Rp5100 Biblija - SZ - temeljni religijski dokument

PREGLED LITERATURE

1. primarna literatura: tekst Svetog pisma s uvidom u hebr. odnosno grč. izvornik.

2. W. J. Harrington, Uvod u Stari zavjet. Spomen obećanja (preveo M. Zovkić), Zagreb 1977.

John Drane, Uvod u Stari zavjet, Evanđeoski teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2009.

Na raspolaganju je zbornik: Interdisciplinarni međunarodni simpozij Stari zavjet - vrelo vjere i kulture Rijeka, 2003.

 

3. Opći Uvodi u SZ i Komentari pojedinih knjiga. Vrlo kvalitetan uvod jest: E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, 3. izd. Stuttgart 1998. i dalje.

U našoj su knjižnici dostupni:

Stipe Jurič, Biblija. Misterij Boga i čovjekova spasenja izražen ljudskim jezikom, Zagreb 2008.

Enzo Bianco, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj riječi, Zagreb 2005.

Lawrence Boadt, Reading the Old Testament. An introduction, New York, 1984.

A. R.Ceresko, Introduction to the Old Testament. A liberation perspective, London, 1999.

 

4. Na hrvatskom su dostupni:

A. Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta, Zagreb 1996.

A. Rebić, "Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu trećeg tisućljeća. Uz dokument Papinske biblijske komisije 'Tumačenje Biblije u Crkvi'" (1993.), Bogoslovska smotra, 67 (1997), 2/3, 141-170

B. Lujić, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka, Zagreb 1998.

B. Lujić, Iskustvo Boga i čovjeka u Jeremijinoj knjizi, Zagreb 1985.

B. Lujić, Starozavjetni proroci, Zagreb 2004.

B. Lujić, Teološka funkcija "berit" u izražavanju i oblikovanju odnosa između Jahve i naroda u Starozavjetnim spisima, Bogoslovska smotra, 61 (1991), 3-4 ; str. 274-290

M. Oeming, "Kanonsko tumačenje Svetog pisma. Prednosti i granice jednoga novog pristupa Bibliji" (preveo I. Dugandžić); Svesci = Communio (1998), 91, str. 22-28.

C. Tomić, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, Zagreb 1983.

C. Tomić, Povijest spasenja, Zagreb 1977–1995. svesci: 1. Prapovijest spasenja, 2. Praoci Izraela, 3. Izlazak, 4. U zemlji obećanja, 5. Davidovo doba, 6. Ilijino doba, 7. Veliki proroci, 8. Začeci židovstva.

C. Tomić, Pristup Bibliji. Opći uvod u Sveto pismo, Zagreb 1986.

C. Tomić, Psalmi. Kratki uvod i tumač, 1986.

T. Vuk, "Povijesna-kritička metoda u biblijskoj egzegezi. Rrazmišljanja o aktualnoj situaciji, posebno s obzirom na Stari zavjet", Bogoslovska smotra 64 (1994), 1/4 ; str. 249-280.

 

5. dodatna literatura (pojedine teme)

J. Kremer, "Vjerno tekstu - ne doslovno. Granice i mogućnosti jednostavnog čitanja Biblije" (preveo I. Dugandžić) Svesci = Communio 26 (1992), 2-5(75-77) ; str. 62-66.

L. Jaroš, A. Grün, Živi što jesi. Biblijski ženski likovi kao arhetipi (prevela Marija Benedikta Matošević). Zagreb, 2006.

A. Grün, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi (preveo R. Vukoja), Zagreb 2005.

B. Lujić, "Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi. Biblijska interpretacija rata", Bosna fransicana 2 (1994) 2; str. 32-58.

A. Rebić, "Hebrejski način razmišljanja i izražavanja", Svesci = Communio (1995), 85/86 ; str. 51-54

A. Rebić, Pravednost u Starom zavjetu, Bogoslovska smotra, 62 (1992), 1–2, str. 39-45

A. Rebić, Prorok – čovjek Božji, Zagreb 1982.

A. Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka. Egzegeza i biblijska teologija Post 1-3 s uvodom u Petoknjižje, Zagreb 1996.

A. Rebić, "Tko su jaki u Starome zavjetu", Svesci = Communio, (1999.), 95, str. 49-53.

A. Rebić, Značajke biblijskog hebrejskog jezika u odnosu na spoznaju i interpretaciju, Bogoslovska smotra, 73 (2003), 4. 631-648.

za pristup ispitu vidi: ispiti