Biblija – Novi zavjet

Dokument o osnutku i Osnivaču kršćanstva

stanje: 25. 1. 2023.

Predmet: 39060, ECTS 6,
354. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu
zimski semestar 2022./2023.
ponedjeljkom u 11:15 i srijedom u 10:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Zagreb, Jordanovac 110, učionica 004

Nakon što su se studenti na Uvodu u Bibliju upoznali s cjelinom Kanona i nakon što su u drugoj godini studija proučili prvi i veći dio biblijskih knjiga, Stari zavjet, ovaj kolegij omogućuje susret s 27 knjiga Novoga zavjeta, stavljajući poseban naglasak na četiri Evanđelja koja opisuju život i djelo Isusa Krista i već dva tisućljeća predstavljaju vrhunsku svetinju. Ovaj kolegij, kao dio sveučilišnog preddiplomskog studija religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, namijenjen studentima u 5. semestru studija, želi na uobičajen način pružiti uvid u formu, sadržaj i aktualnu teološku poruku biblijskih knjiga. U skladu s časnom i prokušanom tradicijom egzegeze tj. znanstveno obrazloženog tumačenja biblijskih tekstova u studiju uvažavamo doseg povijesnih znanosti, lingvistike, književne teorije, uvijek pazeći na kontekst i cjelinu Biblije.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je stoga za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Kršćanka sadašnjost i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima. U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija u izdanju zaklade Čujem, vjerujem, vidim, sada dostupna i online.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf), te c – caput, poglavlje; v – versus, redak; s – sequens, sljedeći.

1) 10. 10. 22. Uvodni pregled: Kanon Novoga zavjeta (PDF) * (PPT)

Video: Uskrsli Učitelj – sama sebe tumači

2) 12. 10. 22. Evanđelje po Mateju: Djetinstvo Isusovo (PDF) * (PPT) * (PPT 16:9)

3) 17. 10. 22. Ivan Krstitelj u Matejevu evanđelju; Isusova kušnja u pustinji (PDF) * (PPT)

4) 19. 10. 22. Evanđelje po Mateju: Isusovo javno djelovanje (PDF) * (PPT)

5) 24. 10. 22. Muka i uskrsnuće Isusovo u Matejevu evanđelju (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Teologija Muke po Mateju

6) 26. 10. 22. Evanđelje po Marku – tko je Marko i što piše, Mesijanska tajna * (PPT)

7) 2. 11. 22. Kristovo javno djelovanje u Evanđelju po Marku (PDF) * (PPT)

8) 7. 11. 22. Koga Isus spašava u Evanđelju po Marku? (PDF) * (PPT)

(Paralizirani, Čovjek usahle ruke, Opsjednuti s legijom nečistih duhova, Slijepac iz Betsaide)

9) 9. 11. 22. Kristova muka i uskrsnuće u Mk 14-16 (PDF) * (PPT)

10) 14. 11. 22. Evanđelje po Luki: Dijete Isus (PDF) * (PPT)

Evanđelje po Luki: Dijete Isus (PDF 16:9) * (PPT)

11) 16. 11. 22. Kristovo javno djelovanje u Lukinu evanđelju (PDF) * (PPT)

12) 21. 11. 22. Kristove pouke: Milosrdni Samarijanac, Rasipni sin (PDF) * (PPT)

Lk 10,25-37: Krist – Učitelj milosrđa. Kristova metoda u prispodobi o milosrdnom Samarijancu

Lk 15,11-32: Škola odgovornosti * Kršćanska radost, radost obraćenja (audio) * Dva brata * video: Rasipni sin

13) 23. 11. 22. Isusova muka i uskrsnuće po Luki (PDF) * (PPT)

14) 30. 11. 21. Evanđelje po Ivanu – pregled (PDF) * (PPT)

radni list (.doc)

15) 5. 12. 22. Krist Kralj u Iv; Isusov put u Muku u Iv 1-11 (PDF) * (PPT)

16) 7. i 12. 22. Isusov Čas u Knjizi Časa Iv 12-21 (PDF) * (PPT) * Marija Magdalena i Isus (PDF) * (PPT)

Sloga iz Kristove molitve

17) 14. 12. 22. Djela apostolska – 1. dio (PDF) * (PPT)

18) 19. 12. 22. Djela apostolska – 2. dio (PDF) * (PPT)

19) 21. 12. 22. Istina o sv. Pavlu (PDF) * (PPT) Pregled Pavlovih poslanica (PDF) * (PPT)

Kako je sve počelo – 1 Sol

20) 9. 1. 23. Jakovljeva poslanica (PDF) * PPT

21) 11. 1. 23. Prva i Druga Petrova poslanica (PDF) * PPT

22) 16. 1. 23. Prva Ivanova poslanica (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Ustroj i značenje Prve Ivanove poslanice

23) 18. 1. 23. Druga i treća Ivanova poslanica (PDF) * (PPT)

24) 23. 1. 23. Judina poslanica (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Kakvu ulogu ima Poslanica Jude apostola (YouTube)

Kakvu ulogu ima Poslanica Jude apostola

25) 25. 1. 23. Knjiga Otkrivenja (PDF) * (PPT)

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij, podrobno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja.

1) Za završni ispit svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan znanstveni Uvod u Novi zavjet.

2) Samostalno će odabrati i studijski usporediti dva Evanđelja s obzirom na način opisa i sadržaj (Mt i Mk, ili Mt i Lk, ili Mt i Iv, ili Mk i Lk, ili Mk i Iv, ili Lk i Iv).

3) Podrobno će prostudirati jednu od Pavlovih poslanica ili jednu od Katoličkih poslanica ili Otkrivenje.

4) Proučit će kako Novi zavjet prikazuje jednu od ključnih tema iz Kristova života: Isusovo poučavanje, Isusova djela i čudesa, Isusova posljednja večera, Isusova muka i smrt, Isusovo uskrsnuće ili slično.

Radi didaktike i plodne pedagogije studenti mogu jedan izbor pripraviti za rad s djecom, drugi za rad s odraslima, a treći kao izlaganje za znanstveni simpozij (naslov izlaganja i glavni argumenti).

ISPITI:

četvrtak, 9. veljače 2023., 14-16 sati, dvorana D’Errico

četvrtak, 23. veljače, 12-16 sati, učionica 003

Za ispit se prijavljuje preko STUDOMATA

Pregled prijašnje nastave