hebrejska abeceda (.doc)

VJEŽBA DATUM VJEŽBA DATUM
1. vježba   10. vježba  
2. vježba   11. vježba  
3. vježba   12. vježba  
4. vježba   13. vježba  
5. vježba   14. vježba  
6. vježba   15. vježba  
test1.doc   test3.doc  
7. vježba   16. vježba  
test2.doc   17. vježba  
8. vježba   aramejski Oče naš (.doc)  
9. vježba      

U vježbama su korištena slova iz programa BibleWorks bwhebb i bwtransh koja se mogu naći na http://www.bibleworks.com/fonts.html
Ako se tekst otvara programom Mozilla Firefox lako se može povećati prikaz na ekranu pritiskom na Ctrl-+

Biblijski hebrejski na internetu može se naći na http://www.ancient-hebrew.org (u rubrici "learn")