1. Uređivački rad:

1984.–1986. glavni urednik časopisa „Odziv. List sjemeništa Augustin Bea”;
1991.–1992. tajnik uredništva Časopisa za religijsku kulturu „Obnovljeni život”;
Uredio prvo izdanje knjige: Miljenko Belić, Metafizička antropologija (Zagreb, 1992.).
Suradnik u izdanju: Ivan Koprek, Korak za smisao (Zagreb, 1992.).
Uredio knjige: Josip Antolović, Duhovni velikani, sv. I. i II. (2. izd., Zagreb 1998.);
Josip Antolović, Primjeri i uzori (Zagreb 1998);
Mijo Škvorc, Isus – Spasitelj (Zagreb, 1998.);
Ustanove Družbe Isusove i Dopunske odredbe (Provincijalat HPDI, Zagreb 1998);
Ignacije Lojolski, Duhovne vježbe, Zagreb, 1998;
Raymond Boisvert, Bičevan zbog vjere. Blaženi Izidor Makanda iz Konga, (Provincijalat HPDI, Zagreb 1998.);
Anthony de Mello, Dirnut Bogom, FTI Zagreb 1999.;
Albert Jou, Svetac na zadatku. Životopis sv. Franje Ksaverskoga, FTI, Zagreb 2000.;
Godine 1999. uređuje niz „Naš način postupanja” (br. 14.–18) u izdanju Provincijalata HPDI.
U stručnoj je redakciji izdanja: M. Collins, M. A. Price, Priča o kršćanstvu. 2000 godina vjere, Znanje, Zagreb, 2000.
Jedan je od redaktora za izdanje: Miljenko Belić, Ontologija. Biti, a ne ne-biti što to znači? (FTI, Zagreb 2007.)
Od jeseni 2006. glavni je i odgovorni urednik časopisa „Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove“ (Provincijalat HPDI, Zagreb).
Od ožujka 2007. suradnik u magazinu Hrvatskog olimpijskog odbora "Olimp"

2. Simpoziji, seminari, stručni skupovi, javna predavanja

- suradnja prof. V. Horvat: referat o Bibliji u srednjoškolskoj nastavi na stručnom skupu za profesore hrvatskog jezika i književnosti (Palmotićeva 31, 1997.)
- referat o Novom zavjetu na stručnom skupu profesora klasičnih jezika: Klasični filolog za treće tisućljeće, 5. prosinca 1998., (Klasična gimnazija, Križanićeva 4a)
- referat na simpoziju o životu i djelu o. Ante Gabrića 23.–24. 10. 1998. u Zagrebu
- referat na simpoziju „Kategorije dobra u etici D. v. Hildebranda” (10.03.2001.)
- referat „Formacija suradništva” na skupu: Ignacijanski suradnici prvi put zajedno (Zagreb, Filozofski fakultet Družbe Isusove, 2.12.2006.)
- predavanje "Biblija – knjiga i Riječ Božja" (Zagreb, Rezidencija Družbe Isusove, Palmotićeva 31), ponedjeljak 05. ožujka 2007.
- referat: „Gajšakova umjetnost u službi liturgije” na simpoziju: Teorija i praksa sakralne umjetnosti Marijana Gajšaka SJ (1944-1993), (FFDI, 14. 06. 2007.)
- "Svetopisamski temelji odgoja", Novigrad, 13.10.2007.
- "Poučavanje i odgoj kao vrhunska antropološka zadaća" na godišnjoj skupštini Hrvatskoga katoličkog društva prosvjetnih djelatnika (HKDPD), 24. 11. 2007.
- Moderna duhovnost. Blažena Majka Marija Terezija od sv. Josipa, utemeljiteljica Karmela Božanskog Srca Isusova, Zagreb 23.02.208.
- "Biblija – trajno nadahnuće za katoličke profesore" Izlaganje na seminaru u Bizovačkim toplicama, 29. veljače 2008.
- "Pedagoški procesi u Svetom pismu. Psihološki vidici" - 37. vijećanje redovničkih odgojitelja i odgojiteljica, Lužnica, 23.04.2008.
- "Apostoli danas", predavanje na susretu svećenika, 2. svibnja 2008. u Zagrebu, Jordanovac.
- "Rast u slobodi i odgovornosti", seminar, 2. i 3. svibnja 2008. u Zagrebu, Remete.
- Pavlov put obraćenja i urastanja u apostolsko zajedništvo kao primjer našem svakodnevnom obraćenju i urastanju u redovničku zajednicu, 27. rujna 2008. u Zagrebu, Granešina.
- "Pavao - Kristov apostol", Karmel Marija Bistrica, 08. 11. 2008.
- "Život za Krista. O sv. Pavlu u Pavlovoj godini", zajednici "Jordan" o 40. obljetnici, 15.11.2008.
- "Božić, križ i uskrs kod sv. Pavla", na susretu časne braće Družbe Isusove, Zagreb, Palmotićeva, 26. 11. 2008.
- "U Advent s Biblijom u ruci", mladima u Sesvetama, 28.11.2008.
- "Sveti Pavao o Kristovu misteriju", Karmel Marija Bistrica, 06.12.2008.
- "Upute sv. Pavla obiteljima", roditeljima u Mariji Bistrici, 07. 12. 2008.
- "Advent sa sv. Pavlom", 10.12.2008., knjižnica Ivan Goran Kovačić, HKLD Karlovac
- "Die Auferstehung in der Hebräischen Bibel", Klostermansfeld, 17.02.2010.
- "Ozdravljenje kao Božji dar: Starozavjetni vidici" referat na simpoziju Bolest i zdravlje u religijama, Zagreb, 01.03.2010.
- "Sveto pismo – škola komunikacije", Gimnazija Ivana Pavla II., Zadar, 17.05.2010.
- seminar: "Euharistija i Srce Isusovo", Drenova, Rijeka, 24.-26.06. 2010.
- "Mladi i riječ Božja", Susret mladih isusovaca, Split. 08.07.2010.
- "The strong women in the Bible", Chapelle pour l'Europe, Bruxelles, 21. ožujka 2011.
- "The Prophets and their God", Chapelle pour l'Europe, Bruxelles, 28. ožujka 2011.
- "The hope of Resurrection", Chapelle pour l'Europe, Bruxelles, 18. travnja 2011.

Višegodišnji je suradnik Obiteljske ljetne škole u organizaciji Obiteljskog centra FTI-ja u Zagrebu:
„Mladi u objavi.”, Fratrovac, 2002.
" Brak i obitelj u Svetom pismu (SZ)", Fratrovac 2003.
„Solidarnost među obiteljima u iskustvu Prve Crkve”, Fratrovac, 26. kolovoza 2004.
„Obiteljski dijalog u Svetom pismu. Slike iz života praoca Jakova”, Jordanovac, 24. kolovoza 2006.
„Vrednote u objavi. Obitelj kao škola vrednota u Svetom pismu i u iskustvu Crkve” Jordanovac, 24. kolovoza 2007.
"Odgovornost u Objavi", Jordanovac, 28. kolovoza 2008.
"Temelji obiteljskoga identiteta u Bibliji", Zagreb, 27. kolovoza 2010.
"Obiteljski konflikti u biblijskoj povijesti. Svetopisamski pogled na upravljanje konfliktima u obitelji kao prevencija nasilju", 40. obiteljska ljetna škola FTI, Jordanovac – Zagreb, 26. kolovoza 2011.(CROSBI 600443)

3. Nastavna djelatnost:

1997.–2001. nastava iz grčkog i hebrejskog jezika na FFDI
seminar: Judaizam i fenomen proroštva (1997./1998., ljetni semestar),
seminar: Izabrani tekstovi SZ-a (ak. g. 1998./1999, ljetni semestar)
Mentor za pisani godišnji rad I. Bedeković, te za pisani rad G. Knežević koji je predložen za Rektorovu nagradu.
suradnja: Dr. Andreas Vonach, Some ancient near eastern topics as foundations for later principles of the abrahamitic religions (ak. g. 2000./2001.)

10. -13. studenoga 2007. Uvod u Sveto pismo - tečaj za novake Družbe Isusove u Splitu.
jesen 2008. - Stari Zavjet - škola za ss. novakinje HUVRP

više na AMDG - nastava:

4. Duhovne vježbe i obnove:

8. do 12. 2006., Lasinja, studenti FFDI
9. do 14. travnja 2007., Barutanski ogranak, Zagreb, sestre franjevke
22. travnja 2007., USKRSNA RADOST – DANAS, duhovna obnova za ZKŽ, Palma, 22. travnja 2007
26. svibnja do 1. lipnja 2007., Bugojno, Školske sestre franjevke Krista Kralja, bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina
2. do 3. lipnja, Dom sv. Bernarda, Duhovna obnova za mladež Kolpinga, usp. M. Gmajnički, M. Salopek, „Ktuak za mlade i one koji se tako osjećaju” u Župa sv. Josip. Župni listić, br. 22, 10.06.07.
17. lipnja 2007., „Srce Isusovo – Srce Crkve”, duhovna obnova za ZKŽ, Palmotićeva 31, Zagreb
22. rujna 2007. „Poslanje obitelji u 21. stoljeću”, Blaškovec
12.-13. listopada 2007. Duhovna obnova za profersore Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu
04.11.2007. "Slobodni izbor čovjekov", duhovna obnova za Zajednicu kršćanskog života, Palmotićeva 31, Zagreb
27.01.08. "Izvori poslanja", Zajednica kršćanskog života, Palmotićeva 31, Zagreb
06.04.08. "Uskrsni ljudi", Zajednica kršćanskog života, Palmotićeva 31, Zagreb
14.06.08. Između karizme i institucije (Ilija, Mihej ben Jimla, Amos), Bogoslovi Hercegovačke franjevačke provincije, Zagreb, Dubrava
11.07.08. Zavjetovanje u Bibliji - duhovna obnova za bogoslove Hercegovačke franjevačke provincije, Zagreb, Dubrava
26.10.08. Mojsije, Lidija, Jona - Zajednica kršćanskog života, Jordanovac 110, Zagreb
13.12.08. Adventska duhovna obnova: Obraćenje - poziv, zadaća potreba (Ivan Krstitelj, Prorok Ilija, Pavao - zaštitnik obraćenika), Jordanovac, 13.12.08.
20.12.08. Adventski muževi (Izaija, Ivan Krstitelj, Josip) - duhovna obnova za bogoslove Hercegovačke franjevačke provincije, Zagreb, Dubrava
20.12.08. Pripravimo dušu - duhovna obnova i pokorničko bogoslužje s mladima u Mariji Bistrici
27.02. - 01.03.09. Duhovne vježbe za članove ZKŽ-a

5. Glazbeni nastupi:

gost na Božićnom koncertu Tiha noć (Zbor mladih Oaza, Palmotićeva, utorak 26. prosinca 2006. u 20 sati)
na 2. isusovačkom hodočašću u Mariju Bistricu, sa dječjim zborom iz Župe Srca Isusova (Palma), nedjelje 20. svibnja 2007.
4.-5. kolovoza predstavljanje CD-a „Singt ihm...!” (Jesuitenkirche Innsbruck).