Hebrejski jezik

Uvod u hebrejski jezik Svetog pisma

Studij filozofije i teologije na FTI afiliranom PUG
akademska godina 2019./2020. ljetni semestar

srijedom u 12:15, seminar 101

1) 26. 2. 2020. 1. vježba (PDF) * 1. vježba A5 (PDF)

radni list (.PDF) * (.doc)

2) 4. 3. 2020. 2. vježba (PDF)

radni list (PDF)

3) 11. 3. 2020. 3. vježba (PDF A5) * (PPT)

radni list (doc)

Hebrejska abeceda (PDF) * (doc)

T. Lakić, Kratka gramatika biblijskoga hebrejskog jezika (PDF)