Mirjam, proročica

(.pdf)

 

Mirjam je drugi čovjek u HB s proročkim naslovom (Izl 15,20s). Uz Mirjam se prvi put pojavljuje ženski oblik imenice נבאיה (Izl 15,20). Mirjam susrećemo nakon ishodišnog događaja izraelske povijesti. Što je za kršćanina otkupljenje po križu i uskrsnuću Kristovu to je u HB izlazak, oslobođenje iz kuće ropstva. Prvi put se ime ove proročice spominje nakon opisa prolaska kroz Crveno more (Izl 14), a vezano je neposredno uz veliku pjesmu Mojsijevu u Izl 15,1–18.

 

Mirjam preuzima prve riječi pjesme o slavom Božjem djelu: Jahve se uzvisio veoma. Jahve je doista uzvišen (hrv. prijevod: slavom se proslavio 15,1.21). Prva biblijska pjesma opisuje moćnu ruku Gospodnju koja izvodi Božji narod u slobodu, a uvodni redak riječi su koje opetuje proročica. Njezin nastup je slavljenički. S tamburinom (תף v20) u ruci stupa na scenu. Proročka uloga sastoji se i u tome da je slijede sve ostale žene. Njihovo slavlje prvi je ples u Bibliji (מחלה v20).

 

Stih koji Mirjam izgovara: „Jahve se uzvisio silno, konja i njegova konjanika svrgnuo je u more“ čuveni bibličar M. Noth drži najranijom izrekom koja opisuje čudo na Crvenom moru i najranijim sačuvanim opisom spasiteljskog Božjeg djela: oslobođenja i izlaska (Das zweite Buch Mose, Berlin, 1960). Prema tome riječi proročice Mirjam prethodile bi i narativnom opisu događaja i bile bi izravno povezane s bogoslužjem. Riječi koje proročica izgovara jesu liturgijske riječi. Je li zato imenovana uz Arona, praoca svećeničkog roda?

 

Premda glagol ענה (v21) znači i „pjevati“ njegovo je prvotno značenje „odgovoriti“.  Redak 21 smijemo prevesti:  „I odgovarala im je Mirjam“ pa se rečenicu koju izgovara može shvatiti kao neku vrstu odgovora Mojsiju i sinovima Izraelovim (v1). Smijemo misliti na pripjevni psalam u suvremenoj liturgiji: nakon stihova slijedi pripjevni redak kao potvrda, opetovanje i odobravanje izrečenoga. „Gospodin se proslavio“ potvrđuje Mirjam.

 

Razlika u tekstu na početku Mojsijeve pjesme i u odgovoru proročice bitna je. Dok tamo svi kao jedan izriču svoju nakanu: „zapjevat ću Jahvi“ (אשׁירה v1) proročica širi taj čin pohvale i formulira je u imperativu. Proročica potiče i bodri sve na hvalospjev: „zapjevajte Jahvi“ (שׁירו v21). Proročka je zadaća pozivati cijelu zajednicu da hvali Boga za njegova djela.

 

Mirjam, s naslovom proročice, predstavljena je kao Aronova sestra (v20). Razlog tomu može biti određivanje Aronove uloge (Izl 4,16) da služi kao usta svome bratu u njegovu izbaviteljskom poslanju. Mojsije je pak s obzirom na Arona kao Bog. Na taj se način definira uloga proroka. Mirjam je Aronova sestra jer je proročica, premda se dakako u Bibliji potvrđuje da je – logično – Mirjam i Aronova i Mojsijeva sestra (Br 26,59; 1 Ljet 5,29).

 

Iz cjeline njezina života HB zapisuje zgodu kad se (i opet zajedno s Aronom) usprotivila Mojsiju (Br 12,1) te kad je pogođena gubom bila isključena iz taborišta (Br 12,10). I tada njezina važnost nije umanjena jer cio narod čeka dok ona ne bude iznova primljena u zajednicu pa da tek onda krenu dalje na put u obećanu zemlju (Br 12,15).

 

Zapisan je i kratak izvještaj o njezinoj smrti (Br 20,1). O njezinoj mladosti pak smijemo slutiti da je Mirjam upravo ona dovitljiva sestra koja je pratila sudbinu novorođenoga Mojsija (Izl 2) i omogućila da njezin mlađi brat u miru provede prvo djetinjstvo. Uz vlastitu majku bit će podignut na noge. Je li to bila Mirjam ne znamo sigurno jer se ime ondje ne spominje.

 

Prorok Mihej napokon potvrđuje vrhunsku važnost proročice Mirjam koja stoji uz bok Mojsiju i Aronu (Mih 6,4). Imenom 14x spomenuta u HB, 5x je zajedno s njima dvojicom u istom retku. U Miheja to je Božji govor: „ja sam poslao preda te Mojsija, Arona i Mirjam“ (Mih 6,4). U jednakoj mjeri proročicu vezuje uz izbavljenje kao i nedvojbeno najsilniji i najvažniji lik, Mojsija. Proročica je poslana od Boga pred licem cijele zajednice. U Božjem djelu izbavljenja ona je voditeljica koja hodi ispred.

 

 

Uredila Tanja Lakić

Word-html; Ispravljeno 29.05.2009.

 

p. Niko Bilić SJ

(samo za privatnu uporabu slušatelja!)