Životna mudrost u Izr 3

Izr 3 pripada pod naslov 1,1 gdje se definira cijela knjiga kao Salomonove mudre izreke. Izrečene su kao očinska pouka. Tekst Izr 3 formalno je istaknut zazivom בני "sine moj" koji se više puta ponavlja. Gdje se nalazi? (v1.11.21)

Triput je upotrijebljen u c1, dok se u c2 nalazi  samo u 2,1. Tako je c3 nova cjelina zato što započinje jednako kao 2,1, između nema novog početka i zato što se poziv "sine moj" 3x opetuje kao i u 1,8.10.15. S c4 započinje nova cjelina kako se vidi u 4,1. Kome se otac obraća, prvi put u knjizi? Djeci. I glagol i imenica jesu u množini.

U tekstu Izr 3 možemo razlikovati dijelove koji su sročeni
u dijaloškoj formi (ti): v1–11.21–31, od onih koji su opisnog karaktera (3. jd.) v12–20.32–35.

Ovo je poglavlje ključan tekst za shvaćanje biblijske mudrosti jer se ovdje govori o mudrosti (חכמה hokma):         u v13 čovjekovoj i u v19? Božjoj.

U Izr 3,13–15 ističe se da je mudrost vrjednija od bogatstva. Tko je slično u molitvi postupio (usp. 1 Kr 3,9.11)? Salomon

Mudrost se ne tiče samo nečega površnoga nego je pitanju čovjekov život, riječ o životu i smrti. To pokazuju:

v2.16 ארך ימים  ’orćk jamîm – produljiti dane, dug život (KS)            v6.17[2x] דרך derek – put

dug život (Šarić)

v18 עץ חיים ‘es hajjîm  – životno drvo (KS); stablo života (Šarić)       v22 חיים hajjîm – život

Drvo života, slika ljudske čežnje za vječnim životom, nalazi se jednako kao i drvo spoznaje dobra i zla posred vrta Gospodnjeg (Post 2,9), a nakon grijeha bit će zapriječen prilaz do njega (Post 3,22.24). Već SZ naznačuje rješenje jer se u Izr 3 pojavljuje isti motiv i dobiva svoju definiciju: Drvo života jest mudrost (Izr 3,18). Ovo je važan prijelaz za motiv koji će se u Otkrivenju, na kraju Biblije, rascvasti i razbujati do punine. U opisu novog Jeruzalema nalazi se drvo života, zapravo cijeli drvored, koji raste i s ove i s one strane rijeke. Donosi plod svaki mjesec, a čak mu je i lišće ljekovito (Otk 22,2).

Biblijska mudrost o kojoj je ovdje riječ ne odnosi se samo na duhovni i misaoni, unutarumski svijet, nego na konkretne stvarnosti ljudskog života. Gdje se to vidi? (upisati redak!)

zdravlje

suživot

imanje

שׁר šor tijelo v8

חן hen ugled (KS), milost (Š.)  v4

אסם žitnica v10

עצם ‘ćsćm kost (KS), udovi (Š.) v8

כבוד kabôd čast v16

יקב kaca v10

Socijalni zahtjevi mudrosti nalaze se u nizu od 5 zabrana koje u v27–31 počinju s "ne/nemoj". Pozitivno ih možemo ovako formulirati:

1. pomozi potrebnome                         2.  priteci u pomoć odmah

3. stvaraj pozitivne planove za bližnjega           4. podiži parnicu s razlogom

5. kloni se nasilja

Mudrost ima i svoje praktične psihološke učinke. Što mudrost donosi za duševni život?

שׁלום šalom (2x)

sreća

v17a milina

v2 spokojstvo (KS), sreća (Š.)

v13 blažen (KS), blagoslovljen (Š.)

v23 siguran hod

v17b spokoj (KS), sreća (Š.)

v18 sretan

v24 miran san

 

 

v25 sloboda od straha

S kime se izjednačuju mudraci, a kome su suprotstavljeni u v33–35?

mudraci (v35)

bezumnici (v35)

v32 ישׁרים pravedni (KS), pobožni (Šarić) – pošteni

v32 נלוז pokvarenjaci (KS), bezbožnik (Šarić) – zastranjivač, perverznjak

v33 צדיקים pravednici

v33 רשׁע bezbožnik – zlotvor

v34  ענויםponizni

v34 לצים podsmjevači – podrugljivci

 

(07.01.2009.) 13.01.10.                                                                                      doc.dr.sc. Niko Bilić SJ