Rp6120 Pavlovski spisi
utorkom, 9,15 i 12,15, predavaonica 4

Uvod (.ppt) (26.02.08.) Vatren za Krista (O životu i djelu sv. Pavla) (08.05.08.)
Poslanica Rimljanima * (.ppt) (04.03.08.)

Svjedok uskrsne snage (Sv. Pavao o uskrsnuću)

Prva Korinćanima (ppt) (01.03.08.) Pavlova teologija križa
Druga Korinćanima (ppt) (08.04.08.) Kristov osjećaj (Fil 2,5-11)
Galaćanima (ppt) (12.04.08.) Pavlove upute obitelji (Ef 5,21–6,9; Kol 3,17–4,2)

Poslanica Efežanima (.ppt) (29.04.08.)

Duhovni boj sv. Pavla
Poslanica Filipljanima (.ppt) (13.05.08.) Teologija tijela u Pavlovim poslanicama
Kološanima - Solunjanima - Timoteju - Titu - Filemonu (27.05.08.)  
Pavlova teologija (.ppt) Pavao u Pavlovoj godini