Fakultet filozofije i religijskih znanosti (FFRZ)

doc. dr. sc. Niko Bilić:
Nastava na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FFRZ)

Uvod u Bibliju
Biblija – Stari zavjet
Biblija – Novi zavjet
Hebrejska Tora – osnovica Biblije
Antropologija Staroga i Novoga zavjeta
Brak i obitelj u Bibliji
Mudrosna literatura u Bibliji
Snaga riječi u kršćanstvu i židovstvu
Osnove Biblijske duhovnosti
Proroštvo i apokaliptika u Starom zavjetu
Spolnost i ljubav u Hebrejskoj Bibliji
Izabrana pitanja Staroga zavjeta: Vjera i politika u Starom zavjetu
Izabrana pitanja Novoga zavjeta: Ustroj i poruka novozavjetnih tekstova