MVI – Petoknjižje

TVT341 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Petoknjižja

na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a;
350. akademska godina Sveučilišta u Zagrebu, zimski semestar 2018./2019.,
3. godina preddiplomskog studija; pregled (.doc)

Stanje: 25. 1. 2019.

1) 3.10.18. PDF * Uvod. Imanentna hermeneutika. Biblijski kanon. Stvaranje (.ppt) * Uvod u čitanje Petoknjižja * Razvoj Kanona * Dobrota u strukturi stvaranja

2) 10.10.18. PDF * Stvaranje. Evolucija na prvim stranicama Biblije (.ppt) * Na sliku Božju * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3)

3) 17.10.18. PDF * Kajinov sindrom; Božji savez s Noom (.ppt) * Eva – žena * Prvi grijeh (Post 3) * Kajinov sindrom * Prvi savez * “Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. *

4) 24.10.18. PDF * Abraham vjernik (Post 12.15.17) i njegova kušnja (Post 22) .ppt * Abrahamov poziv

31.10.18. Dan Reformacije

5) 7.11.18. PDF * Jakov je Izrael (.ppt) * Početak iz snova * Jakovljev zavjet (Post 28,20-22) * Jakovljeva molitva (Post 32,10-13) * Borba za blagoslov (Post 32,25-31) * Sukob Ezava i Jakova * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35) * Obiteljski dijalog u životu praoca Jakova

14.11.18. Promocija na Sveučilištu

6) 21.11.18. PDF * Mojsije i Mirjam u Knjizi Izlaska (.ppt) * Mojsijev poziv * Središnji događaj * Riječi koje je Bog izgovorio * Proročica Mirjam

7) 28.11.18. PDF * Kušnja u pustinji i Mojsijeva druga prilika (.ppt) * Sudbonosna pustinja (Izl 32) * Mojsijeva druga prilika * Pogledajte: Mojsije i pravi Bog na HTV (Izl 32 i 34) (10.11.13.)

8) 5.12.18. PDF * Levitski zakonik (.ppt)

9) 12.12.18. PDF * Knjiga Brojeva (.ppt) * Obiteljski sukob (Br 12) * Mojsije zagovornik

Božić

10) 11.1.19. PDF * Ponovljeni zakon (.ppt) * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor prorok * Mojsije – sluga Gospodnji; Jošua u Petoknjižju (.ppt)

11) 18.1.19. PDFEgzistencijalna molitva patrijarha Jakova; Konstituiranje Božjega naroda; Jošua i Mojsije (.ppt) * Jakovljeva molitva * Poslušajte: Egzistencijalna molitva patrijarha JakovaRatnik i molitelj (.pdf) * Jošua, ratnik u Izl 17 * Jošua u Petoknjižju (natuknice)

12) 25.1.19. PDF * Blagoslov – dan i zadan; Zapovijed ljubavi (.ppt) * Blagoslov – dan i zadan

Aron, brat Mojsijev (.ppt) * Aron, svećenik * Poslušajte: Aron, svećenik (.mp3, 3,17MB; 3,28 min.) * Aron, brat Mojsijev u Izl i Lev *

Za ispit je potreban ponajprije opći pregled obrađivanih biblijskih tekstova iz Petoknjižja koji su ovdje navedeni. Potom, iz nekog prikladnoga Uvoda uz Stari zavjet (Introduction…) potrebno je proučiti onaj dio koji govori o Petoknjižju. Studenti mogu za ispit po vlastitom odabiru za ispit pripraviti po jednu knjigu, jednu temu i jedan lik iz Petoknjižja. Radi didaktike i jasnijega izlaganje tri odabrane stvari studenti mogu po vlastitom izboru spremiti u tri različita smjera: za (1) rad s djecom, za (2) predavanje studentima i kao (3) stručno izlaganje na znanstvenom simpoziju.

Audio udžbenik: Sveta knjiga. Teološki uvod u Stari zavjet (1. dio: Petoknjižje)

PREGLED LITERATURE

1. primarna literatura: tekst Svetog pisma s uvidom u hebr. odnosno grč. izvornik. Za studij je najprikladnije izdanje “Jeruzalemska Biblija” jer donosi podjelu s teksta s dodanim podnaslovima, popratne uvode i bilješke i unutarbiblijske veze.

2.  na hrvatskom: Anto Popović, תּוֹרָה – Torah – Pentateuh – Petoknjižje (Uvod u knjige Staroga zavjeta 1), KS, Zagreb 2012.

Word Bible Commentary (WBC):
Wenham, Gordon J. (1987). Genesis 1-15. 1. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902000.
Wenham, Gordon J. (1994). Genesis 16-50. 2. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902017.
Durham, John I. (1987). Exodus. 3. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902024.
Hartley, John E. (1992). Leviticus. 4. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902031.
Budd, Phillip J. (1984). Numbers. 5. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902048.
Christensen, Duane L. (1991). Deuteronomy 1-11. 6a. Thomas Nelson. ISBN 978-0849902055.
Christensen, Duane L. (2002). Deuteronomy 12-34. 6b. Thomas Nelson. ISBN 978-0849910326. 978-0849902062

Anchor Yale Bible Commentary:
Genesis (Vol. 1) by E.A. Speiser (1964)
Exodus 1-18 (Vol. 2) by William H.C. Propp (1998)
Exodus 19-40 (Vol. 2A) by William H.C. Propp (2006)
Leviticus 1-16 (Vol. 3) by Jacob Milgrom (1991)
Leviticus 17-22 (Vol. 3A) by Jacob Milgrom (2000)
Leviticus 23-27 (Vol. 3B) by Jacob Milgrom (2000)
Numbers 1-20 (Vol. 4) by Baruch A. Levine (1993)
Numbers 21-36 (Vol. 4A) by Baruch A. Levine (2000)
Deuteronomy 1-11 (Vol. 5) by Moshe Weinfeld (1991)

3. W. J. Harrington, Uvod u Stari zavjet. Spomen obećanja (preveo M. Zovkić), Zagreb 1977.

John Drane, Uvod u Stari zavjet, Evanđeoski teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb 2009.

Ivan Dugandžić, Upoznajmo Bibliju. Narod Božji i njegovo Sveto pismo (ISBN 978-953-241-266-6), Glas Koncila, Zagreb 2011.

Interdisciplinarni međunarodni simpozij Stari zavjet – vrelo vjere i kulture Rijeka, 2003.

4. Opći Uvodi u SZ i Komentari pojedinih knjiga. Vrlo kvalitetan uvod jest: E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, 3. izd. Stuttgart 1998. i dalje.

Stipe Jurič, Biblija. Misterij Boga i čovjekova spasenja izražen ljudskim jezikom, Zagreb 2008.

Enzo Bianco, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj riječi, Zagreb 2005.

Lawrence Boadt, Reading the Old Testament. An introduction, New York, 1984.

A. R.Ceresko, Introduction to the Old Testament. A liberation perspective, London, 1999.

5. Na hrvatskom su dostupni:

A. Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta, Zagreb 1996.

A. Rebić, “Aktualnost i mjerodavnost Biblije na pragu trećeg tisućljeća. Uz dokument Papinske biblijske komisije ‘Tumačenje Biblije u Crkvi'” (1993.), Bogoslovska smotra, 67 (1997), 2/3, 141-170

B. Lujić, Biblijska promišljanja sadašnjega trenutka, Zagreb 1998.

B. Lujić, Teološka funkcija “berit” u izražavanju i oblikovanju odnosa između Jahve i naroda u Starozavjetnim spisima, Bogoslovska smotra, 61 (1991), 3-4 ; str. 274-290

M. Oeming, “Kanonsko tumačenje Svetog pisma. Prednosti i granice jednoga novog pristupa Bibliji” (preveo I. Dugandžić); Svesci = Communio (1998), 91, str. 22-28.

Anto Popović, Od slike Božje do Božjeg sinovstva. Povezanost Starog i Novog zavjeta na primjeru egzegetsko-teološke analize odabranih svetopisamskih tekstova (ISBN 978-953-11-0344-2), KS, Zagreb, 2008.

C. Tomić, Poruka spasenja Svetog pisma Starog zavjeta, Zagreb 1983.

C. Tomić, Povijest spasenja, Zagreb 1977–1995. svesci: 1. Prapovijest spasenja, 2. Praoci Izraela, 3. Izlazak

C. Tomić, Pristup Bibliji. Opći uvod u Sveto pismo, Zagreb 1986.

T. Vuk, “Povijesno-kritička metoda u biblijskoj egzegezi. Razmišljanja o aktualnoj situaciji, posebno s obzirom na Stari zavjet”, Bogoslovska smotra 64 (1994), 1/4 ; str. 249-280.

5. dodatna literatura (pojedine teme)

J. Kremer, “Vjerno tekstu – ne doslovno. Granice i mogućnosti jednostavnog čitanja Biblije” (preveo I. Dugandžić) Svesci = Communio 26 (1992), 2-5(75-77) ; str. 62-66.

L. Jaroš, A. Grün, Živi što jesi. Biblijski ženski likovi kao arhetipi (prevela Marija Benedikta Matošević). Zagreb, 2006.

A. Grün, Boriti se i ljubiti. Muškarac u biblijskoj perspektivi (preveo R. Vukoja), Zagreb 2005.

B. Lujić, “Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi. Biblijska interpretacija rata”, Bosna franciscana 2 (1994) 2; str. 32-58.

A. Rebić, “Hebrejski način razmišljanja i izražavanja”, Svesci = Communio (1995), 85/86 ; str. 51-54

A. Rebić, Pravednost u Starom zavjetu, Bogoslovska smotra, 62 (1992), 1–2, str. 39-45

A. Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka. Egzegeza i biblijska teologija Post 1-3 s uvodom u Petoknjižje, Zagreb 1996.

A. Rebić, “Tko su jaki u Starome zavjetu”, Svesci = Communio, (1999.), 95, str. 49-53.

A. Rebić, Značajke biblijskog hebrejskog jezika u odnosu na spoznaju i interpretaciju, Bogoslovska smotra, 73 (2003), 4. 631-648.

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
nbilic@ffrz.hr