012

 

[bv[B;v.nI – zakleti se, prisegnuti

Izl 33,1

hv,mo-la, hw"hy> rBed:y>w:

~['h'w> hT'a; hZ<mi hle[] %le

~yIr"+c.mi #r<a,me t'yli[/h, rv,a]

yTi[.B;v.nI rv,a] #r<a'h'-la,

bqo[]y:l.W qx'c.yIl. ~h'r"b.a;l.

`hN"n<T.a, ^[]r>z:l. rmoale

 

analiza: glagol דבר vav-impf., vlastito Božje ime, prijedlog אל i vlastito ime Mojsije, glagol הלך (ići) imperativ, glagol עלה (uzići) imperativ, prijedlog מן (od) sastavljen s prilogom za mjesto זה („ovdje“, od zamjenice „ovaj“), אתה osobna zamjenica, imenica עם (narod) s članom i veznikom, univerzalna odnosna zamjenica אשׁר, glagol עלה perf., 2. jd. m.r. (hifil – uzročna osnova), prijedlog מן sastavljen s imenicom ארץ (zemlja), vlastito ime Misrajim = Egipat, prijedlog, imenica s članom, univerzalna odnosna zamjenica, glagol שׁבע perf. 1. jd. (nifal), 3 x vlastito ime s prijedlogom ל, glagol אמר s prijedlogom, ustaljeni izraz „govoreći“  u značenju dvotočke, imenica זרע (sjeme, potomstvo) s prijedlogom ל i s osobnim nastavkom za 2.jd. m.r.; glagol נתן impf. 1. jd. osobnim nastavkom za 3. jd. ž. r.

 

Hifil – uzročna osnova

Prva ili jednostavna osnova obično se naziva qal (q.)

Nakon nifala dvije iduće izvedene osnove jesu radna i trpna uzročna osnova: hifil i hofal (skraćeno: hi. i ho.). Hifil izražava uzročnost: subjekt potiče izvođenje radnje izrečene prvom glagolskom osnovom.

 

הלך q. ići > hi. voditi (= učiniti da se ide)

בוא q. doći > hi. donijeti (= učiniti da dođe)

שׁמע q. čuti > hi. objaviti, proglasiti (= učiniti da se čuje)

 

Perfekt se u hifilu tvori uz pomoć predloška hi-  koji se s prvim slovom glagolskog korijena veže u zatvoreni slog. U imperfektu krakterističan je glas a koji se nalazi u predlošku.

 

perfekt:

byTik.hi

hiktîb

dao je pisati

imperfekt:

byTik.y:

jaktîb

dat će pisati

 

Hofal je pasiv od hifila: subjekt zbog nekog uzroka izvršava radnju izrečenu glagolom. Predložak hå- u svim oblicima spaja se s prvim slovom osnove u zatvoreni slog, ali „h“ se gubi uz redovite predloške imperfekta.

 

perfekt:

bT;k.h'

håktab

dano mu je pisati

imperfekt:

bT;k.y"

jåktab

bit će mu dano pisati

 

Objektni nastavci

Redovito se objektni nastavak dodaje izravno na glagol (u aktivnim osnovama).

 

Tvorba:

Hifil, imperfekt 3. mn.(samoglasni završetak) + nastavak za 1. jd.

ynIWbyTik.y:

jaktîbû

daju da pišem

 

Hifil., imperfekt 3. jd. (suglasnički završetak) + vezni samoglasnik + nastavak za 1. jd.

ynIbeyTik.y:

jaktîbénî

daje da pišem

 

Glagoli koji imaju hifil

 

שׁכם hi. uraniti

rq,BoB; dwID" ~Kev.Y:w:

I porani David ujutro... (1 Sam 17,20)

 

שׁבת q. stati / počivati

 

ATk.al;m.-lK'mi y[iybiV.h; ~AYB; tBov.YIw: (Post 2,2)

h['b.vi sedam

hk'al'm. posao

 

 

שׁבת hi. zaustaviti

`~t'l{b.Simi ~t'ao ~T,B;v.hiw> (Izl 5,5)

hl'b.si prisilan rad

 

 

 

Rečenice:

ynIdEq.p'W ynIrEk.z" hw"hy> (Jr 15,15)

 

Božje ime, imperativi s objektivnim nastavkom za 1. jd.

 

hb'Teh;-la, aybiT' lKomi ~yIn:v. (Post 6,19)

 

broj, prijedlog „od“ s pridjevom „sav/svaki“, glagol „doći“ hifil, impf. 2. jd., prijedlog smjera, imenica „korablja“.

 

yr"_b'D>-ta, ~[emiv.a;w>  (Pnz 4,10)

 

glagol „čuti“, hifil, vav-impf., 1. jd. s nastavkom za 3. mn., akuzativni znak, imenica „riječ“ mn. s posvojnim nastavkom za 1. jd.

 

***