hebr10b

 

Hebrejski, slično grčkom jeziku, upotrebljava različite negacije za izjavnu i za imperativnu rečenicu.

a) Redovita negacija za izjavnu rečenicu (grč. ου) jest

al{

Negacija stoji neposredno prije perfekta ili imperfekta (qatal ili jiqtol – oblik; konsuktivni oblici, vav-imperfekt i vav-perfekt ne primaju negaciju).

npr. 1 Kr 1,11:

   `[d"y" al{ dwId"  David ne zna.

 

Negacija služi i za nijekanje pojedinog pojma ili naglašeno nijekanje imenskog predikata:

Npr. Izl 4,10:

  ykinOa' ~yrIb'D> vyai al{
KS: Ja nikad nisam bio čovjek rječit.

 

Naglašena zabrana može umjesto imperativnom rečenicom biti izrečena zanijekanom izjavom:

npr. Izl 20,15:

 bnOg>Ti al{{ „Nećeš krasti!“ = „Ne kradi!“

 

b) Ispred glagolskog načina jusiv koji se u prvoj osnovi ne razlikuje od imperfekta u 2. i 3. licu stavlja se negacija

la;

i tako se izriče zabrana, upozorenje ili želja (grč. μή)

npr. Post 22,12:

 r[;N:h;-la, ^d>y" xl;v.Ti-la;

„Ne spuštaj ruku na dječaka!“

 

Nepravilne imenice:

jd., st. abs.

st.cs.

s nastavkom

mn., st. abs.

st. cs.

s nastavkom

ba'

ybia]

ybia'

~k,ybia]

tAba'

tAba]

yt;boa]

~k,yteboa]

vyai

vyai

yviyai

 

~yvin"a]

yven>a;

yv;n"a]

~k,yven>a;

hV'ai

tv,ae

yTiv.ai

~yvin"

yven>

yv;n"

~k,yven>

!Be

-!B,

ynIB.

^n>Bi

~ynIB'

ynEB.

yn:B'

~k,ynEB.

~Ay

~Ay

 

~ymiy"

ymey>

 

 

Izvedene glagolske osnove (1)

Nifal

perfekt: bT;k.nI  niktab

imperfekt: bteK'iyI   jikkāteb

 

Nifal odgovara pasivnom ili refleksivnom (povratnom) značenju glagola.

Npr.

~xl~x'l.nI – boriti se

Suci 9,45:

aWhh; ~AYh; lKo ry[iB' ~x'l.nI %l,m,ybia]w:

ry[ih'-ta, dKol.YIw:

 

[bv[B;v.nI – zakleti se, prisegnuti

Izl 33,1

hv,mo-la, hw"hy> rBed:y>w:

~['h'w> hT'a; hZ<mi hle[] %le

~yIr"+c.mi #r<a,me t'yli[/h, rv,a]

yTi[.B;v.nI rv,a] #r<a'h'-la,

bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r"b.a;l.

`hN"n<T.a, ^[]r>z:l. rmoale

 

analiza: glagol דבר vav-impf., vlastito Božje ime, prijedlog אל i vlastito ime Mojsije, glagol הלך (ići) imperativ, glagol עלה (uzići) imperativ, prijedlog מן (od) sastavljen s prilogom za mjesto זה („ovdje“, od zamjenice „ovaj“), אתה osobna zamjenica, imenica עם (narod) s članom i veznikom, univerzalna odnosna zamjenica אשׁר, glagol עלה perf., 2. jd. m.r. (hifil – uzročna osnova), prijedlog מן sastavljen s imenicom ארץ (zemlja), vlastito ime Misrajim = Egipat, prijedlog, imenica s članom, univerzalna odnosna zamjenica, glagol שׁבע perf. 1. jd. (nifal), 3 x vlastito ime s prijedlogom ל, glagol אמר s prijedlogom, ustaljeni izraz „govoreći“  u značenju dvotočke, imenica זרע (sjeme, potomstvo) s prijedlogom ל i s osobnim nastavkom za 2.jd. m.r.; glagol נתן impf. 1. jd. osobnim nastavkom za 3. jd. ž. r.

 

Ostale izvedene osnove: hifil i hofal, piel, pual i hitpael.

******