Tp1100 Pentateuchus et prophetae anteriores (antiquiores) – Petoknjižje i povijesne knjige

ljetni sem. 2006./07.

* Pregled * A.Hudak: Knjiga Ezrina
* Uvod * Nehemija * nehemija.ppt
* Riječi koje je Bog izgovorio. Izl 20,1-17 i Pnz 5,6-21 u bližem kontekstu * (dekalog.ppt) * V. Kren: Knjiga Nehemijina * neh_kren.ppt
* S. Štambuk: Sinajski savez * Tobija * tobija.ppt
* Levitski zakonik = leviticus.ppt * R. Rapljenović: Knjiga o Tobiji (.pdf)
* V. Sudar: Jom Kippur * Judita * judita.ppt
* Knjiga brojeva = numeri.ppt * M. Jeftimov: Lik Judite
* D. Koraca: Br 12-14 * D. Hranilović: Jdt - povijest i vrsta teksta
* Ponovljeni zakon * pnz.ppt * Estera (ppt)
* Knjige ljetopisa * ljet.ppt * Prva knjiga o Makabejcima (.ppt)
* Salomon i Ezekija u knjigama Ljetopisa (ppt) * J. Radiković: 1 Mak
* Ezekija u Ljet 29-32 * Druga knjiga o Makabejcima (.ppt)
* Ezra * ezra.ppt * Škaro, Novosel: Druga knjiga o Makabejcima

ISPITI