Tp1130 Quaestiones selectae Veteris Testamenti

Predmet je koncipiran kao Hermeneutika biblijskih likova tj. antropologija SZ-a. Cilj je podrobno proučiti opis i značenje biblijskih likova pomoću predavanja i rasprave o biblijskim izvještajima, samostalnog proučavanja i odgovornog argumentiranja. Važan je svetopisamski tekst i osposobljavanje za rad s njime.

Vidi: Starozavjetna antropologija * skripta!

Upute za ispit

tema: studentska izlaganja:
Uvod, Adam, Kajin (.ppt)  
Henok, Melkisedek, Jišmael (.ppt)  
Sara (.ppt)  
Eva (.ppt) * Eva - žena *
Noa (.ppt)

Ante Barišić (Noa)
Izak * (.ppt)
Mirjam
Juda (.ppt)
R. Rapljenović (Mirjam .pdf)
Abraham (.ppt) *
Jakov u dijalogu
A. Tašić (Abraham)
T. Pejić (Jakov)
Aron (.ppt),* Debora  
Mojsije, Ana, Šaul

Hudak (Mojsije)
V. Međeši (Šaul)
Ž. Dreven (Ana)

Gideon * (.ppt)
Samson (T. Kaleb; T. Mlinarić)
Bat Šeba

I. Mandurić (Samson)
D. Kočiš (Bat Šeba)
Jošua u Petoknjižju (.ppt)
Samuel (.ppt)
P. Lovrić (Jošua)
Urija Hetit
Natan
Izebela * (.ppt),* Ilija: Prorok pred svojim Gospodinom * ( .ppt)
M. Samardžić (Urija)
Banovac D. / Željko Savić (Natan)
s. Jevsevija (Ilija) * (.ppt)
David
Salomon u Knjigama ljetopisa

Goran Živković (David) * (.ppt)
Edelinski, V. (Salomon)

Tobija i Sara * (.ppt)
Job: Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1-42,6

M. Jeftimov (Job) * (.ppt)
Elizej
S. Štambuk (Elizej)

Nehemija

 

Estera * (.ppt)
Izaijino zvanje * (.ppt)
Rafael (M. Janči)
M. Vladić (Estera)
I. Vorontsov (Izaija)
Jeremija; Baruh; Nabukodonozor (Nebukadnecar) * (.ppt)  
Mihej ben Jimla (1 Kr 22) * (.ppt); * Ezekija u Ljet (.ppt) I. Certić (Ezekija)
Juda Makabej (.ppt) *
Danijel (.ppt) * Amos * (.ppt) * Amosovo zvanje * (.ppt)
J. Radiković (Juda Mak.)
D. Hranilović (Daniel)
Zaručnik i zaručnica (Pj); Hulda * Zaharija * (.ppt)
D. Grahovac-Fedešin (Zaručnik i i zaručnica)

Ezekiel * (.ppt)

Jona

Hošea

I. Novosel ("Mudrac")

V. Kren (Ezekiel) * M. Praljak (Jona) * K. Brunović (Hošea)

Zadatak: - proučiti biblijski tekst gdje se govori o tom liku i pripraviti sažeto izlaganje u tri dijela:
1. formalna analiza: gdje je i kako lik opisan? (važne riječi, književne figure, stil)
2. sadržajna analiza: tijek života odnosno epizode
3. aktualizacija: značenje za svijet i Crkvu danas
- sastaviti pisani sažetak (1 stranica)

LITERATURA: Komentari biblijskih knjiga. Dobro je konzultirati barem jednog domaćeg i barem jednog stranog autora.

N. Bilić SJ