5. vježba

Segolirane imenice

Redovito je hebrejska riječ naglašena na zadnjem slogu, osim kad se pojavljuju pomoćni samoglasnici (npr. umjesto dva suglasnika na kraju: malk  redovit je oblik %l,m, mǽlæk – „kralj“, a naglasak je na prvom slogu).

 

Kontekstualni i pauzalni oblik

Na kraju ili na pola biblijskog retka, tj. na kraju rečenice ili na kraju glavnih dijelova rečenice posljednji naglašeni slog ima pauzalni oblik koji ponekad donosi i promjenu samoglasnika. Na pola biblijskog retka obilježen je znakom = atnah. Od promjena u vokalizaciji potječu i inačice u modernom obliku nekih bibiljskih imena (Abel, Izabela).

 

u kontekstu:

 

 

pauza:

 

 

 

yn:ysi

sinaj

Izl 19,2

y=n"ysi

sināj

Izl 16,1

Sinaj

~yIr:c.mi

micrájim

Post 10,6

~yIr"+c.mi

micrājim

Post 37,26

Egipat

lb,h,

hǽbæl

Post 4,2b

lb,h'_

hābæl

Post 4,2a

Abel

lb,z<yai

îzǽbæl

1 Kr 16,31

lb,z"+yai

îzābel

1 Kr 21,11

Izabela

~x,l, tyBe

bêt Hæm

Suci 17,7

~x,l' tyBe

bêt lāHem

Post 35,19

Betlehem

 

Štivo: Dvanaest Jakovljevih sinova (Post 35,23–26)

!luWbz>W rk'XF'yIw> hd"WhywI ywIlew> !A[m.viw> !beWar> bqo[]y: rAkB. ha'le ynEB. 23

!miy"n>biW @seAy lxer" ynEB. 24

yliT'p.n:w> !D" lxer" tx;p.vi hh'l.bi ynEb.W 25

~r"a] !D:p;B. Al-dL;yU rv,a] bqo[]y: ynEB. hL,ae rvea'w> dG" ha'le tx;p.vi hP'l.zI ynEb.W 26

(ynEB.  sinovi“, rAkB.prvorođenac“,  tx;p.vi sluškinja“,  hL,ae ovi [su]“)

 

Riječi

Pet najčešćih glagola u dva najčešća oblika (3. jd. „perfekta“ i 3. jd. „vav-imperfekta“, qatal i vajjiqtol) učimo kao pojedinačne riječi, bez analize glagolskog oblika.

 

rm;a'

āmar

Post 3,1

rekao je

rB,DI

dibbær

Post 12,4

govorio je

hf'['

āśâ

Post 1,31

napravio je

%l;h'

hālak

Post 26,26

išao je

aB'

Post 6,13

došao je

rm,aYOw: 

vajjómær

Post 2,23

onda je rekao

rBed:y>w:

vajedabber

Post 8,15

onda je govorio

f[;Y:w: 

vajjá

Post 1,7

onda je pravio

%l,YEw:

vajjélæk

Post 12,4

onda je išao

aboY"w: 

vajjābo

Post 7,7

onda je došao


Veznici i prilozi

w>

i, a, ali

hKo

tako / ovako

rv,a]K;

kako

al{

ne / nije

yKi

jer / da / ako

rmoale

„govoreći“/ ovako


Prijedlozi

l.

za, s obzirom na

Al

za njega, njemu

-la,

k, prema

wyl'ae

elāv njemu

                       

Imenice

%l,m,

kralj

aybin"

prorok

~yhil{a/

Bog

!Be

sin

tyIB;

kuća


 

(31.03.08., 10.11.09., 14.11.09.)