Proroštvo i apokaliptika

Tp1110 Proroštvo i apokaliptika na studiju filozofije i teologije Filozofsko-teološkoga Instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana (www.ftidi.hr)

Akademska godina 2022./2023., ljetni semestar
utorkom od 8:15, srijedom od 9:15
dvorana Kolvenbach, FFRZ, Jordanovac 110
Niko Bilić, SJ

Stanje: 6. 6. 2023.

Glavni oblik nastave u ovom kolegiju jesu predavanja, zajedničko proučavanje i odgovorna, kritička rasprava. Za sudjelovanje u nastavi glavni “materijal” jest biblijski tekst. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)

Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga.

Ovdje ponuđeni materijali popratnoga su karaktera za studij svetopisamskoga teksta.

1) 28. 2. 23. Uvod: fenomen proroštva u Judaizmu (.PDF) * (PPT)
2) 7. 3. 23. Prorok Izaija (.PDF) * (PPT)
3) 8. 3. 23. Proroštvo o Emanuelu (Iz 7,14) – u izvornom kontekstu. (PDF) * (PPT)
4) 14. 3. 23. Jeremijino zvanje (Jr 1), Novi Savez (Jr 31), Sudbina Knjige (Jr 36) .PDF * (PPT)
5) 15. 3. 23. Prorok – svjedok; Jeremija i kraljevi (PDF) * (PPT)
6) 21. 3. 23. Prorok Ezekiel (.PDF) * (PPT)
7) 22. 3. 23. Novi pastir u Ez 34. Dvostruki sud Božji nad Izraelom (PDF) * (PPT)
8) 28. 3. 23. Daniel – prorok mudrac PDF * (PPT)
9) 29. 3. 23. Mali proroci; Hošea – prorok spoznaje (PDF) * (PPT)
Tema za studentska izlaganja (docx) * PDF
10) 18. 4. 23. Hošeino prorokovanje (PDF) * (PPT) * Prorok Amos (PDF) * (PPT)
11) 19. 4. 23. Joel; Obadija (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Ekologijska apokaliptika proroka Joela (audio)

Poslušajte: Što Obadija ima s Ezavom?

Što Obadija ima s Ezavom
12) 2. 5. 23 Nahum – prorok osvete Gospodnje (PDF) * (PPT)

R. Juras: Druga molitva proroka Jone u Jon 4

13) 3. 5. 23. Jonin proročki uspjeh; Habakuk – prorok molitelj (PDF) * (PPT)
14) 9. 5. 23. Mihej – teolog ostatka (PDF) * (PPT)

Mihej – teolog Ostatka

Poslušajte: Knjiga proroka Miheja (audio)

J. Sarić: „Živo srce“ (Ez 36, 22 – 28)

K. Špoljarić: Gomerina uloga u Hoš 1-3

15) 10. 5. 23. Sefanija; Malahija (PDF) * (PPT)
16) 16. 5. 23. Hagaj i Zaharija (PDF) * (PPT)
17) 17. 5. 23. Tužaljke (PDF) * (PPT)
18) 23. 5. 23. Baruh (PDF) * (PPT)
19) 24. 5. 23. Završetak Knjige proroka Izaije (Iz 61-66) PDF * (PPT)

Anketa o znanju (A) * Anketa o znanju (B)

20) 31. 5. 23. Evaluacija ankete – ponavljanje gradiva (PDF) * PPT
Okrilje u imenu Jahvinu; Izrael i narodi kod Malih proroka (PDF) * (.PPT) *
21) 6. 6. 23. Jr 33 – Nedokučive tajne proroka Jeremije (.PDF) * (PPT)
Lik kralja Ezekije u Knjizi proroka Izaije (Iz 36-39); Jeremija pred pad Jeruzalema (Jr 37s) PDF * (PPT)
22) 7. 6. 23. Hodočašće svjetskih naroda u Iz 60 (PDF) * (PPT)

PDF * Ponavljanje.ppt * Ponavljanje: izabrana pitanja i odgovori

***

LITERATURA:

Predmet “Proroštvo i apokaliptika” od početka ima jasnu svrhu: Što bolje upoznati – odgovorno i pravedno prema pisanoj Božjoj Riječi – Proročke knjige Staroga zavjeta u Svetom pismu. U tome kao uvod i pratnja pomaže i stručna literatura.

Za ispit, uz ovaj pregled gradiva s predavanja, svatko može ,po vlastitom izboru uzeti jedan “veliki” (Iz, Jr, Ez, Dn), jedan “mali prorok” (Hoš-Mal + Bar) i jedna važna teološka tema koju proroci zajednički obrađuju. Radi didaktike može se jednu točku pripraviti za (a) rad s djecom, drugu (b) za odrasle, a treću za (c) znanstveni simpozij. Najviše uvijek vrijedi što preciznije poznavanje biblijskoga teksta.

Pregled prijašnje nastave:

Proroštvo i apokaliptika (2020.)

Prophetae maiores et minores (2010.) * Proroci na amdg.ffrz.hr

Proroci na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik (2015./15.)

Proroci i psalmi pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica

niko.bilic@ffrz.unizg.hr