Žena u Bibliji i u Crkvi

Sveti Duh, dvorana sv. Franje, 8. ožujka 2010.

prezentacija (.ppt)

tekstovi:

Eva - žena

Marijina ljudskost

Plodonosan zavjet majke Ane

Judita - slaba, a snažna

Majka poganka

Marija Magdalena