Biblija – Novi zavjet

Dokument o osnutku i Osnivaču kršćanstva

Joseph Brickey, Kruh života (www.josephbrikey.com)

stanje: 18. 10. 2021.

RP6100 (ISVU: 39060), ECTS 6,
353. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu
zimski semestar 2021./2022.
ponedjeljkom u 8:15 i srijedom u 10:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Zagreb, Jordanovac 110, aula 003

Nakon što su se studenti na Uvodu u Bibliju upoznali s cjelinom Kanona i nakon što su u drugoj godini studija proučili prvi i veći dio biblijskih knjiga, Stari zavjet, ovaj kolegij omogućuje susret s 27 knjiga Novoga zavjeta, stavljajući poseban naglasak na četiri Evanđelja koja opisuju život i djelo Isusa Krista i već dva tisućljeća predstavljaju vrhunsku svetinju. Ovaj kolegij, kao dio sveučilišnog preddiplomskog studija religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, namijenjen studentima u 5. semestru studija, želi na uobičajen način pružiti uvid u formu, sadržaj i aktualnu teološku poruku biblijskih knjiga. U skladu s časnom i prokušanom tradicijom egzegeze tj. znanstveno obrazloženog tumačenja biblijskih tekstova u studiju uvažavamo doseg povijesnih znanosti, lingvistike, književne teorije, uvijek pazeći na kontekst i cjelinu Biblije.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je stoga za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma.

1) Uvodni pregled: Kanon Novoga zavjeta (PDF) * (PPT) * (PPT 4:3)

Video: Uskrsli Učitelj – sama sebe tumači

2) Evanđelje po Mateju: Djetinstvo Isusovo (PDF) * (PPT) * (PPT 16:9)

3) Ivan Krstitelj u Matejevu evanđelju; Isusova kušnja u pustinji (PDF 4:3) * (PPT) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

4) Evanđelje po Mateju: Isusovo javno djelovanje (PDF 4:3) * (4:3) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

5) Muka i uskrsnuće Isusovo u Matejevu evanđelju (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Teologija Muke po Mateju

6) Evanđelje po Marku – tko je Marko i što piše, Mesijanska tajna (PDF) * (PPT)

7) Kristovo javno djelovanje u Evanđelju po Marku (PDF) * (PPT)

8) Koga Isus spašava u Evanđelju po Marku? (PDF) * (PPT)

(Paralizirani, Čovjek usahle ruke, Opsjednuti s legijom nečistih duhova, Slijepac iz Betsaide)

9) Kristova muka i uskrsnuće u Mk 14-16 (PDF) * (PPT)

10) Evanđelje po Luki: Dijete Isus (PDF) * (PPT)

11) Kristovo javno djelovanje u Lukinu evanđelju (PDF) * (PPT)

  • Kušnja u pustinji, Naviještanje evanđelja u Lk, Milosrdni Samarijanac, Rasipni sin

Lk 4,1-13: U pustinji * Kristova kušnja u pustinji * video: Kristova kušnja u pustinji

Lk 10,25-37: Krist – Učitelj milosrđa. Kristova metoda u prispodobi o milosrdnom Samarijancu

Lk 15,11-32: Škola odgovornosti * Kršćanska radost, radost obraćenja (audio) * Dva brata * video: Rasipni sin

12) Isusova muka i uskrsnuće po Luki

13) Evanđelje po Ivanu

14) Kristologija Ivanova Evanđelja

Sloga iz Kristove molitve

15) Djela apostolska

16) Djela apostolska

17) Pregled Pavlovih poslanica

18) Kako je sve počelo – Prva poslanica Solunjanima

  • Poslušajte:

19) Jakovljeva poslanica

20) Prva Petrova poslanica

21) Druga Petrova poslanica

22) Prva Ivanova poslanica

23) Druga i treća Ivanova poslanica

24) Judina poslanica

25) Otkrivenje

26) Teologija Knjige Otkrivenja

27) Teologija Novoga zavjeta

28) Teologija Novoga zavjeta

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij, podrobno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja.

1) Za završni ispit svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan znanstveni Uvod u Novi zavjet.

2) Samostalno će odabrati i studijski usporediti dva Evanđelja s obzirom na način opisa i sadržaj (Mt i Mk, ili Mt i Lk, ili Mt i Iv, ili Mk i Lk, ili Mk i Iv, ili Lk i Iv).

3) Podrobno će prostudirati jednu od Pavlovih poslanica ili jednu od Katoličkih poslanica ili Otkrivenje.

4) Proučit će kako Novi zavjet prikazuje jednu od ključnih tema iz Kristova života: Isusovo poučavanje, Isusova djela i čudesa, Isusova posljednja večera, Isusova muka i smrt, Isusovo uskrsnuće ili slično.

Radi didaktike i plodne pedagogije studenti mogu jedan izbor pripraviti za rad s djecom, drugi za rad s odraslima, a treći kao izlaganje za znanstveni simpozij (naslov izlaganja i glavni argumenti).

Pregled prijašnje nastave: 2020./2021. Biblija Novi zavjet na FFRZ – Ad maiorem Dei gloriam