6. vježba

He locale - oznaka smjera i cilja

h'-  (nenaglašeno, na kraju riječi)

npr. brExo Horéb  hb'rExo Horébâ na Horeb, do Horeba (Izl 3,1)

 

Glagolske rečenice

Većina hebrejskih rečenica sadrže glagol te opisuju radnju i zbivanje (i rezultat).

Jednostavna izjavna rečenica u pripovijedanju nalazi se u Post 28,9

la[e_m'v.yI-la, wf'[e %l,YEw:   „onda je išao Ezav k Jišmaelu

 

Redovita struktura rečenice jest: predikat – subjekt – objekt.
Ispred glagola mogu stajati samo veznik, prilog, ili negacija: npr.
yKi, hKo ili al{

Tako je ispred samog glagola i konsekutivni (susljedni) veznik vav koji se piše zajedno s glagolom i u „imperfektu“ tvori narativni oblik ili „narativ“ (zvan i vajjiqtól) pri čemu se redovito podvostručuje prvi suglasnik

%l,YEw:

vajjélæk

onda je išao tj. išao je

 

Više glagola u narativu mogu tvoriti cijeli niz u pripovijedanju, a stajat će uvijek na prvom mjestu u rečenici. Treba li zanijekati glagol, promijenit će se oblik:

al{ + „perfekt“: %l;h' al{w>

 

Zajednički subjekt može stajati na kraju više različitih narativa

npr. u 2 Sam 6,2:        dwID" %l,YEw: ~q'Y"w:   „Onda je ustao i išao David...“

 

Ispred subjekta mogu doći samo kraće naznake objekta, npr. prijedlozi s osobnim nastavcima

npr. u 1 Sam 15,13:    lWav' Al rm,aYOw:  „i reče mu Šaul:...“

 

Prijedlozi

Mogu biti:

1) jednoslovni: koji se kao prefiksi spajaju s imenicom (npr. l.)

2) dvoslovni: koji se pomoću crtice makef spajaju s imenicom (npr. -la,)

3) samostalni: - jednostavni:   tx;T; ispod

 - složeni:   ynEp.li ispred („pred licem“), br,q,B. usred (u sredini) = B. u


Hebrejska složenica

Dvije imenice mogu biti u „genitivnoj vezi“ koja podsjeća na „saksonski genitiv“  u engleskom jeziku. Glavna imenica stoji na prvom mjestu, ali prepušta naglasak drugoj i zato je, koliko je moguće, skraćena u složenički oblik (status constructus) koji se razlikuje od samostalnog oblika (status absolutus).

 

1.

!Be

ben (st. abs.)

!B, bæn (st. cs.)

 

 

%l,M,h;-!B,

bæn-hammǽlæk

sin kralja = kraljev sin
(„son of the king“)

2 Sam 18,20

 

 

 

 

 

2.

lKo

kol (st. abs.)

lK' kål (st. cs.)

 

 

laer"f.yI lK'

kål jiśrā’el

cjelina Izraela = sav Izrael

Izl 18,25

 

 

 

 

 

3.

~yhil{a/

ælohîm (st. abs.)

yhel{a/ ælohê (st. cs.)

 

 

laer"f.yI yhel{a/

ælohê jiśrā’el

Bog Izraela = Bog Izraelov

Post 33,20

 

Semantika

Ima u biblijskom jeziku riječi s vrlo širokim poljem značenja, kao npr.

aB'      doći, ući

rm;a'  reći, pitati, odgovoriti, zapovjediti, misliti (reći u sebi)

 

Prijelaz u upravni govor često se zbiva pomoću rmoale „govoreći“ što ima funkciju dvotočke i može ostati neprevedeno.

npr. Post 8,15:                rmoale x:nO-la, ~yhil{a/ rBed:y>w: „I reče Bog Noi (govoreći):“

 

Rečenice

1.

%l,m,yxia] tyBe-la, dwId" aB'

Ps 52,2b

2.

hw"hy> wyl'ae rB,DI rv,a]K; ~r"b.a; %l,YEw: 

Post 12,4

3.

lG"l.GIh; laeWmv. ab'-al{w>

1 Sam 13,8

4.

lWav' Al rm,aYOw: lWav'-la, laeWmv. aboY"w:  

1 Sam 15,13

5.

hv,mo Al-rm;a' rv,a]K; [:vuAhy> f[;Y:w:

Izl 17,10

6.

hr"r"G> ~yTiv.liP.-%l,m, %l,M,ybia]-la, qx'c.yI %l,YEw:

Post 26,1

7.

rBeDI rv,a]K; hr"f'l. hw"hy> f[;Y:w:

Post 21,1

 

(31.03.08., 10.11.09., 14.11.09.)