Proroštvo i apokaliptika

Tp1110 Proroštvo i apokaliptika na studiju filozofije i teologije Filozofsko-teološkoga Instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana (www.ftidi.hr)

Akademska godina 2019./2020., ljetni semestar

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
ponedjeljkom i petkom u 8:15

Stanje: 2. 6. 2020.

Ispiti

Radost, radost! Nakon što je dovršeno uskrsno doba, dolazi čas za uspjehe i rezultate. Gospodin Isus sretno je dovršio veliku misiju, poslao Duha s neba. Završio je mjesec Kraljice svibnja. Proslavili smo i Dan Države i Dan Grada. U ovom sasvim osobitom akademskom semestru koji je nas je potresao i pandemijom i potresom, došlo je vrijeme ubiranja plodova. Ispit je zaštićeni prostor u kojemu student ima priliku pokazati ono što zna. S veseljem i zahvalno poslušat ću odnosno pročitati. Dobro došli!

U ovim izvanrednim okolnostima mogućnost polaganja ispita je svaki radni dan od 2. lipnja sve do 3. srpnja (osim od 17. do 19. lipnja) od 9-12 i od 16-18 sati. Studenti po vlastitom izboru i mogućnosti mogu polagati ispit uživo ili online. Uživo na adresi Palmotićeva 31, Zagreb (kod bazilike Srca Isusova). Online može se polagati bilo usmeno (npr. Skype pnikobilic ili Zoom 914 971 0107) ili pisano npr. putem e-maila. Najaviti se možete i preko društvenih mreža.

Za ispit, prema običaju i dogovoru, potrebno je – uz općenit pregled gradiva – podrobno pripraviti cjeline koje ste odabrali, pazeći osobito na poznavanje biblijskoga teksta. Zbog izvanrednih okolnosti dovoljno je iznijeti ono što se obradili i naučili. Kod najave za ispit, osim odabira gdje i kako ćete polagati, možete napomenuti koje ste cjeline odabrali.

Glavni oblik nastave u ovom kolegiju jesu predavanja, zajedničko proučavanje i odgovorna, kritička rasprava. Za sudjelovanje u nastavi glavni “materijal” jest biblijski tekst. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)

Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga.

Ovdje ponuđeni materijali popratnoga su karaktera za studij svetopisamskoga teksta.

1) 24. 2. 2020. Uvod: fenomen proroštva u Judaizmu (.PDF) * (PPT)
2) Prorok Izaija (.PDF) * (PPT)
3) Proroštvo o Emanuelu (Iz 7,14) – u izvornom kontekstu. (PDF) * (PPT)
4) Hodočašće svjetskih naroda u Iz 60 (PDF) * (PPT)
5) Jeremijino zvanje (Jr 1), Novi Savez (Jr 31), Sudbina Knjige (Jr 36) .PDF * (PPT)
6) Jr 33 – Nedokučive tajne proroka Jeremije (.PDF) * (PPT)
7) Prorok Ezekiel (.PDF) * (PPT)
8) Novi pastir u Ez 34. Dvostruki sud Božji nad Izraelom (PDF) * (PPT)
9) Daniel – prorok mudrac; Azarjina molitva (Dn 3,25-45) PDF * (PPT)
10) Mali proroci; Amos (PDF) * (PPT) *
11) Hošea – prorok spoznaje (PDF) * (PPT)
12) Joel; Obadija (PDF) * (PPT)
13) Jonin proročki uspjeh; Mihej – teolog ostatka (PDF) * (PPT) *
14) Nahum – prorok osvete Gospodnje; Habakuk – prorok molitelj (PDF) * (PPT)
15) Sefanija; Hagaj (PDF) * (PPT)
16) Zaharija; Malahija (PDF) * (PPT)
17) Tužaljke; Baruh (PDF) * (PPT)
18) Završetak Knjige proroka Izaije (Iz 61-66) PDF * (PPT)
19) Okrilje u imenu Jahvinu; Izrael i narodi kod Malih proroka (PDF) * (.PPT) *
20) Lik kralja Ezekije u Knjizi proroka Izaije (Iz 37-39); Jeremija pred pad Jeruzalema (Jr 37s) PDF * (PPT)

PDF * Ponavljanje.ppt * Ponavljanje: izabrana pitanja i odgovori

***

LITERATURA:

Cijenjeni i dragi studenti na FTI, srdačno hvala na zanimanju i marljivosti! Predmet “Proroštvo i apokaliptika” od početka ima jasnu svrhu: Što bolje upoznati – odgovorno i pravedno prema pisanoj Božjoj Riječi – Proročke knjige Staroga zavjeta u Svetom pismu. U tome kao uvod i pratnja pomaže i stručna literatura. U ispitnom vremenu prilika je da pokažete koliko ste u tom poslu bili uspješni!

Za prolaznu ocjenu na ispitu, uz pregled gradiva s predavanja dostupan ovdje na https://amdg.ffrz.hr/?page_id=3017, može se po vlastitom izboru uzeti jedan “veliki”, jedan “mali prorok” i jedna važna teološka tema koju proroci zajednički obrađuju. Radi didaktike može se jednu točku pripraviti za (a) rad s djecom, drugu (b) za odrasle, a treću za (c) znanstveni simpozij. Najviše uvijek vrijedi što preciznije poznavanje biblijskoga teksta.

Pregled prijašnje nastave:

Proroštvo i apokaliptika (2014.)

Prophetae maiores et minores (2010.) * Proroci na amdg.ffrz.hr

Proroci na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik (2015./1.)

Proroci i psalmi pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica