Studenti ocjenjuju: rezultati osvrta na predmet Up0060 Uvod u Bibliju

Od srca hvala svima koji su sudjelovali u vrednovanju na kraju Uvoda u Bibliju u ovoj ak. g. 2008./09. Ukupno je 45 anketnih listova ispunjeno što predstavlja više od 50% posto polaznika te je vrlo dobar odaziv.

1. Radostan sam i Bogu hvala: vaša su očekivanja na ovom predmetu ispunjena. To je bilo ili djelomično, ili uglavnom ili u potpunosti. Bilo je i onih ugodno iznenađenih (3x), a predmet je čak ocjenjen kao najdraži u semestru (1x). Više nastavnih sati odnosno nastavak studija, što je više puta kod ovoga i kod posljednja dva pitanja predloženo (6x), lako će naći svoj odgovor u kolegijima koji slijede  u 2. godini (SZ+ izborni) i u 3. godini (NZ + izborni). Izražavate i poteškoću s predznanjem, gdje je nastavnik previše pretpostavljao (2x). Žao mi je.
Također, trebalo je ostaviti više prostora za studentska pitanja (1x). I to želim popraviti.

2. Nastava je doživljena pozitivno. Ističete ugodan ali radni ugođaj i nastavnikovu želju za suradnjom na predavanjima. Osobito vam se svidio uvod u predavanje s pjesmom (30x). Neke teme bile su privlačne. Nastavni pristup Svetom pismu ocjenjen je kao realan (1x).

3. Za nešto više od trećine na nastavi ništa nije bilo teško (19x). Rani termin (koji – kako ste jednom istaknuli – nije dio nastave) za mnoge je – gotovo trećinu (13x) – problem, premda pripada u redovito vrijeme nastave. Dekanatu se može predložiti na odobrenje drugo vrijeme. Ako predstavnik studenata i profesor utvrde dovoljan broj zainteresiranih i moguću alternativu, odobrenje neće izostati.  Dobro bi došla skripta – što je defakto susljedno bilo dostupno na internetu. Potrebno je, očito,  pripraviti i za skriptarnicu.
Istaknuli ste i poteškoće sa samim sadržajem predavanja (6x), bilo zbog odabranih tema i tekstova (4x), bilo zbog nedostatka sustavnosti (2x). Nije bilo očekivanog kanonskog slijeda, a ponekad je na satu vladala monotonija (1x).

4. Dvije trećine vas (33x) ima vlastite bilješke s predavanja, od toga trećina nepotpune ili tek poneke (11x). Ostali nisu pravili bilješke (12x). Među razlozima za to su želja za isključivim služenjem Svetim pismom (1x) odnosno "prezentacijama" (1x), a tu je i potreba za neometanom pozornosti na predavanju, bez zapisivanja (1x).

5. Čak jedna trećina kolegica i kolega (15x) uspjelo se u nekoj mjeri od početka semestra dati na samostalno studiranje – što je radostan i utješan rezultat. U dvije trećine (30x) to niste činili zbog obilja drugih obveza (3x) ili zbog dovoljnog predznanja (2x).

6. Više od pola (26x) u nekoj mjeri – od ponešto do redovito – služili ste se materijalima na internetu, ostali nisu (19x), a ponuđeni materijali dobili su i pohvale (2x). Među onima koji su koristili http://www.ffdi.hr/amdg velika je većina onih koji imaju vlastite bilješke s predavanja (23x).

7. Od onih koji su se koristili internetskim materijalima većina (pola) daje prednost "prezentacijama" (13x), a ostali ističu oboje (7x) ili su im korisniji tekstovi (6x). Ukupno većina preferira "prezentacije" (23x), trećina više koristi vidi u tekstovima (13x), a jedan dio bi se rado služio i jednim i drugim (9x).

8. Dvije trećine vas već je isplaniralo kad želi pristupiti ispitu (32x), tek jedna trećina još nema konkretnih planova (13x). Najviše zanimanja ima za prvi rok, 16. lipnja (16x), a za drugi, 23. lipnja (9x), i treći rok, 30. lipnja (7x), nešto je manji interes. Izražena je želja i za ranijim rokom, što nije nikakva poteškoća: koji žele mogu doći na ispit u srijedu 10. lipnja od 11 h. Ispit se može prijaviti na prvi mogući termin u studomatu.

9. Velikoj većini vas ovaj je Uvod dosta (18x) odnosno mnogo/puno (10x) pomogao i pružio im korak naprijed (2x) u poznavanju Svetog pisma. I oni koji jednostavno ustanovljuju da im je predmet pomogao i dao im opći uvid u Bibliju  izrazili su se pozitivno (7x). Predmet je potvrdio vlastito predznanje (2x), a jasna je i potreba za daljim upoznavanjem Svetog pisma (6x). Posebno je istaknuta želja za biblijskom arheologijom, što se može uvrstiti i u budućim kolegijima (ali ostaje poteškoća da su arheološki nalazi otvoreni vrlo oprečnim tumačenjima, pogotovu kad je riječ o starinama od prije 2500 i više godina).

10. Uvelike sam radostan i Bogu zahvalan što vas je više od dvije trećine ovaj predmet doživjelo kao pomoć u osobnom rastu i sazrijevanju (33x). Velika većina to je ocijenila općenito i bez zadrške (28x), a posebno je istaknut rast u osjećaju vlastite vrijednosti (1x), želja za proširenjem spoznaje o Bibliji (2x) te poticaj na razmišljanje i duhovnost (2x). Trećina je dobila nejasnu, malu ili nikakvu pomoć (12x), među inim i zbog drugačijeg duhovnog usmjerenja (2x) ili zbog potrebe za daljnjim studijem (2x).

05.06.09.

doc. dr. sc. Niko Bilić SJ