FTI DI
Student: Josip Radiković
Kolegij: Petoknjižje i povijesne knjige
Tema: Prva knjiga o Makabejcima
Profesor: N. Bilić
Zagreb, 22.05.2007.


Knjiga o Makabejcima odnosi se na povijest borbi što su ih Izraelci vodili protiv seleukidskih vladara. Sam naslov dolazi od nadimka „Makabej“ kojim je prozvan glavni junak ove pripovijesti.

Razlozi Izraelove pobune
Na inicijativa opakih Izraelaca da sklope savez s poganskim narodima kralj pristane, te se počeše klanjati drugim bogovima i tako mnogi otpaše od Saveza. U takvim prilikama Antioh Epifan, koji dođe od Aleksandar i njegovi nasljednici i on se zakralji godine 137 kraljevstva grčkoga, kad ojača krene na Egipat i zagospodari njime. Nakon Egipta kreće na Izrael i zadobiva ga te u Izraelu nasta tuga. Tako stvoriše od Jeruzalema neprijateljsko gnijezdo te Jeruzalem postade tuđ porodu svome. U to je vrijeme živio bogobojazan Matatija, sin Ivana Šimunova, koji je imao pet sinova: Ivana (Gadi), Šimuna (Tasi), Judu (Makabej), Eleazara (Avaran) i Jonatu (Afus). On se zajedno sa svojim sinovima opreše pristanku na odpad od zakona što ga je dao Gospodin (2,20; 2,23-28). Pravedni pojedinci odvojiše se od odpadnika te pobjegoše u pustinju. Organiziraše se, te su počeli napadati i rušiti žrtvenike. Pošto se približe kraju Matatijini dani počeše ohrabrivati svoju djecu (1Mak 2,51-52). Šimun će vam biti otac, Juda Makabej vojskovođa.
Juda Makabej
Slijediše duga razdoblja ratovanja u kojima Makabej odnosi čitav niz pobjeda nad Antiohovim vojskovođama. Postiže da Židovi mogu živjeti po svojim običajima. Nedaće mu praviše Demitrije I. (Alkim, Nikanor). Traži savezništvo s Rimljanima. Nakon smrti na bojnom polju nasljeđuje ga brat Jonatan. Potvrdu njegovim uspjesima možemo potražiti u recima (Mak 3, 3-4; 3, 8-9).

Jonatan

Izvrsno se koristio suparništvima oko Sirijskog prijestolja. Velikim svećenikom imenovao ga Aleksandar Balas, priznao ga je Demetrije II., a potvrdio Antioh VI. Pokušava sklopiti savez s Rimljanima i Spartancima. Pada pod ruke Trifuna, koji ga daje pogubiti.

Šimun

Podupire Demetrija II. koji preuzima vlast i koji ga zajedno s Antiohom VII. priznaju upraviteljem i velikim svećenikom. Tako je postignuta politička neovisnost. Obnavlja savez s Rimljanima. Zavlada razdoblje mira i blagostanja, no Antioh VII. okreće se ponovno protiv Židova. Abubov sin Ptolomej koji bijaše postavljen za upravitelja u jerihonskoj ravnici ubija Šimuna i dva mu sina prijevarom. Te ga naslijedi sin Ivan.

Zaključak

U ovom djelu ne bih osobito istaknuo zaslugu kojeg od pojedinaca, već svakog pojedinca koji se predan u ruke Gospodnje daje voditi u pobjedu nad neprijateljima. Tu se po meni krije i ključ ispravnog djelovanja, dakle, u predaniju. Svatko od braće, budući da je bio u Gospodinu bio je uspješan. To je bilo teško vrijeme u kojem su se izdvojili junaci koji i kad poginuše pobjedu osvojiše. Njihov život bijaše pobjeda.
Djelo je prepuno junaka koji su ostali dosljedni, nepokolebljivi i predani savezu. Od tih hrabrih ljudi, u ovom djelu, posebno se ističu Matatija i njegovi sinovi koji su „prvi“ stupali u boj. Ova knjiga još jednom potvrđuje da neovisno od situacije čovijek živi od svog pouzdanja Bogu, od vjere svoje. Bez obzira na situaciju. Svaki trenutak je, prema tome, najbolji trenutak za pobjedu i svaki je trenutak pobjeda pa i sama smrt.