Prijevodi:

Maurizio Costa, Konstitucije: Hermeneutika i struktura (prijevod s engleskog, 1998.)
Direktorij u ulomcima (Mon. Ign. II., 778–794), prijevod sa španjolskog jezika, objavljen u: I. de Loyola, Duhovne vježbe Zagreb 1998, 105–124.
Suđenje u Alcali (Mon. Ign. IV., v. I., 601–620), prijevod sa španjolskog objavljen u: I. de Loyola, Duhovne vježbe, Zagreb 1998., 148–152.
Hans Rotter: Misli katoličke moralne teologije o zdravom društvu, prijevod s njemačkog za simpozij Crkva i zdravo društvo, 20. i 21. studenoga 1998. Zagreb
Peter-Hans Kovenbach, Premila zadaća (Munus suavissimum), Prayer and Service, Rim 1988., suradnja: D. Perković, F. Pšeničnjak, u: Naš način postupanja br. 16, Zagreb 1999.
Pedro Arrupe, El modo nuestro de proceder (Acta Romana SJ, vol. XVII, fasc II., 1989.) prijevod sa španjolskog, 2. izd., suradnja: p. M. Polgar) objavljeno u: Naš način postupanja br. 18, Zagreb 1999.
Emerich Coreth, „Toma Akvinski i problem metafizike”, prijevod s njemačkog objavljen u: Ljubav prema istini, Priredio Anto Gavrić O.P. Zbornik u čast Tome Vereša O.P. prigodom 70. rođendana i 50. godina redovničkih zavjeta, Zagreb: Dominikanska naklada Istina, 2000 (Prigodna izdanja, 1), str. 85-97.
Julius Oswald, „Ignacije Lojolski i Franjo Ksaverski. Osnivači Družbe Isusove i geneza njihove kanonizacije”, prijevod s njemačkog jezika u: Obnovljeni život 4 (2002) 437–454.
Alfred Wierzbicki, Na izvorima humanizma Ivana Pavla II. (prijevod s engleskog) u Obnovljeni život 2 (2003), 151–166.
Walter Happel, Gimnazija za Kosovo. Odgoj za mir u rastrganoj zemlji, prijevod s njemačkog jezika u: Ignacijev put 2 (2006), 24–25.
CEP, Smjernice za formaciju u europskim centrima Družbe Isusove - 1. dio (prijevod s engleskog jezika) Provincijalat HPDI, Zagreb 2007.
"S obnovljenim zamahom i žarom", Dekreti 35. Generalne kongregacije Družbe Isusove (prievod sa španjolskog jezika), Provincijalat HPDI, Zagreb 2008.
CEP, Smjernice za formaciju u europskim centrima Družbe Isusove - 2. dio (prijevod s engleskog jezika) Provincijalat HPDI, Zagreb 2010.