Marta je drukčija

(Lk 10,38-42; Iv 11,19–27)

Drukčija je Marta. Kad nakon smrti brata Lazara ide Isusu ususret opet se razlikuje od svoje sestre Marije koja ovaj put ostaje u kući. Kad je čula da Isus dolazi, pošla je pred njega (Iv 11,20) i dočekala ga je vani. Za Isusova posjeta Marija je bila uza nj, a Marta se posvetila kućnom poslu u kući u kojoj ga je primila (Lk 10,38).

Marta je u Evanđelju povezana s dvije osjetljive ljudske životne situacije. Prva je u Lukinu evanđelju – kad nam dođe važan gost u kuću. Druga je u Ivanovu evanđelju – kad nam netko umre.

Vrijedila je škola u kojoj je Isus bio pokazao da je i Marti učitelj.
Nju je dvaput imenom zazvao: „Marta, Marta!“ (Lk 10,41). Bijaše to kao kod važnih biblijskih zvanja kad Bog zahvaća duboko u život svojih izabranih i stvara preokret koji će odrediti životnu zadaću toga čovjeka. Tako je bilo s Abrahamom kad je Izak već bio na žrtveniku. Tako je bilo s Mojsijem pred gorućim grmom, a i sa Samuelom dok je još bio dječak.

Marti je Učitelj uputio važnu poruku da je samo jedno potrebno. Nju je vidio kako je sva zauzeta, kako se brine i uznemiruje za mnoge stvari. Nije on protiv posluživanja, sam je došao služiti. Poštuje Isus Martino služenje, ali objašnjava da je jedno potrebno.

Rezultati Isusove pouke očiti su u danima oko Lazarove smrti. Sada Marta pažljivo sluša i čim čuje da Isus dolazi, kreće van i ide mu u susret.

I sada, kao i onomadne, ona prva progovara i upućuje mu svoju riječ: „Gospodine!“ (Lk 10,40; Iv 11,21). Je li to prigovor? „Da si bio ovdje brat moj ne bi umro.“ Svakako nije zahtjev kao ono prije: „Reci joj da mi pomogne!“ (Lk 10,40). Ovo sada jest priznanje Isusove moći. Marta govori da je prisutnost Isusova jača od smrti.

Marta je drukčija. Tko pred Isusom u evanđelju izriče tako preciznu vjeroispovijest o uskrsnuću u posljednji dan? Ona vjeruje da će njezin brat uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan. To je uskrsnuće mrtvih kojemu se Crkva tijekom vjekova sve do danas nada

Ali Isus je još jednom Martin Učitelj. I ovo on ispravlja i nadopunjuje. Uskrsnuće nije daleko na kraju vremena. „Ja sam uskrsnuće“, kaže Isus. Ja, Marta, koji s tobom govorim ovdje i sada. Marti možemo zahvaliti jednu od uskrsnih „definicija“ kojom se Isus sam objavljuje. „Ja sam Uskrsnuće i Život.“ (Iv 11,25) To će i djelom posvjedočiti.

Marta je drukčija. Ne samo vjerovanjem u uskrsnuće. Marta je poput Petra prvaka među apostolima. Na istoj je razini kao Stijena na kojoj Isus gradi, kao onaj kome povjerava ključeve. I ona je naime u presudnom času pred Isusom ispovijedila: „Ti si Krist, ti si Mesija!“ (Iv 11,27; Mt 16,16). Upravo tako je Petar po objavi Oca nebeskog odgovorio na Isusovo pitanje. Zato je blažen.

(corr. 01.06.10.)

Niko Bilić SJ