Iz2101 Izborni: Hermeneutika biblijskih likova

 

19.

10.

26.

10.

16.

11.

23.

11.

07.

12.

18.

01.

25.

01.

 

1

2

3

4

5

6

7

Antičić, Hrvoje

 

 

 

 

+

 

+

Bastalec, Siniša (izv.)

+

 

+

+

 

 

 

Birin, Juraj

 

+

+

+

 

 

+

Bušić, Jana

 

+

 

+

+

 

+

Delić, Darko (izv.)

+

 

 

 

 

 

 

Dimitrieva, Cvetanka

+

+

+

 

+

+

+

Dukić, Marija

 

+

 

+

+

+

+

Duvnjak, Krešimir (izv.)

+

 

+

+

+

 

 

Ergović, Andrea

 

 

+

+

 

 

 

Gott, Zrinka

 

+

 

 

+

 

+

Haring, Darija

+

+

 

 

+

+

 

Haletić, Ana

 

+

 

 

 

 

 

Horvatek, Marijan

 

+

+

+

+

 

 

Jelaš, Matej

+

 

+

 

+

+

+

Jesensky, Sonja

 

+

+

 

 

 

 

Jošić, Matija

+

+

+

+

+

+

 

Kaleb, Tomislav

+

+

+

 

+

+

+

Knajs, Rahela

 

+

 

 

+

 

+

Kovaček, Manuela

+

+

+

+

+

 

+

Kralj, Ana

 

 

 

 

+

 

+

Kralj, Filip

 

 

 

 

+

 

+

Ladović, Štefica

 

 

+

+

 

 

 

Lalatović, Natalija

 

+

 

+

+

+

+

Lončar, Ana-Marija

 

+

 

 

+

 

+

Ljubas, Katarina

+

+

+

+

+

+

+

Matić, Karolina

+

+

+

+

+

 

+

Mikulčić, Hrvoje

 

+

 

 

+

+

 

Miloš, Irena

+

+

 

+

+

 

 

Mlinarić, Tomislav

+

+

+

+

+

+

+

Nikić, Ida

 

 

 

 

+

+

+

Nodilo, Marko

+

+

+

+

+

+

+

Novak, Ana

 

+

 

 

+

+

+

Novak, Maja

+

 

+

+

+

 

+

Obradović, Lora

 

 

+

 

 

 

 

Pavlić, Ida

 

 

+

+

 

 

+

Petric, Ivana

 

+

 

 

 

 

+

Petrov, Silvestar

 

 

+

 

+

 

+

Praljak, Mladen

 

+

+

+

+

+

+

Rajčević, Anja

 

 

+

 

 

 

+

Rešetar, Luka

 

+

+

+

 

 

+

Sadiković, Vedran

+

 

 

 

 

 

+

Seferović, Zvonimir

+

+

+

 

+

 

+

Sklizović, Ivan

 

 

+

+

 

 

 

Šapina, Mato

+

+

 

+

+

 

 

Šipoš, Jan

+

+

 

 

 

 

 

Škaro, Ante

 

 

 

 

+

 

 

Škrabe, Ivan

 

 

 

 

 

 

 

Štimec, Janja

+

+

 

 

+

 

+

Trogrlić, Marina

+

+

+

+

+

 

+

Tustonjić, Zrinka

 

 

 

 

+

+

+

Vuković, Vesna

 

+

+

+

+

 

+

Žužul, Ana

+

 

 

 

 

 

 

Od 9 održanih nastavnih jedinica 2/3 = 6 (od 7 popisa barem 4)

 

Jordanovac 25.01.2008.