Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)

doc. dr. sc. Niko Bilić: Nastava na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FFRZ)

Biblija – Stari zavjet

Hebrejska Tora – osnovica Biblije

Osnove Biblijske duhovnosti

Antropologija Staroga i Novoga zavjeta

Brak i obitelj u Bibliji

Proroštvo i apokaliptika u Starom zavjetu

Spolnost i ljubav u Hebrejskoj Bibliji

Vjera i politika u Starom zavjetu