Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)

doc. dr. sc. Niko Bilić:
Nastava na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FFRZ)

Uvod u Bibliju

Biblija – Stari zavjet

Biblija – Novi zavjet

Hebrejska Tora – osnovica Biblije

Antropologija Staroga i Novoga zavjeta

Brak i obitelj u Bibliji

Mudrosna literatura u Bibliji

Snaga riječi u kršćanstvu i židovstvu

Osnove Biblijske duhovnosti

Proroštvo i apokaliptika u Starom zavjetu

Spolnost i ljubav u Hebrejskoj Bibliji

Vjera i politika u Starom zavjetu