Upute za ispit iz kolegija: Rp5100 Biblija SZ - temeljni religijski dokument

1. Ispitu mogu pristupiti svi kandidati koji su sudjelovali u barem dvije trećine nastavnih jedinica i predali predviđeni pisani rad. Ostali mogu predložiti koje će obveze u tom opsegu izvršiti kako bi postigli predviđene bodove. Bit će potrebno samostalno proučiti biblijske tekstove, materijale s predavanja koji su dostupni na ovoj internetskoj stranici, obveznu literaturu te izraditi sažeti pisani prikaz po jedne knjige iz Petoknjižja, iz Povijesnih, Mudrosnih, te Proročkih knjiga po vlastitom izboru.

2. Sve pisane vježbe (testovi), izlaganja, i aktivna suradnja u nastavi mogu se pribrojiti ukupnoj ocjeni.

3. Obvezna literatura za ovaj ispit jest prije svega biblijski tekst. U svakoj biblijskoj knjizi dovoljno je pročitati prvo i posljednje, te jedno poglavlje po vlastitom izboru. Uz to može pomoći W. J. Harrington, Uvod u Stari zavjet ili drugi odgovarajući uvod (v. literatura). Po jednu knjigu prema vlastitom izboru iz svakog od četiri dijela SZ-a dobro je u cijelosti poznavati.

4. Za usmeni ispit svaki kandidat može po vlastitom izboru pripraviti:

1) jedan biblijski lik koji valja u cjelini prikazati - didaktički i pedagoški pristup (kao za rad s djecom)!
2) jedan tekst koji treba analizirati (do 3 bibl. poglavlja max.) - dijelovi teksta, ključne riječi, komunikacijska struktura, likovi, veze s kontekstom, moguće paralele, poruka (akademski rad!).
3) jednu temu koju valja biblijsko-teološki razraditi - postaviti tezu i argumentirati je tekstom iz biblijskih knjiga koje o tome govore (znanstveni rad, simpozijsko izlaganje)

5. Pisani rad (1 stranica) može obuhvaćati izlaganje koje ste na nastavi održali ili neku drugu temu po vlastitom izboru.

6. Na ispitu je dopušteno i poželjno imati vlastiti primjerak Sv. pisma. Osim pripravljenog izlaganja usmeni ispit imat će 2-3 kratka pitanja iz ostalog gradiva.

7. Ovaj se ispit može polagati zajedno s Iz2101 Izborni predmet iz Biblije SZ. U tom slučaju pisani rad je prikaz jednog od likova.

16.01.2008.

N. Bilić SJ