Biblija – Stari zavjet

Temeljni religijski i religiološki dokument

FFRZ: Rp5100 (ISVU: 31384), ECTS 6,
353. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu
zimski semestar 2021./2022.
ponedjeljkom u 8:15 i srijedom u 10:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti,
Zagreb, Jordanovac 110, aula 015

Stanje: 25. 10. 2021.

e-udžbenik

Za sudjelovanje u nastavi potrebno je imati vlastiti primjerak Svetoga pisma jer je glavni “materijal” biblijski tekst.  Na raspolaganju su dva uobičajena cjelovita hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

Na internetu cijeli biblijski tekst nude: Kršćanska sadašnjost * Biblija.netIntratext (s automatskom konkordancijom). U studiju uvelike može pomoći i Zvučna Biblija. Ovdje je na raspolaganju i audio-udžbenik u nastajanju, a ovdje je pregled prošlogodišnje nastave.
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf), te c – caput, poglavlje; v – versus, redak; s – sequens, sljedeći.

LITERATURA * audio udžbenik: Sveta knjiga – teološki uvod u Stari zavjet

1) 4. 10. 21. Uvod: Elementi imanentne hermeneutike; Kanon Staroga zavjeta (PDF) * (PPT)

2) 6. 10. 21. Jezici Staroga zavjeta; Kozmos i anthropos (PDF) * (PPT)

3) 11. 10. 21. Knjiga Postanka – Noa, Abraham (PDF 16:9) * (4:3) * (PPT 16:9) * (4:3)

4) 13. 10. 21. Jakov je Izrael (PDF 16:9) * (PPT 16:9) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

5) 18. 10. 21. Knjiga Izlaska – Mojsijev poziv, prijelaz preko Crvenoga mora (PDF 4:3)

(PPT 4:3) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9) * (4:3)

6) 20. 10. 21. Levitski zakonik (PDF) *

(PPT) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

7) 25. 10. 21. Knjiga Brojeva (PDF 4:3) *

(PPT 4:3) * (PDF 16:9) * (PPTX)

8) Ponovljeni zakon (PDF)

(PPT) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

9) Jošua (PDF) * (PPT)

10) Knjiga o Sucima (PDF) * (PPT)

11) Knjige o Samuelu (1 i 2 Sam) (PDF) * (PPT)

12) Knjige o Kraljevima (1 Kr i 2 Kr) (PDF) * (PPT)

13) Knjige Ljetopisa (PDF) * (PPT)

14) Ezra i Nehemija (PDF)(PPT)

15) Tobija; Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje SZ (PDF)(PPT)

16) Estera – Židovka perzijska kraljica (PDF) * (PPT)

17) Knjige o Makabejcima (PDF) * (PPT)

18) Mudrosne knjige, Psalmi; Knjiga o Jobu (PDF) * (PPT)

19) Biblijski proroci; Izaija (PDF) * (PPT)

20) Knjiga proroka Jeremije (PDF) * (PPT)

21) Prorok Ezekiel (PDF) * (PPT)

22) Daniel – prorok mudrac, Mali proroci (PDF) * (PPT)

23) Prorok Amos (PDF) * (PPT)

24) Prorok Jona (PDF) * (PPT)

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi (ili mentorski studij), osobni studij, precizno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu.
Svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan Uvod u Stari zavjet (vidi: Literaturu).
Iz svake skupine biblijskih knjiga studenti sami mogu odabrati po jednu-dvije ključne knjige koje će detaljno proučiti za ispit. (Iz Petoknjižja bilo koja, iz Povijesnih: ili Jš ili Suci ili Sam ili Kr ili Ljet; iz Mudrosnih jedna knjiga i jedan psalam; od Proroka jedan Veliki i jedan Mali).
Radi didaktike prvi izbor može se spremiti kao za rad s djecom, drugi za rad sa studentima, a treći kao prikaz na znanstvenom simpoziju. Na ispitu se može imati primjerak Svetog pisma i vlastite bilješke.

ISPITI
Mjesto: FFRZ, ured 122 ili Palmotićeva 31 po dogovoru
U slučaju velikog broja pristupnika vrijedi i idući dan.
Konzultacije tijekom semestra vrijede kao izvanredni ispitni rok.
Za ispit je neophodna prethodna prijava na STUDOMATU.

Pregled prijašnje nastave

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
niko.bilic@ffrz.unizg.hr