Arhitektura Psaltira

Ps 1s

Kraljevski psalam 2

Uvod: Tora (Zakon, Pouka) i Božja eshatološka vladavina po Mesiji na Sionu

Ps 3–41 1. knjiga

 

 

Kraljevski psalam 41?

Davidovi psalmi                     3–14.15–24.25–34.35–41

 

(Zaključna formula:) "Blagoslovljen יהוה, Izraelov Bog, od vijeka do vijeka! Amen i amen!" 41,14

Ps 42–72 2. knjiga

 

 

 

 

 

Kraljevski psalam 72

Psalmi sinova Korahovih       42–49

Asafov psalam                        50

Davidovi psalmi                     51–72

 

"Blagoslovljen יהוה Bog, Izraelov Bog, koji jedini tvori čudesna djela! I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka! Sva se zemlja napunila slave njegove! Amen i amen! 72,18s

Ps 73–89 3. knjiga

 

 

Kraljevski psalam 89

Asafovi psalmi                        73–83

Psalmi sinova Korahovih       84–89 (Davidov ps 86)

 

"Blagoslovljen יהוה dovijeka! Amen i amen!" 89,53

Ps 90–106 4. knjiga

 

 

 

Mojsijeve pjesme                    90–92

Jahve kraljuje                         93–100

Davidove pjesme                    101–106

 

"Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: "Amen! Aleluja!" 106,48

Ps 107–145 5. knjiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraljevski psalam 145

A Pohvalnica (Toda):             107 (Jahve kralj)

B Davidovi psalmi:                108–110

Abecedni psalmi o Zakonu:    111–112

Pashalni-Hallel:                     113–118

Abecedni psalam o Zakonu:   119

Hodočasničke pjesme:            120–137

B Davidovi psalmi:                 138–145

A Pohvalnica Tehila               145

 

"Slavit ću te, o Bože, kralju moj,

ime ću tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka.

Svaki ću dan tebe slaviti,

ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu

i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo -

uvijek i dovijeka. (145,1s.21)

Ps 146–150 יהוה kraljuje

Završni Hallel: 10x Aleluja – tumač cijeloga Psaltira: eshatološko ostvarenje Božjega kraljevanja koje je zasnovano u stvaranju i Zakonu.

 

Prema: E. Zenger, "Das Buch der Psalmen"