Psalmi i Mudrosne knjige

Tp1120 Biblijska egzegeza: Psalmi i Mudrosne knjige na studiju filozofije i teologije pri Filozofsko-teološkome institutu Družbe Isusove (FTI), afiliranome Papinskom sveučilištu Gregorianau ljetnome semestru ak. g. 2020./21.
doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
predavanja i vježbe: dvorana P15 na FFRZ, Jordnovac 110, Zagreb, utorkom i srijedom od 10:15, ECTS 6

stanje: 1. 6. 2021.

1) Uvod (PDF) * (PPT)
2) Knjiga o Jobu (PDF) * (PPT)
3) Psalmi Krista Raspetoga (PDF) * (PPT)
4) Psalmi (PDF) * (PPT)
5) Mudre Izreke (PDF) * (PPT)
6) Lik žene u Mudrim izrekama (PDF) * (PPT)
7) Ustroj Knjige Propovjednikove; ispraznost, korist (PDF) * (PPT)
8) Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (PDF) * (PPT)
9) Uvod u Knjigu Mudrosti (PDF) * (PPT)
Prvi dio Knjige Mudrosti
10) Velika Salomonova molitva – Knjiga Mudrosti, 2. dio (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Drugi dio – Velika Salomonova molitva u Knjizi Mudrosti

11) Knjiga Sirahova (PDF) * (PPT)
12) Kralj – raskajani grješnik (Ps 51) PDF * (PPT)
13) Završetak zemaljskih razgovora u Knjizi o Jobu (Job 26-31) PDF 16:9 * (PPT 16:9) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)
14) Riječi mudrih ljudi u Izr 22,17-24,34; Psalam 90 (PDF) * (PPT)
15) Propovjednik o Hramu (Prop 4,17-5,6); Preokret u Pj; Psalam 105 PDF * (PPT)
16) 4. 5. 21. Salomonov politički govor (Mudr 6); Ps 127 (PDF) * (PPT)
17) 5. 5. 21. Kako završava Knjiga Sirahova (Sir 51) PDF * (PPT)
18) 11. 5. 21. (PDF) * Ps 23; 113s (.ppt) * Pashalne pjesme – Ps 113s
19) 18. 5. 21. Psalam 3 PDF * (PPT)
20) 19. 5. 21. Psalam 9s (PDF) * (PPT)
21) 25. 5. 21. Ponavljanje (PDF) * (PPT)

Ankete o znanju: Anketa 1 (PDF) (doc) * Anketa 2 (PDF) (doc)

Za one koji žele više: Psalam 86 (.ppt) * Psalam 89 (.ppt) * Psalmi 9, 10 i 93 (.ppt) *

Za pristup ispitu potrebno je:

Sudjelovati na nastavi (ili mentorski studij u dogovoru s profesorom na početku semestra) i dobro se upoznati s biblijskim tekstom.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru, osim općega pregleda, podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Ispiti se po dogovoru održavaju na FFRZ, ured br. 122, ili uz Baziliku, Palmotićeva 31, Zagreb. U slučaju velikoj broja pristupnika ispiti se nastavljaju idući dan. Tijekom semestra, dok traje nastava, konzultacije vrijede kao izvanredni ispitni rok.

Opće upute: Ovaj je predmet dio je sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.
Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumjeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.

Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti: egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici, sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ, sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007.
 6. Stipe Jurič, Biser biblijske mudrosti – Mudrost lijepa govora u Knjizi Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb 2009.
 7. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 8. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries

***
Pregled prijašnje nastave

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ