Biblijska teologija 1

fer_logobible-lightBiblijska teologija 1 na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu: https://amdg.eu/fer-bt1