Rp5100 Biblija – SZ
Temeljni religijski dokument

(zimski semestar 2008./2009.)
semestar: 3, sati tjedno: 4, ECTS bodova: 6;
srijedom i četvrtkom od 8,15 h (1. i 2. sat), FFDI predavaonica 2

Izdana je Zvučna Biblija na hrvatskom jeziku i može se nabaviti npr. u Verbumu! Za sve koji nisu pribavili vlastiti primjerak Svetog pisma: KS trenutno prodaje komplet u tri sveska malog formata vrlo povoljno

studentska izlaganja

sub
datum: tema: napomena
09.10.08. Uvod (.ppt) Biblijski tekst Staroga zavjeta na hrvatskom jeziku može se naći na: http://www.katolici.org/biblija.php * http://www.ks.hr/biblija.php  
15.10.08. Podrijetlo svijeta i čovjeka (.ppt) * Čovjekovo poslanje * Grijeh (Post 3) *  
16.10.08. Praoci (.ppt) * Prvi savez (Post 9) * Abraham - prorok (Post 20) * tekst Knjige Postanka u hrvatskom prijevodu: © KS * Šarić (Wikizvor)  
22.10.08. Jakov, Mojsijevo zvanje (Izl 3) (.ppt) * Jakovljev san * Borba za blagoslov * Dijalog u Jakovljevu životu * Mojsijevo zvanje  
23.10.08. Sudbonosna pustinja. Mistična objava Mojsiju (.ppt) * Vjera i nevjera na putu u slobodu * Mistična objava Mojsiju * tekst Knjige Izlaska u hrvatskom prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor)  
29.10.08.

Levitski zakonik (.ppt) * samo natuknice (.ppt) * pregled cijele knjige * tekst Levitskog zakonika u hrvatskom prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor)

 
30.10.08. Knjiga brojeva (.ppt) * tekst Knjige Brojeva u hrv. prijevodu © KS - Šarić (Wikizvor)  
05.11.08. Ponovljeni zakon (.ppt) * Ponovljeni zakon (prikaz prema G. Brauliku) * tekst Ponovljenog zakona u hrv. prijevodu © KS - Šarić (Wikizvor)  
06.11.08. DAN FFDI  
12.11.08. Dovršetak velikog puta. Slike iz Knjige o Jošui (.ppt) * Tekst knjige o Jošui u hrvatskom prijevodu © KS - Šarić (Wikizvor)  
13.11.08. Zajednica u obećanoj zemlji. Knjiga o Sucima (.ppt) * tekst Knjige o Sucima u hrv. prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor)  
19.11.08. Knjige o Samuelu (.ppt) * tekst Knjige o Samuelu u hrv. prijevodu © KS * Šarić (Wikizvor) 1 Sam * 2 Sam  
26.11.08. Knjige o kraljevima (.ppt)  
27.11.08. Knjige ljetopisa (.ppt) * Salomon - graditelj hrama (.ppt)  
03.12.08. Ezra (.ppt) * Ezra * tekst Knjige Ezrine u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
04.12.08. Nehemija (.ppt) * Nehemija * tekst Knjige Nehemijine u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
08.12.08 Tobija, Judita (.ppt) * Tobija i Sara. Suvremena problematika u deuterokanonskoj knjizi * Judita  
11.12.08. Estera (.ppt) * Prva i druga knjiga o Makabejcima * J. Radiković: 1 Mak * Škaro, Novosel: Druga knjiga o Makabejcima A. Mikulić: Noa i potop, N. Bolšec: Jakov - praotac. Slike iz životnog puta u Post 25-50
17.12.08. Knjiga o Jobu (.ppt) * Prvi odgovor (Job 38,1-42,6) * Job - patnik i pravednik * Pripovijedni okvir u knjizi o Jobu * tekst Knjige o Jobu u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)  
18.12.08. Uz psalam 23 (.pps) * Psalam 23 - paradigma biblijske molitve * Psalmi u hrvatskom prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) izlaganje: Marija Ćališ, Abrahamov poziv.Post 12,1-3 u kontekstu
  BOŽIĆ  
07.01.09. Knjiga mudrih izreka - uvod; Životna mudrost u Izr 3* tekst Knjige Mudrih izreka u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) Z. Križić: Ezra, pismoznanac i svećenik (Ezr 7–10; Neh 8)
08.01.09. Mudrosne knjige * Propovjednik * Knjiga mudrosti * Knjiga Sirahova * tekst Knjige Propovjednikove u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) * tekst Knjige mudrosti u hrv. prijevodu KS D. Novko: Rafaelova uloga u Knjizi Tobijinoj
14.01.09. izaija.pps * Knjiga proroka Izaije u hrvatskom prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) Z. Ivanović, Obilježja mudrosti u Izr 9
15.01.09. Jeremija i Tužaljke (.pps) * Nedokučive tajne proroka Jeremije * jr33.ppt * Savez srca * tekst Knjige Jeremijine u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) P. Jakopec, Jeremijina Knjiga utjehe (Jr 30-31); M. Ričković: Zaručnik u Pjesmi nad pjesmama.
21.01.09. Ezekiel i Daniel (.pps) * Živo srce (Ez 36,22-28)* tekst Knjige Ezekielove u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor)* tekst Knjige Danielove u hrv. prijevodu KS * Šarić (Wikizvor) N. Čulum: Hošeina obitelj
22.01.09. "Mali proroci" (.pps) * Siromaštvo kod malih proroka * (.pps) A. Mikulić: Ilijin životni put (1 Kr 17–2 Kr 2); J. Pajić: Danielov životni put (Knjiga Danielova)