Iz2201 Izborni predmet iz Biblije NZ: Ustroj i poruka evanđeoskih tekstova (utorkom u 15h, predavaonica teološkog studija, ECTS 2)

 

datum: tema: voditelj/napomena:
11.10. Mt 3,13-17: Susret na rijeci Jordanu Bilić
18.10. Lk 4,1-13: Kušnja u pustinji * kusnja.ppt Bilić
23.10. Mt 5,1-12: Programski govor; Mt 15,21-28: Kanaanka * .ppt Bilić
30.10. Lk 6,20-26: Blaženstva i jao
Mt 20,1-16: Radnici posljednjeg sata
Nikolina Pinko (Lk 6,20-26)
Željka Pleš (Mt 20,1-16)
13.11. Mk 2,1-12: Paraliziran čovjek;
Mk 10,46-52: Progledati
Ivana Čalić (Mk 2,1-12)
Mato Lukačević (Mk 10,46-52)
20.11. Lk 15,11-32: Dva brata;
Lk 18,9-14: Farizej i carinik
Milan Špoljarić, Tamara Vrućinić (Lk 15,11-32)
Ivana Pejić (Lk 18,9-14)
27.11. Iv 6,1-15: Kruh s neba Ivana Janko, Maja Milanović
29.11. Mt 22,1-14: Sve je pripravljeno;
Lk 14,7-14: Na gozbi
Ivana Lovrek (Mt 22,1-14)
Ivan Molnar, Ivan Odeljan, Kristina Levak (Lk14,7-14)
04.12. Lk 1,26-38: Navještenje;
Mk 12,38-44 Siromašna udovica
Marija Bermanec, Ivana Mikulić (Lk 1,26-38)
M. Dukić, M. Ohnjec (Mk 12,38-44)
11.12. Lk 7,36-50: Grešnica;
Iv 8,1-11: Oproštenje u hramu;
J. Grigić, I. Kovaček, R. Tišma, S. Dunaj (Lk 7,36-50)
K. Funarić, Ante Previšić (Iv 8,1-11)
18.12. Mk 12,28-34; Lk 6,27-38; Iv 13,31-35: Ljubav A. Režek, I. Radić (Mk 12,28-34);
Ana Jurić (Lk 6,27-38)
Janja Dugi, Darko Delić (Iv 13,31-35)
08.01.08. Mk 4,1-20: Sjeme;
Mt 25,1-13: Uljanice
Marija Antunović, Martina Matišić
Tihana Svetec (Mt 25,1-13)
15.01.08. Mt 25,31-46: Sveopći sud;
Iv 11: Lazar
Mihovil Barun (Mt 25,31-46)
Danijela Vodir, Ante Vrljac
22.01.08. Susreti s Uskrslim Irena Miloš, Marko Škember, N. Voća

Predmet je koncipiran kao izravan rad s biblijskim tekstom pri čemu se uvježbavaju egzegetske metode. Svakom tekstu valja prvo pristupiti s formalne (književno-teoretske) strane te mu prema običaju razmotriti granice, dijelove, dinamiku, ključne riječi i neobične izraze. Drugi biblijsko-teološki dio traži da otkrijemo glavnu poruku, argumentiramo je biblijskim tekstom, proučimo likove i njihove osobine. Poseban zadatak je uočiti paralelna mjesta u evanđeoskim tekstovima i napraviti eventualnu sinoptičku usporedbu. Svrha prema kojoj sav posao vodi jest otkrivanje aktualnosti za današanji svijet i Crkvu.

Egzegetska literatura o Novom Zavjetu (Dugandžić, Lujić, Rebić, Tomić, Vidović....). Komentari novozavjetnih knjiga.
Priručna lit.: N. Bilić, Vjeruj i živi, FTI, 2001.; Nauči nas, FTI, 2004;

Za postizanje bodova potrebno je: sudjelovanje na nastavi; izlaganje/vođenje jedne tematske jedinice; pisani sažetak; ispitni razgovor na kraju semestra.

* za pravilno čitanje "prezentacija" potrebni su grčki i hebrejski fontovi iz programa Bibleworks

studenti