Ts9110 Seminar: Važnost dijaloga na životnom putu praoca Jakova

raspored/literatura  *  upute za pisani rad * nastava

- Iako pripovijedanje u biblijskom tekstu nosi velik dio dinamike, opisujući djela i događaje, upravni govor nam daje uvid u duhovni svijet likova, njihove nakane i odluke. Zadatak seminara jest osvijetliti: dramatiku u dijalozima (npr. Jakov 2x izjavljuje da je Ezav 27,19.24),

*veze s cjelinom Jakovljeve povijesti u Post 25–50 (npr. "ime" u 32,28) i

*značenje za likove o kojima je riječ (npr. bijeg od brata koji traje sve do c33).

*dijalog u konkretnim gestama (npr. zagrljaj Jakova i Josipa u Egiptu 46,29).

- Osnovni egzegetski koraci na primjeru Abrahamove kušnje Post 22,1–19:

1. Granice teksta: riječ נסה ("ispitati") 1. put. Isti izraz: ויהי אחר הדברים האלה u v1.20; cjelovitost i osnovna misao: 8x עלה (v2[2x].3.6–8.13[2x]), 3x יחיד (v2.12.16)

2. Dinamika i dijelovi. Veze upravnog govora (dijaloga) s pripovijedanjem (opisom). Nakon dijaloga Abr. s Bogom (v1s) i sa slugama (v3–5) u središtu se nalazi dijalog sa sinom (v6–10) poslije kojeg opet slijedi Abr. dijalog s Bogom (v11–18) i završetak u kojem je Abr. iznova sa slugama (v19). Premda je teol. važan odlomak koji je veza s Božjim obećanjem Abr. (3x ברך + 3x זרע v17s) u središtu teksta je dijalog između Izaka i Abr. (v6–10). Važnost mu potvrđuje i izjava Abr. (אלהים ירא v8), preuzeta iz govora u opis, koja se obistinjuje (יהוה יראה v14). - Izakovo pitanje o janjetu (v7) dobiva odgovor u ovnu koji će biti žrtvovan (v13). Kad Abr. točno ponavlja izraz השׂה לעלה (v7s) znači da sluša i ozbiljno uzima sinovo pitanje.

3. Ključne riječi (i geste) u dijalogu: 3x Abr. izriče spremnost הנני pred Bogom (v1.11) i pred sinom (v6). Abr. Izaka naziva נער (v5 usp. v12) što označava sluge (v3.5.19). Abr. govori da se idu pokloniti (השׁתחוה v5) ali to se u tekstu ne ostvaruje. Tovarenje drva (v6), vezivanje i posezanje za nožem (v10) djeluju više nego riječi, a snažan su kontrast izrazu בני (2x v7s).

4. Moguće paralele u SZ-u: Izak koji bezazleno postavlja pitanje ocu nalik je Samuelu koji 3x trči k Eliju (1 Sam 3). Izostanak Izakove reakcije na očev postupak (v9s) može se usporediti s ne rješavanjem sukoba nakon prijevare njegova sina Jakova sve do smrti (c27–35).

5. Uloga ovog dijaloga u cjelini Abrahamove i Izakove povijesti – (za raspravu)

6. Aktualizacija: pastoralna i didaktička važnost u crkvi i svijetu danas. a) Roditelji mogu razviti velik autoritet nad svojom djecom i dužni su ga upotrijebiti u skladu s pravim Božjim namjerama koje ne uključuju ubijanje nego prinošenje/uzdizanje. b) Biblijski pojam žrtve treba pravilno shvatiti i ne smije se zlorabiti.

 

31.10. Post 25s

07.11. Post 27s

14.11. Post 29–31

21.11. Post 32s

29.11.   Post 34–36

05.12.   Post 37s

12.12.   Post 39–41

19.12.   Post 42–44

09.01.   Post 45,1–47,26

Post 47,27–50,26

Rezultati i osvrt

 

- Svaka radna sjednica na seminaru sastojat će se iz 4 glavna dijela: 1. Čitanje i analiza odabranih redaka. 2. Prikupljanje primjedbi i pitanja o zadanom tekstu. 3. Kratko izlaganje (za sve sudionike pripraviti na 1 str. sažetak izlaganja i rezultata!). 4. Osvrt na pitanja i rasprava.

- Pisani rad treba odgovarati propisima znanstvenog rada i na 10ak stranica sažeto prikazati temu zajedno s glavnim točkama iz rasprave te rezultate i zaključke do kojih je rad doveo.

(kratice: v= versus, redak; c=caput, poglavlje; s=sequens, sljedeći)

 

Jordanovac, 23.10.06.                                                                                                                                                                                                     N. Bilić SJ