Abrahamova kušnja (Post 22,1–19)

1. Granice: riječ נסה (22,1 "ispitati") 1. put. KS: __________________ Šarić: _____________

Kakvo mu je značenje u Izl 16,4 _____________________

u Ps 26,2 ______________________________

Isti izraz u v1.20: ויהי אחר הדברים האלה Prijevod:

cjelovitost i osnovna misao teksta: 8x עלה (v2[2x].3.6–8.13[2x])
Gdje ima značenje žrtvovati:

gdje uzići:

 3x יחיד (v2.12.16). Tako Bog i njegov poslanik označuju Abrahamova sina. Prijevod:

KS______________              Šarić: ______________

2. Dinamika i dijelovi. Veze upravnog govora (dijaloga) s pripovijedanjem (opisom). Nakon odlomaka koji sadrže Abrahamov dijalog s Bogom (v1s) i sa slugama (v3–5) u središtu se nalazi dijalog sa sinom Izakom (v6–10) poslije kojeg opet slijedi odlomak o Abrahamovu dijalogu s Bogom (v11–18) i završni redak u kojem se iznova pridružuje slugama (v19). O čemu govore?

Premda je teol. najvažniji odl. v16–18 koji cijelu zgodu povezuje sa središnjim obećanjem Abrahramu (v17s: 3x ברך ____________ usp. 12,3 + 3x זרע ________________ usp. 12,7; 15,5) u središtu stoji najosjetljiviji dijalog između Izaka i Abrahama (v6–10). Važnost potvrđuje i izjava Abrahamova (אלהים ירא _______________v8), preuzeta iz upravna govora u opis, koja se obistinjuje i postaje trajnom u nazivu mjesta (יהוה יראה _______________v14).

Izakovo pitanje o žrtvenom janjetu (v7) dobiva odgovor u ovnu koji će biti žrtvovan (v13). Kad Abraham točno ponavlja izraz השׂה לעלה (v7s) znači da pažljivo sluša i ozbiljno uzima sinovo pitanje.

3. Ključne riječi (i geste) u dijalogu: 3x Abraham izriče spremnost הנני pred Bogom

(____________ v1.11) i pred sinom (v6). Abrahama Izaka naziva נער (____________v5 usp. govor glasnika v12) što inače označava sluge (v3.5.19). Govori slugama da se idu pokloniti
(
השׁתחוה v5) što se u tekstu ne ostvaruje, ali susret s Bogom doživljava. Kako (v11.15)?

Tovarenje drva (v6), vezivanje i posezanje za nožem (v10) imaju i veće značenje nego riječi, a snažan su kontrast izrazu בני (2x v7s).

4. Moguće paralele u SZ-u: Izak koji bezazleno postavlja pitanje ocu nalik je Samuelu koji s povjerenjem 3x trči k Eliju (1 Sam 3).
Izostanak Izakove reakcije na očev postupak (v9s) može se usporediti s ne rješavanjem sukoba nakon prijevare njegova sina Jakova. Nema izvještaja o tome da otac sa sinovima nakon c27 sve do smrti puno godina poslije (35,29) pokušava razriješiti stvar.

5. Aktualizacija: pastoralna i didaktička važnost u crkvi i svijetu danas.
a) Roditelji mogu razviti velik autoritet nad svojom djecom i dužni su ga upotrijebiti u skladu s pravim Božjim namjerama koje ne uključuju ubijanje nego prinošenje (uzdizanje).
b) Pojam žrtve treba pravilno shvatiti i ne smije se zlorabiti (za opravdanje tlačenja, mučenja i nepravde).

14.03.07.                                                                                                       N. Bilić SJ