Idem s tobom. Proročica Debora svjedoči o pouzdanom Božjem vodstvu (Suci 4s)

Ime i titula: דבורה "pčela". נביאה (proročica Suci 4,4; usp. Izl 15,20 Mirjam). "Žena proročica" ima muža po imenu Lapidot (izvedenica od "baklja"). Majka je (אם 5,7). Irmtraud Fischer (Gotteskünderinnen, Stuttgart 2002, 126s) napominje da se oboje može shvatiti kao titula.

Povijest: Uvod (4,1–3) napominje da je u vrijeme Deborino tlačitelj kralj Jabin i njegov vojskovođa Sisera. Fischer ih naziva "tipiziranim protivnicima". Pet prizora: 1. U prvom D. u svom sjedištu prima sinove Izraelove kao da im sudi (4,4s). 2. Daje pozvati Baraka i priopćuje mu Božji nalog da s tisuću ljudi pođe na brdo Tabor (v6–10). Barak traži potvrdu i ohrabrenje u njezinoj prisutnosti, a D. daje pozitivan odgovor opetovanim glagolom: הלך אלך ("sigurno idem" v9). 3. Dan pobjede: D. upozorava Baraka da je ovo dan u koji će Bog predati neprijatelja u njegove ruke (v14–16.23s). 4. Na lukav način druga biblijska žena, Jaela, svladava moćnog vojskovođu Siseru koji je već bio u bijegu (v17–22). 5. Posljednji je prizor c5, osim posljednjeg polu-retka 5,31b koji govori o razdoblju mira. Ovaj prizor jest pjesma koju D. i Barak pjevaju.

Opća problematika: Knjiga sudaca izgrađena je opetovanom formulom "opet su sinovi Izraelovi stali činiti što je zlo u očima Jahvinim" (2,11; 3,7; 6,1; usp. 3,12; 4,1; 10,6; 13,1). To ih dovodi u nevolju, a kad dođu k sebi i vide što se zbiva iznova se vraćaju Bogu i "vape" za pomoć. U 4,3 prvi put u knjizi pojavljuje se oblik צעק koji Rječnik (HALAT) naziva glavnim uz sporedno dijalektalno זעק (3,9.15 itd.) i koji je u uveden u opisu prolivene krvi Abelove (Post 4,10) koja "viče" k Bogu.

Deborin upitan proročki identitet: Nema u tekstu izvještaja o dolasku Božje riječi. Izjave Baraku sročene su kao pitanja (upitna čestica ה): "Nije li zapovijedio Jahve (4,6)?" i "Zar nije izišao Jahve pred tobom?" (4,14). D. najavljuje u 1. licu: "ja ću privući vojskovođu... i ja ću ga predati u tvoje ruke" (4,7). Za D. nećemo naći izvještaj da ju je Bog postavio za suca (usp. 2,16; 3,9.15). Glagol koji izriče poslanje שׁלח i pripada Bogu D. uzima na se (4,6).

Odgovor 1. "Jahvin rat" a) "zastraši Siseru, sva njegova kola i čitavu njegovu vojsku" (המם "stvoriti zbrku" 4,15 usp. Izl 14,24). b) "Sa nebeskih staza vojevahu zvijezde... (5,20). c) Ustani, Barače, vodi u roblje... (5,12) d) לפני ("ispred") Dok se oni spuštaju s Tabora, Jahve je pobjedu pripravo pred njima (4,15). "Tako ponizi Bog u onaj dan Jabina... pred sinovima Izraelovim" (4,23).

Odgovor 2. Proroštva Deborina a) Sisera dovodi svoju vojsku na potok Kišon u dolinu (4,13) kako je D. na početku najavila (4,7). b) Najava da će "Jahve ženi predati u ruke Siseru" (4,9) verificirana je u 4. prizoru s Jaelom. c) Premda je proroštvo izrečeno kao pitanje: "Nije li Jahve izišao pred tobom?" (4,14), očituje se kao vjerodostojna i pouzdana riječ (4,15.23).

I. Fischer o Debori: Usporedba s Izl 14s. Događaji se najprije opisuju u pripovijednom dijelu, a odmah potom prikazani su u pjesmi koja je upravni govor i pruža drukčiji vidik. Paralele: Zbrka המם (Suci 4,15 < Izl 14,24). Bijeg נוס (Suci 4,15.17 Sisera < Izl 14,25.27 Egipat). Progon רדף (Suci 4,16.22 < Izl 14,4.8.9.23; 15,9). Prekriti כסה pi. (Ri 4,18s < Izl 14,28) itd. >>> Izlazak je prauzor Božjeg spasiteljskog djela.

Kao Mojsije i Mirjam. Izvještaj (Suci 4) dodjeljuje D. predovdničku ulogu koju je imao Mojsije, a pjesmom (c5) D. preuzima proročku ulogu nalik Mirjam. (Fischer ponavlja 4x da je D. prva proročica nakon Mojsija).

Aluzija na prizor silovanja. U izvještaju o Jaeli i Siseri (Suci 4,17–22) i još više u poeziji (5,26s) Fischer (118–120) nalazi jasnu aluziju na zločin silovanja koji se zbiva u ratu. "Potencijalni silovatelj Sisera sam postaje žrtvom sile koja ne oslobađa samo ugroženu ženu nego i sav Izrael" (120).

Usporedba s Anom i Samuelom. Anina pjesma prva je koja slijedi u Bibliji i također je jedna žena izriče. Obje su pjesme proturatne. Samuel je nakon D. prvi proročki lik o kojem postoje izvještaji i čije riječi su zapisane (126). Samuel spominje Siserin teror (12,9), ali Deboru ne spominje (128).

Sveobuhvatna zadaća. Poput Mojsija i Samuela D. je voditeljica u političkom smislu, sutkinja i proročica. Fischer također ističe da D. Boga na štuje prinošenjem žrtava nego kao u Izl hvalospjevom.

Jordanovac 16.11.06.,

doc. dr. sc. N. Bilić SJ

vidi: Debora, svjedok Božjeg vodstva
Idem s tobom (.pdf) (Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odobra (ISSN 1331-9523), 27 (2008), 16-17.

 

(za privatnu uporabu slušatelja!)