Nacrt nastave za Biblijsku teologiju na FER-u

Plan je okvirne naravi i u svemu podložan pravilima Fakulteta. vidi: http://www.fer.hr/predmet/bibteo_a

Za sudjelovanje u nastavi glavni "materijal" jest biblijski tekst. Na raspolaganju su dva hrvatska prijevoda: "Zagrebačka Biblija" (Stvarnost, KS) i "Šarićeva Biblija" (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Na internetu cijeli biblijski tekst može se naći i na http://www.ks.hr/biblija.php

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi, osobni rad, precizno poznavanje biblijskog teksta i uvid u stručnu literaturu.

Domaće zadaće
1) jedan biblijski lik (npr. Ivan Krstitelj),
2) jedna biblijsko-teološka tema (npr. Savez)
te 3) po jednu ključnu knjigu iz SZ i NZ koju će samostalno proučiti.

Za prvu i drugu zadaću treba proučiti gdje, kako i što Biblija kaže o tome. Važno je osvrnuti se na formu i na sadržaj teksta, te izraditi zaključak kako je taj lik ili ta tema aktualna za današnju situaciju u svijetu. Pisani prikazi neka imaju jednu stranicu. Ispravljene i otisnute treba ih predati najkasnije na nastavi 9. lipnja.
Treća zadaća traži samostalno studijsko čitanje čiji rezultati su potrebni za usmeni ispit.

Ovdje ponuđeni materijali popratnog su karaktera za studij biblijskog teksta. Redovito su uporabi kratice biblijskih knjiga, te
c - caput, poglavlje; v - versus, redak; s - sequens, sljedeći

r. br. datum i vrijeme tema materijali
1. 14.04.09., 17-19 h Poslijeuskrsni značaj Svetog pisma, Biblijski izvještaj o stvaranju, Prvi Savez, Abrahamov poziv * samo natuknice

Blagoslovljeno prijateljstvo * Dobrota u strukturi stvaranja * Čovjekovo poslanje *Abraham - prorok

2. 21.04.09., 17-19 h Božji savez s Noom, Abraham - vjernik, Jakovljev duhovni put, Mojsijev poziv i odaziv * samo natuknice Prvi Savez * Sudbonosni san * Borba za blagoslov * Mojsijev poziv * Mistična objava Mojsiju
3. 05.05.09., 17-19 h Ustav Božjeg naroda; Jošua – ratnik i molitelj; Proročice: Mirjam, Debora, Hulda; Borba Davida i Golijata kao biblijska paradigma * samo natuknice Mojsije * Dekalog * Mirjam * Debora * Hulda * David i Golijat
3a   PITANJA ZA PONAVLJANJE GRADIVA 2. ciklus
4.   Neuspjelo zvanje suca Gideona, Samuelovo zvanje; Job - pravednik i patnik; Biblijski proroci: Mihej ben Jimla, Elizej * samo natuknice Gideon, borac * Samuelovo zvanje * Job * Mihej, sin Jimlin * Učitelj i čudotvorac
5.   Kristova kušnja u pustinji - primjer imanentne hermeneutike;
Vječne evanđeoske pouke: Talenti; Rasipni sin;
Novozavjetne žene: Žena kanaanka, Marta – Kristova učenica; Lidija – prva europska kršćanka
* samo natuknice
U pustinji * Isus i sotona * Povjereni darovi * Evanđeoski talenti * Škola odgovornosti * Dva brata * Kanaanka * Marta je drukčija * Lidija
6.   Kristovo pravo lice – Evanđeoski izvještaji o preobraženju i njihov biblijski kontekst; Marija Magdalena u evanđeljima;
Pavao – Kristov apostol
Preobraženje * Glasnica radosti * Pavao
7.   PITANJA ZA PONAVLJANJE CIJELOG GRADIVA (.doc) .pdf

Bodovi:

1. Sudjelovanje u nastavi .......................... 5 bodova
2. Domaće zadaće (3 x 5 bodova) ........... 15 bodova
3. Međuispiti 1+1 (25 + 25 bodova)........ 50 bodova
4. Završni ispit (1 x 30 bodova)................ 30 bodova

zadnja izmjena 28.06.09.

N. Bilić SJ