Pavao iz Tarza: tekstovi i teme

El Greco, Sv. Pavao

stanje: 24. 1. 2022.

IP1209, ISVU 201288, ECTS 2
353. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu

zimski semestar 2021./2022.
petkom u 10:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Zagreb, Jordanovac 110, aula 003

Kolegij “Pavao iz Tarza: tekstovi i teme” (IP1209, ISVU 201288) izborni je predmet uz “Biblija – Novi zavjet”. Istražuje onaj dio Novoga zavjeta koji predaja u četrnaest spisa u biblijskom Kanonu čuva kao Pavlove poslanice.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je stoga za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija u izdanju zaklade Čujem, vjerujem, vidim, sada dostupna i online.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga.

1) 15. 10. 21. Pavlov poziv i pregled Pavlovih poslanica (PDF) * (PPT)

2) 22. 10. 21. Poslanica Rimljanima (PDF) * (PPT)

3) 29. 10. 21. Prva poslanica Korinćanima (PDF) * (PPT)

4) 5. 11. 21. Druga poslanica Korinćanima (PDF) * (PPT)

5) 12. 11. 21. Poslanica Galaćanima – uvod (PDF) * (PPT)

6) 19. 11. 21. Poslanica Efežanima (PDF) * (PPT)

7) 26. 11. 21. Poslanica Filipljanima (PDF) * (PPT)

8) 3. 12. 21. Poslanica Kološanima (PDF) * (PPT) * Poslanica Filemonu (PDF) * (PPT)

9) 10. 12. 21. Prva i Druga poslanica Solunjanima (PDF) * (PPT)

Kako je sve počelo – adventska poslanica (znanstveno-obrazovna radio-emisija, od 5. 12. 20.

Prva poslanica Timoteju (PDF) * (PPT)

10) 17. 12. 21. Poslanica Hebrejima – studentski rad (.doc)
Druga poslanica Timoteju (PDF)
* PPT

Poslanica Titu (PDF) * (PPT)

11) 14. 1. 22. Pavlova teologija u Poslanici Galaćanima (PDF)

(PPT) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

Kako nas je Pavao uveo u slobodu (1)
Kako nas je Pavao uveo u slobodu (2)

12) 21. 1. 22. Istina o sv. Pavlu – Životni put najvećega misionara u Djelima apostolskim (PDF) * (PPT)

Ponavljanje i zaključak: Duhovni boj sv. Pavla apostola

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij, podrobno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja.

(1) Za završni ispit svaki će student proučiti onaj iz jednoga Uvoda u Novi zavjet po vlastitom izboru koji govori o Pavlovim poslanicama.

(2a) Po vlastitom izboru svaki student će odabrati i samostalno, temeljito proučiti jednu od Pavlovih i (2b) jednu od drugopavlovskih poslanica.

(3a) Proučit će kako je prikazan Pavlov život u Poslanicama i usporediti s opisom u Djelima apostolskim ili (3b) kako Pavao u Poslanicama prikazuje osnove teološke teme (Kristova smrt i uskrsnuće, Crkva, čovjek, Zakon, Duh Sveti…)

Radi didaktike jedan se izbor može spremiti kao za rad s djecom, drugi za rad s odraslima (studentima), a treći kao prikaz na znanstvenom simpoziju (naslov izlaganja i argumentacija).

Opis predmeta (syllabus) PDF * doc

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
niko.bilic@ffrz.unizg.hr

Benedikt XVI. o apostolu Pavlu u godini sv. Pavla 2008./09. na papinskim općim audijencijama


(na službenoj stranici Svete stolice: www.vatican.va):

1. Ozračje u kojem je živio Pavao (2. 7. 2008.) * (PDF)

2. Kratka Pavlova biografija (27. 8. 2008.) * (PDF)

3. Kršćani smo samo ako susretnemo Krista (3. 9. 2009.) * (PDF)

4. Pavao o značajkama apostolskoga života (10. 9. 2008.) * (PDF)

5. Pavao kao svjedok susreta s Uskrslim u životu Crkve (24. 9. 2008.) * (PDF)

6. “Koncil” u Jeruzalemu i antiohijski slučaj (1. 10. 2008.) * (PDF)

7. Isus Krist kao život našega života (8. 10. 2008.) * (PDF)

8. Pavlova ekleziologija – nauk o Crkvi (15. 10. 2008.) * (PDF)

9. Središnja uloga uskrsloga Isusa u otajstvu Otkupljenja (22. 10. 2008.) * (PDF)

10. Kristov križ u središtu Pavlova naučavanja (29. 10. 2008.) * (PDF)

11. Uskrsnuće – ključ i os Pavlove kristologije (5. 11. 2008.) * (PDF)

12. Pavao o drugom Kristovu dolasku (12. 11. 2008.) * (PDF)

13. Opravdanje po vjeri, a ne po djelima Zakona (19. 11. 2008.) * (PDF)

14. Posljedica opravdanja po vjeri i djelovanja Duha (26. 11. 2008.) * (PDF)

15. Sv. Pavao o istočnome grijehu – Adam i Krist (3. 12. 2008.) * (PDF)

16. Novo rođenje – Pavlova sakramentologija (10. 12. 2008.) * (PDF)

17. Duhovno bogoslužje (opća audijencija 7. 1. 2009.) * (PDF)

18. Istovjetnost poslanicâ Kološanima i Efežanima (14. 1. 2009.) * (PDF)

19. Teološki vidici u Pastoralnim poslanicama (21. 1. 2009.) * (PDF)

20. Mučeništvo sv. Pavla i njegova baština (4. 2. 2009.) * (PDF)