Pošalji mene

Biblijske osnove redovničkoga života za 21. stoljeće

Duhovne vježbe franjevaca konventualaca, 3. do 8. veljače 2019., Zagreb, Sveti Duh

Pošalji Duha svojega

1. Isus i Duh Sveti u Evanđeljima (PDF) * (PPT)

Molitva za dar Duha

ponedjeljak, 4. veljače

2. Na sliku Božju. Izvorni nacrt čovjeka u Svetom pismu (PDF) * (PPT)

Čovjek – slika Božja * Pogledajte: Čovjek – na sliku Božju (Laudato TV)

Molitva novostvorenoga čovjeka

Mnoštvo zloduha i snaga Duha Kristova. Legija u Mk 5,1-20 (PDF) * (PPT)

O dođi, Stvorče, Duše Svet

3. Čovjekovo egzistencijalno lutanje. Kajin – zaštićeni prokletnik u Post 4 (PDF) * (PPT)

Kajinov sindrom * Pogledajte (Laudato TV): Kainov sindrom

Molitva za čisto srce

Molitva pape Franje u Godini posvećenoga života

Litanije Duhu Svetom (PDF)

utorak, 5. veljače

4. Duhovno zvanje praoca naše vjere. Post 12,1-5 u kontekstu (PDF) * (PPT)

Abrahamov poziv

Molitva s praocem Abrahamom kad je doživio Božji poziv

Jairova kći i suvremena obitelj

Dođi Duše Presveti

5. Mirjam proročica i predvoditeljica (PDF) * (PPT)

Proročica Mirjam * Pogledajte (Laudato TV): Mirjam, proročica i predvoditeljica

Molitva s proročicom Mirjam

Slušaj kako kuca

srijeda, 6. veljače

6. Kralj – raskajani grješnik. Grijeh i obraćenje u Ps 51 (PDF) * (PPT)

Molitva s kraljem Davidom

Bit kršćanske vjere

Dođi, gospodine Isuse (PDF)

7. Koga da pošaljem? Zvanje proroka Izaije u Iz 6 (PDF) * (PPT)

“Koga da pošaljem?”. Zvanje proroka Izaije u Iz 6 * Pogledajte (Laudato TV): Zvanje proroka Izaije

Molitva s prorokom Izaijom

Veliko pomirenje. Svjetlo svijeta pred mrakom grijeha (Iv 8,1-12) PDF * (PPT) * Isus – svjetlo svijeta * Molitva optužene

četvrtak, 7. veljače 2019.

8. Sveta škola srca. Jona i Božje milosrđe u Jon 4 (PDF) * (PPT)

Jonina druga molitva * Pogledajte (Laudato TV): Jonin proročki uspjeh

Molitva s prorokom Jonom

Gospodin šalje

U tebe se uzdam (PDF)

9. Kako vidiš čovjeka? Isus i slijepac iz Betsaide (Mk 8,22-25) PDF * (PPT)

Što vidiš Mk 8,22-25

Molitva sa slijepcem iz Betsaide

Križni put

petak, 8. veljače 2019.

10. Kristov mučenički vapaj i Očev uskrsni odgovor u Ps 22 (PDF) * (PPT)

Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga

Molitva raspetom Isusu

Psalam 103: Barahi (Blagoslivljaj, dušo moja)

Ivan Krstitelj * Molitva svetom Ivanu Krstitelju