MVI: Izbor iz Mudrosnih spisa

TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa

biblijskamudrost

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, 3. god. lj. s., ECTS 4


doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

predavanja i vježbe: Ivana Lučića 1a (pregled.doc)

stanje: 11.6.2019.

nastava u ljetnom semestru jubilarne 350. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu, 2018./2019.

ispiti: ljetni rok
ponedjeljak, 1. srpnja od 9:00
ponedjeljak, 8. srpnja od 9:00

zimski rok
ponedjeljak, 2. rujna od 9:00
ponedjeljak, 16. rujna od 9:00

1) 8.3.19. Uvod (PDF) * (PPT) * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 15.3.19.  Knjiga o Jobu (PDF) * (PPT) * Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 * Pogledajte: Job u razgovoru s Bogom – 1. dio * 2. dio (video)

3) 22.3.19. Psalmi Krista Raspetoga; Psalmi (PDF) * (PPT) * Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga * Pogledajte: Psalmi Krista raspetoga (1. dio) * 2. dio * Psalmi uvod * Biblijski psalmi * Arhitektura psaltira

4) 29.3.19. Mudre izreke (PDF) * (PPT)

5) 2.4.19. Lik žene u Mudrim izrekama (PDF) * (PPT)

6) 9.4.19. Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (PDF) * (PPT) * Propovjednik

7) 16.4.19. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (PDF) * (PPT) * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10)

8) 7.5.19.  Pregled Knjige Mudrosti (PDF) * (PPT) * Knjiga Mudrosti

9) 14.5.19. Knjiga Sirahova (PDF) * (PPT) * Knjiga Sirahova

10) 21.5.19. Job: ponavljanje; Psalam 105, Izr 3 (PDF) * (PPT) * Davidov poziv na hvalu (Ps 105) * Životna mudrost u Izr 3

11) 28.5.19. Propovjednik o hramu (Prop 4,17-5,6); Preokret u Pjesmi nad pjesmama (Pj 4,8-10); Salomonov politički govor (Mudr 6) .PDF * (PPT)

12) 4.6.19. Kako završava knjiga Sirahova (Sir 51) .PDF * (PPT)

Za one koji žele više znati:

PDF * Završetak zemaljskih razgovora u Knjizi o Jobu (Job 26-31) .ppt

PDF * Riječi mudrih ljudi u Izr 22,17-21; Kako završava Knjiga Sirahova (Sir 51) .ppt

Psalam 23 – paradigma biblijske molitve

PDF * Kralj – raskajani grešnik (Ps 51) .ppt * Grijeh i oproštenje u Ps 51 *

Psalam 3 (.ppt) * Psalam 86 (.ppt) * Psalam 89 (.ppt) * Psalmi 9, 10 i 93 (.ppt) * Pashalne pjesme – Ps 113s

Za pristup ispitu potrebno je:

Sudjelovati na nastavi (ili mentorski studij u dogovoru s profesorom na početku semestra) i dobro se upoznati s biblijskim tekstom.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru, osim općega pregleda, podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Opće upute: Ovaj je predmet dio sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.
Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumjeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.

Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti: egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici, sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ, sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007.
 6. Stipe Jurič, Biser biblijske mudrosti – Mudrost lijepa govora u Knjizi Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb 2009.
 7. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 8. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries

***
Pregled prijašnje nastave

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ