Rp5100 Biblija – SZ
Temeljni religijski dokument

(zimski semestar 2009./2010.)
semestar: 3, sati tjedno: 4, ECTS bodova: 6;
srijedom i četvrtkom od 8,15 h (1. i 2. sat), FFDI predavaonica 2

Izdana je Zvučna Biblija na hrvatskom jeziku i vrlo je korisna za studij tekstova. Za ovaj predmet potrebno je imati vlastiti primjerak Svetoga pisma

pregled sudjelovanja na nastavi * literatura

Skripta za kolegij

Datum Tema Biblijski tekst na internetu Studenti nastavnici
07.10.09. Uvod (.ppt) * Dobrota u strukturi stvaranja * Biblijski tekst Staroga zavjeta na hrvatskom jeziku može se naći na: http://www.katolici.org/biblija.php * http://www.ks.hr/biblija.php * za proučavanje vrlo je koristan intratext http://www.intratext.com/IXT/SCR0002/    
14.10.09. Podrijetlo svijeta i čovjeka, Abrahamov poziv (.ppt) * Čovjekovo poslanje * Grijeh (Post 3) * Prvi savez (Post 9) *    
15.10.09. Praoci - Abraham i Jakov (.ppt)* Abraham - prorok (Post 20) * Jakovljev san * Borba za blagoslov * Dijalog u Jakovljevu životu tekst Knjige Postanka u hrvatskom prijevodu: © KS * Šarić (Wikizvor)  
21.10.09. Knjiga Izlaska (.ppt) * Mojsijevo zvanje * tekst Knjige Izlaska u hrvatskom prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor) M. Zanetti: Kula Babilonska (Post 11); Ž. Božić: Potop (Post 6-9); A. Zgorelec: Objava Abrahamu (Post 18)
22.10.09.

Središnji događaj (Izl 14)* Riječi koje je Bog izgovorio * Dekalog (.ppt) * Zakon o oltaru (Izl 20)

  S. Ferenčak: Jakovljev san (Post 28,10-22)

28.10.09.

Vjera i nevjera na putu u slobodu * Mistična objava Mojsiju  

V. Ivčec, F. Dumančić: Mladi Mojsije (Izl 2);
M. Vrbanac: Izlazak iz Egipta (Izl 11-12);

29.10.09.

Levitski zakonik (.ppt) * samo natuknice (.ppt) * pregled cijele knjige * tekst Levitskog zakonika u hrvatskom prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor) Paula Dedić Jandrek: Aron - svećenik (Lev 9);
Matija Repar: Dan pomirenja (Lev 16);
Marina Horvat: Zakon svetosti (Lev 19)

04.11.09.

Knjiga brojeva (.ppt) * Mojsije zagovornik

tekst Knjige Brojeva u hrv. prijevodu © KS - Šarić (Wikizvor)  
05.11.09. Ponovljeni zakon (.ppt) * Ponovljeni zakon (prikaz prema G. Brauliku) * tekst Ponovljenog zakona u hrv. prijevodu © KS - Šarić (Wikizvor) E. Vasong: Drugi izvještaj (Izl 6);
11.11.09. Dovršetak velikog puta. Slike iz Knjige o Jošui (.ppt) * Ratnik i molitelj (.pdf) Tekst knjige o Jošui u hrvatskom prijevodu © KS - Šarić (Wikizvor) P. Vukelić: Savez (Izl 24)
12.11.09. Zajednica u obećanoj zemlji. Knjiga o Sucima (.ppt) * tekst Knjige o Sucima u hrv. prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor)  
18.11.09. Debora (Suci 4s) (.ppt) * Idem s tobom * Ruta (.ppt) * Rutina primijenjena solidarnost    
19.11.09. Knjige o Samuelu (.ppt) tekst Knjige o Samuelu u hrv. prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor) 1 Sam * 2 Sam  
25./26.11.09. Knjige o kraljevima (.ppt) tekst KS 1 Kr * 2 Kr * Šarić (Wikizvor) 1 Kr * 2 Kr  
02.12.09. Knjige ljetopisa * pregled (.ppt) * Salomon - graditelj hrama (.ppt) tekst KS 1 Ljet * 2 Ljet * Šarić (Wikizvor) 1 Ljet * 2 Ljet  
03.12.09. Ezra * pregled (.ppt) tekst Knjige Ezrine u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) A. Smoljo: Mesijansko proroštvo (2 Sam 7; 1 Ljet 17)
09.12.09. pregled (.ppt) * Nehemija tekst Knjige Nehemijine u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
10.12.09. Tobija, Judita (.ppt) * Tobija i Sara. Suvremena problematika u deuterokanonskoj knjizi * Judita    
16.12.09. Estera (.ppt) * Prva i druga knjiga o Makabejcima (.ppt) * J. Radiković: 1 Mak * Škaro, Novosel: Druga knjiga o Makabejcima    
17.12.09. Knjiga o Jobu (.ppt) * Pripovijedni okvir u knjizi o Jobu * Prvi odgovor (Job 38,1-42,6) * Job - patnik i pravednik * pregled cijele knjige (.ppt) tekst Knjige o Jobu u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
  BOŽIĆ    
07.01.10. Knjiga psalama (.ppt) * Biblijski psalmi * Propovjednik Psalmi u hrvatskom prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) * tekst Knjige Propovjednikove u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) *  
13.01.10. Mudrosne knjige (.ppt) * Životna mudrost u Izr 3* Knjiga mudrosti * Knjiga Sirahova * tekst Knjige Mudrih izreka u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) * tekst Knjige mudrosti u hrv. prijevodu KS  
14.01.10. izaija.ppt Knjiga proroka Izaije u hrvatskom prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
20.01.10. Jeremija, Tužaljke, Baruh (.ppt) * Savez srca * Nedokučive tajne proroka Jeremije * jr33.ppt tekst Knjige Jeremijine u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
21.01.10.

Ezekiel i Daniel (.ppt) * Živo srce (Ez 36,22-28) * Prorok - svećenik *

tekst Knjige Ezekielove u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)* tekst Knjige Danielove u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
27.01.10. "Mali proroci" (.ppt) * Siromaštvo kod malih proroka * (.pps)