Pavao iz Tarza: tekstovi i teme

na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

El Greco, Sv. Pavao

Kolegij “Pavao iz Tarza: tekstovi i teme” (IP1209, ISVU 201288) izborni je predmet uz “Biblija – Novi zavjet”. Istražuje onaj dio Novoga zavjeta koji predaja u četrnaest spisa u biblijskom Kanonu čuva kao Pavlove poslanice.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je stoga za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma.

1) 4. 3. 21. Pavlov poziv i pregled Pavlovih poslanica (PDF) * (PPT)

2) 11. 3. 21. Poslanica Rimljanima (PDF) * (PPT)

3) 18. 3. 21. Prva poslanica Korinćanima (PDF) * (PPT)

4) 25. 3. 21. Druga poslanica Korinćanima (PDF) * (PPT)

5) 15. 4. 21. Poslanica Galaćanima – uvod (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Kako nas je Pavao uveo u slobodu? (2. dio)

6) Poslanica Efežanima (PDF) * (PPT)

7) 29. 4. 21. Poslanica Filipljanima (PDF) * (PPT)

8) 6. 5. 21. Poslanica Kološanima (PDF) * (PPT) * Poslanica Filemonu

9) 13. 5. 21. Prva i Druga poslanica Solunjanima, Prva i Druga poslanica Timoteju, Poslanica Titu (PDF) * (PPT)

Kako je sve počelo – adventska poslanica (znanstveno-obrazovna radio-emisija, od 5. 12. 20.

10) 20. 5. 21. Pavlova teologija u Poslanici Galaćanima (16:9 PDF) * (PPT)

Poslanica Hebrejima (Firšt 1s, Janković 3s, Bedić 5s, Briševac 7s, Krasnodenski 9s, Tomašić 11s, Ostić 13)

11) 27. 5. 21. Istina o sv. Pavlu (1. dio) – Pavao od obraćenja do Apostolskoga koncila (16: 9 PDF) * (PPT)

12) 3. 6. 21. Ponavljanje i zaključak: Duhovni boj sv. Pavla apostola

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij, podrobno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja.

(1) Za završni ispit svaki će student proučiti onaj iz jednoga Uvoda u Novi zavjet po vlastitom izboru koji govori o Pavlovim poslanicama.

(2a) Po vlastitom izboru svaki student će odabrati i samostalno, temeljito proučiti jednu od Pavlovih i (2b) jednu od drugopavlovskih poslanica.

(3a) Proučit će kako je prikazan Pavlov život u Poslanicama i usporediti s opisom u Djelima apostolskim ili (3b) kako Pavao u Poslanicama prikazuje osnove teološke teme (Kristova smrt i uskrsnuće, Crkva, čovjek, Zakon, Duh Sveti…)

Radi didaktike jedan se izbor može spremiti kao za rad s djecom, drugi za rad s odraslima (studentima), a treći kao prikaz na znanstvenom simpoziju (naslov izlaganja i argumentacija).

Opis predmeta (syllabus) PDF * doc

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
niko.bilic@ffrz.unizg.hr

Benedikt VI. o apostolu Pavlu u godini sv. Pavla 2008./09. na papinskim općim audijencijama


(na službenoj stranici Svete stolice: www.vatican.va):

1. Ozračje u kojem je živio Pavao (2. 7. 2008.) * (PDF)

2. Kratka Pavlova biografija (27. 8. 2008.) * (PDF)

3. Kršćani smo samo ako susretnemo Krista (3. 9. 2009.) * (PDF)

4. Pavao o značajkama apostolskoga života (10. 9. 2008.) * (PDF)

5. Pavao kao svjedok susreta s Uskrslim u životu Crkve (24. 9. 2008.) * (PDF)

6. “Koncil” u Jeruzalemu i antiohijski slučaj (1. 10. 2008.) * (PDF)

7. Isus Krist kao život našega života (8. 10. 2008.) * (PDF)

8. Pavlova ekleziologija – nauk o Crkvi (15. 10. 2008.) * (PDF)

9. Središnja uloga uskrsloga Isusa u otajstvu Otkupljenja (22. 10. 2008.) * (PDF)

10. Kristov križ u središtu Pavlova naučavanja (29. 10. 2008.) * (PDF)

11. Uskrsnuće – ključ i os Pavlove kristologije (5. 11. 2008.) * (PDF)

12. Pavao o drugom Kristovu dolasku (12. 11. 2008.) * (PDF)

13. Opravdanje po vjeri, a ne po djelima Zakona (19. 11. 2008.) * (PDF)

14. Posljedica opravdanja po vjeri i djelovanja Duha (26. 11. 2008.) * (PDF)

15. Sv. Pavao o istočnome grijehu – Adam i Krist (3. 12. 2008.) * (PDF)

16. Novo rođenje – Pavlova sakramentologija (10. 12. 2008.) * (PDF)

17. Duhovno bogoslužje (opća audijencija 7. 1. 2009.) * (PDF)

18. Istovjetnost poslanicâ Kološanima i Efežanima (14. 1. 2009.) * (PDF)

19. Teološki vidici u Pastoralnim poslanicama (21. 1. 2009.) * (PDF)

20. Mučeništvo sv. Pavla i njegova baština (4. 2. 2009.) * (PDF)