Mudrosna literatura u Bibliji

biblijskamudrost

Iz2018 (ISVU: 147271), ECTS 3
Izborni predmet iz religijskih znanosti
na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti
350. akademska godina Sveučilišta u Zagrebu
ljetni semestar 2018./2019.
srijedom od 14: 15, seminar 004
Zagreb, Jordanovac 110

stanje: 5. 6. 2019.

1) 6.3.19. Uvod u Mudrosnu literaturu (PDF) * (PPT) * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 13.3.19. Knjiga o Jobu (PDF) * (PPT) * Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 * Pogledajte: Job u razgovoru s Bogom – 1. dio * 2. dio (video)

3) 20.3.19. Psalmi Krista Raspetoga; Psalmi (PDF) * (PPT) * Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga * Pogledajte: Psalmi Krista raspetoga (1. dio) * 2. dio * Psalmi uvod * Biblijski psalmi * Arhitektura psaltira

4) 27.3.19. Mudre izreke (PDF) * (PPT) * Lik žene u Mudrim izrekama (PDF) * (PPT)

5) 3.4.19. Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (PDF) * (PPT)
* Propovjednik

6) 10.4.19. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (PDF) * (PPT) * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10)

7) 8.5.19. Pregled Knjige Mudrosti (PDF) * (PPT) * Knjiga Mudrosti

8) 15.5.19. Knjiga Sirahova (PDF) * (PPT) * Knjiga Sirahova

9) 22.5.19. Pavlove poslanice (Rim, 1. i 2. Kor, Gal; Fil, 1 Sol, Flm) .pdf * (PPT) * Teologija sv. Pavla

10) 29.5.19. Deuteropavlovski spisi (Kol, Ef, 2 Sol, 1 i 2 Tim, Tit, Hebr) .PDF * (PPT)

11) 5.6.19. Katoličke poslanice (Jakovljeva, 1. i 2. Petrova, 1.,2. i 3. Ivanova, Judina) .PDF * (PPT)

Za pristup ispitu potrebno je:

Sudjelovati na nastavi (ili mentorski studij u dogovoru s profesorom na početku semestra) i dobro se upoznati s biblijskim tekstom.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet i Uvoda u Novi zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti u SZ (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti), te Novozavjetnih poslanica.
Osim općega pregleda biblijskih mudrosnih knjiga, treba po vlastitom izboru podrobno pripraviti dvije od tih knjiga iz SZ i dvije iz NZ.

Opće upute: Ovaj je predmet dio sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.
Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumjeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.

Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti: egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici, sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ, sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007.
 6. Stipe Jurič, Biser biblijske mudrosti – Mudrost lijepa govora u Knjizi Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb 2009.
 7. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 8. Marinko Vidović, Pavlovski spisi. Uvod i osnove tumačenja, Crkva u svijetu, Split 2007.
 9. R. E. BROWN, Uvod u Novi zavjet, Zagreb, 2008.
 10. M. VIDOVIĆ, Pavao i njegova misao: Uvod i osnove tumačenja i teologije Pavlovih i deuteropavlovskih poslanica, Split, 2010.
 11. I. DUGANDŽIĆ, Pavao: Svjedok i apostol Isusa Krista, Zagreb, 2002.
 12. C. TOMIĆ, Počeci Crkve – Pavao apostol naroda, Zagreb, 1995.

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ