Svima hvala od srca na zanimanju i sudjelovanju u nastavi Starozavjetne antropologije.
Zahvaljujem i čestitam svim studenticama i studentima koji su postigli više od 3 boda! Time su ispunili uvjete za potpis.

Bravo i hvala onima koji su prikupili svih 7  mogućih bodova na ovom popisu (preddiplomci: Krželj, Magić, te diplomkinje Ljubas, Matić)!

* - prisutnost na samo jednom satu

- - pokušaj falsificiranja potpisa

Izlaganje donosi dodatne bodove.

 

 28. siječnja 2010.

                                                                                                                                 doc. dr. sc.Niko Bilić SJ

 

Rbr.

Ime

Prezime

16.
10.

23.
10.

13.
11.

04.
12.

11.
12.

08.
01.

22.
01.

Ukupno (7)

     1.         

Ana

Andrić upis.

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.         

Anita

Babić

+

+

+

+

+

 

+

6

     3.         

Ivan

Balić

+

 

+

+

*

 

 

3,5

     4.         

Mišel

Barović izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.         

Saša

Basa

+

+

+

*

+

 

 

 4,5

     6.         

Iva

Biondić fil.

+

+

 

 

 

 

+

 3

     7.         

Davor

Birt

+

+

+

*

*

 

+

 5

     8.         

Željko

Božić

+

+

+

+

+

+

 

 6

     9.         

Nikolina

Bralić

 

+

+

*

*

 

+

 4

  10.         

Višnja Marija

Brdar

 

+

 

+

*

+

+

 4,5

  11.         

Bernard

Bregar

+

+

+

 

*

 

 

 3,5

  12.         

Karlo

Brunović fil.

+

+

+

*

+

+

+

 6,5

  13.         

Maja

Cerovec

+

+

+

*

*

 

+

 5

  14.         

Mario

Crnjac fil.

+

+

+

+

+

 

+

 6

  15.         

Marina

Černak

 

 

+

 

 

 

 

 1

  16.         

Mateja

Čleković

 

 

 

 

*

 

 

 0,5

  17.         

Ana

Čović

+

+

+

 

*

 

+

 4,5

  18.         

Paula

Dedić Jandrek

 

+

 

*

+

+

+

 4,5

  19.         

Sanja

Dorić

+

+

+

*

 

 

 

 3,5

  20.         

Božica

Dragišić

 

+

 

*

*

 

*

 2,5

  21.         

Marta Rižana

Drmić

+

 

+

 

+

+

+

 5+3

  22.         

Petra

Dubovečak

+

+

+

*

+

 

+

 5,5

  23.         

Marija

Dukić dipl.

+

+

+

 

+

+

 

 5

  24.         

Frane

Dumančić

+

+

+

 

+

 

+

 5

  25.         

Krešimir

Duvnjak

 

 

 

 

 

 

 

 

  26.         

Srđan

Ferenčak

+

+

+

+

+

 

+

 6

  27.         

Bogdana

Ferenčina

 

 

+

+

*

 

+

 3,5

  28.         

Petra

Galjanić

+

+

 

 

 

 

+

 3

  29.         

Pavle

Gulić

+

+

 

*

+

 

+

 4,5

  30.         

Andrea

Guzalić

+

+

+

+

+

 

 

 5

  31.         

Hrvoje

Herak izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

  32.         

Aleksandar

Hmilj fil.

+

+

+

*

+

 

+

 5,5

  33.         

Marina

Horvat

 

 

 

 

 

 

 

 0

  34.         

Valentina

Ivčec

+

+

+

 

+

 

+

 5

  35.         

Josipa

Izaković

+

+

+

*

+

 

+

 5,5

     1.         

Martina

Jagrić

+

+

+

+

 

 

+

 5

     2.         

Ivona

Jerković

+

+

 

 

 

 

+

 3

     3.         

Matija

Jošić dipl.

 

+

 

*

 

 

 

 1,5

     4.         

Andrea

Jovanovska

+

+

+

+

+

 

+

 6

     5.         

Magdalena

Kajić fil.

+

+

+

+

+

 

+

 6

     6.         

Martina

Kero

 

 

 

 

 

 

 

 

     7.         

Andrea

Knežević

+

 

+

*

 

 

+

 3,5

     8.         

Tihana

Krajačić izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

     9.         

Ana

Kralj dipl.

+

 

 

 

 

 

 

 1

  10.         

Tvrtko

Krželj fil.

+

+

+

+

+

+

+

 7

  11.         

Tomislav

Kutleša izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

  12.         

Pavle

Leščešen fil.

 

 

+

*

*

 

 

 2

  13.         

Ivona

Lešković

+

 

+

*

+

 

-

 2,5

  14.         

Maja

Lisac

+

+

 

 

*

 

+

 3,5

  15.         

Ivan

Lovrić

+

+

 

*

+

 

+

 4,5

  16.         

Katarina

Ljubas dipl.

+

+

+

+

+

+

+

 7

  17.         

Tomislav

Magić fil.

+

+

+

+

+

+

+

 7

  18.         

Ana-Marija

Malovec

+

 

+

+

 

 

 

 3

  19.         

Lana

Maragos fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

  20.         

Matija

Martek

+

+

+

 

+

 

 

 4

  21.         

Kristina

Mašić

+

+

+

+

+

 

 

 5

  22.         

Karolina

Matić dipl.

+

+

+

+

+

+

+

 7

  23.         

Antonio

Mikulić

 

+

 

 

+

+

 

 3

  24.         

Ana

Mlinar

+

+

+

*

*

 

+

 5

  25.         

Ida

Nikić dipl.

+

 

 

*

 

+

*

 3

  26.         

Ana

Novak dipl.

 

 

+

 

 

+

 

 2

  27.         

Ivan

Orešković izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

  28.         

Mladen

Pavlović izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

  29.         

Silvestar

Petrov

 

 

 

 

 

 

 

 

  30.         

Filip

Pinter izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

  31.         

Lucija

Podnar

+

+

+

*

+

 

 

 4,5

  32.         

Mladen

Praljak dipl.

 

 

+

*

+

 

 

 2,5

  33.         

Josip

Radoš fil.

+

+

 

 

+

 

+

 4

  34.         

Mihaela

Reljić

+

+

+

 

 

 

+

 4

  35.         

Matija

Repar

+

+

+

*

 

+

+

 5,5

  36.         

Marina

Ričković

 

 

 

 

 

 

 

 

  37.         

Ljubo

Rubić

+

 

+

*

+

 

+

 4,5

  38.         

Tomislav

Rukavina fil.

+

+

+

 

+

+

+

 6

  39.         

Ivan

Sklizović dipl.

+

+

+

 

 

 

-

 2

  40.         

Ana

Smoljo

 

+

+

 

 

 

 

 2

  41.         

Ivan

Spudić

+

 

+

*

 

 

*

 3

  42.         

Aleksandar

Stipan

 

+

+

*

 

 

+

 3,5

  43.         

Pamela

Suden

+

 

+

-

+

 

+

 3

  44.         

Eva

Šibl

+

+

+

+

+

 

+

 6

  45.         

Darija

Šimić fil.

+

+

 

 

+

 

+

 4

  46.         

Krešimir

Štefanić

+

+

+

+

+

 

+

 6

  47.         

Janja

Štimec dipl.

+

 

 

*

+

+

*

 4

  48.         

Matej

Topić

 

+

 

*

*

 

+

 3

  49.         

Ana

Topličanec

+

+

+

*

*

+

-

 4

  50.         

Erik

Vasong

+

+

+

+

 

 

 

 4

  51.         

Matija

Vojvodić

+

+

+

 

+

 

+

 5

  52.         

Marina

Vrbanac

+

+

+

 

 

 

 

 3

  53.         

Petar

Vukelić

+

+

+

*

*

+

-

 4

  54.         

Igor

Vukobratović

+

+

 

*

*

+

 

 4

  55.         

Željko

Vuksanić izv.

 

 

 

 

 

 

 

 

  56.         

Mirna

Zanetti

+

+

+

+

+

 

+

 6

  57.         

Antonija

Zgorelec

+

+

 

 

+

 

+

 4