Petoknjižje i Povijesne knjige

Biblijska egzegeza na studiju filozofije i teologije pri Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove, afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana

dr. Niko Bilić, SJ
zimski semestar ak. g. 22./23., ECTS 6, mjesto: FFRZ, Jordanovac 110, dvorana P. Peter-Hans Kolvenbach SJ (P14): utorkom od 8:15 i četvrtkom od 8:15,

Stanje: 9. 2. 2023.

Ispiti – zimski ispitni rok
Studenti – profesori

Za sudjelovanje u nastavi potrebno je imati vlastiti primjerak Svetoga pisma jer je glavni “materijal” biblijski tekst.  Na raspolaganju su dva uobičajena cjelovita hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima. U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija u izdanju zaklade Čujem, vjerujem, vidim, sada dostupna i online.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (s automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)
Ovdje je na raspolaganju i audio-udžbenik u nastajanju.
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf), te c – caput, poglavlje; v – versus, redak; s – sequens, sljedeći.

1) 11. 10. 22. Pristup: Elementi imanentne hermeneutike, Kanon (PDF) * (PPT)
2) 13. 10. 22. Kozmos i anthropos (PDF) * (PPT)
3) 18. 10. 22. Kozmos i anthropos – 2. dio (PDF) * (PPT)
4) 20. 10. 22. Kajinov sindrom (PDF) * (PPT
5) 25. i 27. 10. 22. Noa i prvi Savez; Savez s Abrahamom (PDF) * (PPT)

Rudi Juras: Melkisedek u Post 14

1. 11. 22. Svi sveti
6) 3. 11. 22. Abrahamova kušnja (PDF) * (PPT)
7) 8. 11. 22. Jakov je Izrael (PDF) * (PPT)
8) 10. 11. 22. Mojsije – veliki izbavitelj u Knjizi Izlaska (PDF) * (PPT)
9) 15. 11. 22. nastavak: Slika izlaska (Izl 14), Deset zapovijedi (IZl20, Pnz 5), zlatno Tele (Izl 32.34) .pdf * PPT

Ustanovljenje Pashe. Noć Izlaska u Izl 11-13 (PDF) * (.PPT)

10) 17. 11. 22. Mojsije i “zlatno tele” (PDF) * (ppt)
11) 22. 11. 22. LEVITSKI ZAKONIK (PDF) * (PPT)
12) 24. 11. 22. Knjiga brojeva (PDF) * (PPT)
13) 29. 11. i 1. 12. 22. Ponovljeni zakon (PDF) * (PPT)
14) 6. 12. 22. Jošua u Petoknjižju; Jošua: Dovršetak velikoga puta (PDF) * (PPT)
8. 12. 22. Bezgrješno Začeće
15) 13. 12. 22. Zajednica u Obećanoj zemlji – Knjiga o Sucima; Debora; Gideon (PDF)(PPT)

Karlo Špoljarić: Prikaz Samsonovog lika u Knjizi o Sucima (Suci 13-16) * Pregled (prezentacija – PDF)

16) 15. 12. 22. Knjige o Samuelu (PDF) * (PPT)

Josip Sarić: Prorok Gâd

17) 20. 12. 22. Knjige o kraljevima (PDF) * (PPT)

Ivan Bošnjak: Proročica Hulda – službenica Božje riječi

s. M. Antonela Pavićić: Ilija – preživjeli prorok

18) 10. 1. 23. Knjige Ljetopisa (PDF) * (PPT) *
19) Obnova Žrtvenika i Hrama u Ezr 1-6 (PDF) * (PPT)
20) 12. 1. 23. Lik Ezre u Ezr 7-10 (PDF) * (PPT)
21) 17. 1. 23. Nehemija – obnovitelj zidina (PDF) * (PPT)
Knjiga o Tobiji (PDF) * (PPT)
Estera – Židovka, perzijska kraljica (PDF)(PPT)
22) 24. 1. 23. Knjige o Makabejcima (PDF) * (PPT)

23) 26. 1. 23. Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje SZ (PDF)(PPT)

Za one koji žele više:

Božji Zakon u Petoknjižju i u Povijesnim knjigama (PDF) * (PPT)

Evolucija na početku Biblije? * (PPT) * Eva – žena

Egzistencijalna molitva praoca Jakova (PDF) * (PPT) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha Jakova

Melkisedek – prasvećenik (Post 14,17-24) (PDF) * (PPT) * Svećenik Melkisedek *

Deset zapovijedi – sadržaj i kontekst (PDF) * (PPT) * Riječi koje je Bog izgovorio * Pogledajte: Deset zapovijedi

Mihej, sin Jimlin; Pokaži pravo lice!; Hulda iz Jeruzalema tumači Božje riječi (PDF) * (PPT) * Hulda iz Jeruzalema govori Božje riječi

Savez kako polazište (PDF) * (PPT) 
Izvori biblijskoga proroštva (PDF) * (PPT)
Vjera u Petoknjižju, vjera u Bibliji (PDF) * (PPT)

Pregled prijašnje nastave

PREGLED LITERATURE

1. primarna literatura: tekst Svetog pisma s uvidom u hebr. odnosno grč. izvornik. Za studij je najprikladnije izdanje “Jeruzalemska Biblija” jer donosi podjelu s teksta s dodanim podnaslovima, popratne uvode i bilješke i unutarbiblijske veze.

2. Anto Popović, תּוֹרָה – Torah – Pentateuh – Petoknjižje (Uvod u knjige Staroga zavjeta 1), KS, Zagreb 2012.

Anto Popović, Povijesne knjige (Uvod u knjige Staroga zavjeta 2), KS, Zagreb 2015.

Ostalo (literatura):

Upute za ispit:

Studij Svetoga pisma uvijek je osobni duhovni put, pa je tako i na ovom predmetu: Petoknjižje i Povijesne knjige.

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi (ili mentorski studij), osobni studij, precizno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu.

Za ispit studenti mogu po vlastitom izboru odabrati po jednu ključnu knjigu iz ove dvije skupine koju će do u potankosti proučiti: (1.) Iz Petoknjižja bilo koju, (2.) iz Povijesnih: ili Jš ili Suci ili Sam ili Kr ili Ljet. Osim toga, također prema osobnom odabiru, treba za usmeni ispit spremiti kako je u Petoknjižju i Povijesnim knjigama prikazan (3.) jedan lik ili jedna tema, pazeći na formu teksta, sadržaj i napokon aktualnu teološku poruku.

Zahvaljujući vrijednom autoru uz sam sveti tekst kako primarnu literaturu za ovaj predmet imamo na raspolaganju sveobuhvatan udžbenik u dva sveska (Anto Popović, Torah – Pentateuh – Petoknjižje, KS 2012.; Povijesne knjige, KS 2015.). U osobnom istraživanju za odabranu biblijsku knjigu dobro je potražiti stručni biblijski Komentar, a uz lik ili temu odgovarajuću teološku knjigu ili članak.

Radi didaktike izabrane knjige student može spremiti jednu kao za rad s djecom, a drugu za rad sa studentima. Lik ili tema mogu biti pripravljeni kao prikaz na znanstvenom simpoziju. Na ispitu se može imati osobni primjerak Svetog pisma i vlastite bilješke.

Ispiti – zimski ispitni rok

Konzultacije tijekom semestra vrijede kao izvanredni ispitni rok.

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
niko.bilic@ffrz.unizg.hr

CROSBI