Izl 20,1-17: Prolomila se grmljavina, začule su se trude. Narod se uplašio. Jahve je u obliku ognja sišao na Sinaj. Pozvao je Mojsija k sebi na brdo. Uspeo se. I tada mu je izgovorio 10 zapovijedi. Tih "deset riječi" koje je Jahve izrekao nazivaju se DEKALOG. Njegov prvotni oblik, koji bi mogao sezati u Mojsijevsko doba, trebao bi se sastojati od slijeda deset kratkih izraza, ritmičkih i lakih za pamćenje.

Deset zapovijedi najvažniji su Savez koje je Bog sklopio s narodom.

Zapovijedi su izvorno dvije ploče jednakog sadržaja (jedna za Boga, druga za narod).

To su klauzule da bi narod mogao poštovati Boga.

 

Na početku je predstavljanje subjekta (Ja sam Jahve, Bog tvoj)

Zatim slijedi kratka povijest (koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva)

Uvjeti saveza su Deset zapovijedi koje je Bog rekao.

Svjedoci su nebo i zemlja.

 

5 puta se ponavlja – Jahve, Bog tvoj -

                   

- poziva Izraelce (narod) da vjeruju i uzdaju se u njega jer je on taj koji ih je izveo iz kuće ropstva.

- Jahve zahtjeva da Izrael iskazuje poštovanje isključivo njemu. To je uvjet za Savez. Već iz imena je jasno da postoji samo jedan Bog.

- zabrana pravljenja kultnih likova Jahve. Ta zabrana izdvaja Izrael iz svih naroda koji ga okružuju Naime, drugi narodi su imali više bogova koje su štovali.

- Jahve im govori da se ne klanjaju niti služe drugim bogovima jer je on ljubomoran Bog i kažnjava grijehe otaca onih koji ga mrze. Iskazuje milosrđe onima koji ga ljube i vrše njegove zapovijedi.

- to bi moglo, uz prekršaj zakletve i krivo svjedočanstvo, uključivati i magijsku uporabu Božjeg imena. Ta zapovijed propisuje poštivanje imena Gospodnjeg, a zabranjuje svaku nedoličnu upotrebu imena Božjeg (psovke).

- "subota" se u Bibliji povezuje uz korijen koji znači "prestati", "odmarati se". To je dan tjednog odmora. Dan koji je posvećen Jahvi koji je nakon sedmog dana otpočinuo. Jahve je taj dan posvetio i blagoslovio. Nitko i ništa se ne smije raditi toga dana. Dan je sveti.

- treba poštovati majku i oca jer su oni ti koji su nas donijeli na svijet. Oni su ti koji su nas svojom ljubavlju, brigom, dobrotom podigli na noge i učinili nas ljudima ovakvima kakvim jesmo. Treba ih poštovati jer samo je jedna majka i jedan otac.

- život je dragocjen, najveće blago koje nam je darovano. Svet je. Svako oduzimanje života je kršenje ove zapovijedi i grijeh je.

-- ne učini preljuba. Treba ostati vjeran jednoj osobi (jednom Bogu).

--ova zapovijed propisuje poštenje, pravednost i odgovornost u upravljanju materijalnim dobrima. Zabranjuje krađu, otimanje, prisvajanje tuđih stvari.

-- prema zapovijedi laž, kleveta, lažno osuđivanje su grijeh.

-- imamo ono što je naše i ono što je našeg bližnjega. Zadovoljimo se onime što je naše, a tuđe ostavimo. To se odnosi na stvari, na bračne drugove, na životinje...

 

-- ove zapovijedi su kratki iskazi.

 

Elohistička predaja: Ovaj dio teksta pisan je elohističkom predajom. Ta predaja jače naglašava Božju transcendenciju (izbjegava opis Boga kao čovjeka), prvi put se pojavljuju anđeli preko kojih Bog komunicira s čovjekom. Izbjegava se ime Jahve (upotrebljava se Elohim).

Katarina Ljubas, 18.10.07.