2017./18. Izbor iz Mudrosnih spisa

biblijskamudrostTVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – Izbor iz Mudrosnih spisa
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, 3. god. lj. s., ECTS 4
https://www.tfmvi.hr/

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

predavanja i vježbe: Ivana Lučića 1a, petkom u 11:00

stanje: [insert_php]the_modified_date(“d.m.Y.”); [/insert_php]

nacrt nastave u ljetnom semestru 2017./2018.

1) 2.3.18. PDF * Uvod (.ppt) * Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10)

2) 9.3.18. PDF * Knjiga o Jobu (.ppt) * Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6 * Pogledajte: Job u razgovoru s Bogom – 1. dio * 2. dio (video)

3) 16.3.18. PDF * Psalmi Krista Raspetoga (.ppt) * Psalam 22 – snaga Kristove molitve * Molitve Raspetoga * Pogledajte: Psalmi Krista raspetoga (1. dio) * 2. dio

4) 23.3.18. PDF * Psalmi; Psalam 105 (.ppt) * Psalmi uvod * Biblijski psalmi * Arhitektura psaltira * Davidov poziv na hvalu (Ps 105)

5) 13.4.18. PDF * Mudre izreke (.ppt)

6) 20.4.18. PDF * Lik žene u Mudrim izrekama (.ppt)

7) 27.4.18. PDF * Ustroj knjige Propovjednikove; Ispraznost, Korist (.ppt) * Propovjednik

8) 4.5.18. PDF * Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama (.ppt) * Zaručnica u Pjesmi nad pjesamama * Vrhunac i preokret u Pjesmi nad pjesmama (4,8–10)

9) 11.5.18. PDF * Pregled Knjige Mudrosti (.ppt) * Knjiga Mudrosti

10) 18.5.18. PDF * Knjiga Sirahova (.ppt) * Knjiga Sirahova

11) 25.5.18. PDF * Završetak zemaljskih razgovora u Knjizi o Jobu (Job 26-31) .ppt

12) 8.6.18. PDF * Propovjednik o hramu (Prop 4,17-5,6); Ps 90; 127 .ppt * Psalam 90 (.ppt) *

Za one koji žele više:

Životna mudrost u Izr 3 * PDF * Salomonov politički govor (Mudr 6) .ppt

PDF * Riječi mudrih ljudi u Izr 22,17-21; Kako završava Knjiga Sirahova (Sir 51) .ppt

PDF * Sirahovo svjedočenje i poziv (Sir 51,13-30) .ppt * Psalam 23 – paradigma biblijske molitve

PDF * Kralj – raskajani grešnik (Ps 51) .ppt * Grijeh i oproštenje u Ps 51 *

Psalam 3 (.ppt) * Psalam 86 (.ppt) * Psalam 89 (.ppt) * Psalmi 9, 10 i 93 (.ppt) * Pashalne pjesme – Ps 113s

Za pristup ispitu potrebno je:

Sudjelovati na nastavi (ili mentorski studij u dogovoru s profesorom na početku semestra) i dobro se upoznati s biblijskim tekstom.
Proučiti odgovarajući dio iz Uvoda u Stari zavjet (Introduction)
Prostudirati stručni pregled Mudrosne književnosti (npr. N. Hohnjec: Umijeće biblijske mudrosti)
Po vlastitom izboru, osim općega pregleda, podrobno pripraviti dvije knjige i dva psalma.

Opće upute: Ovaj je predmet dio sveučilišnoga studija koji ima za cilj upoznavanje ustroja i poruke svetopisamskih knjiga radi kritičnoga prepoznavanja aktualnosti drevnih tekstova i radi njihove primjene u osobnom i društvenom životu.
Predmet želi studentima pomoći da postanu kadri:

 1. pronaći tekstove Svetoga pisma i pristupiti im slobodno, bez fundamentalizma i ekstremizma.
 2. razumjeti biblijsku Mudrost koja počiva na iskustvu Božjega naroda i Zakonu tj. Pouci koju prima od Boga.
 3. ocijeniti izričajnu snagu, sadržaj i poruku biblijskoga teksta te vrijednost argumenata u njegovu tumačenju.
 4. razlikovati ispravne od pogrešnih tumačenja biblijskih spisa; prepoznati Božje nadahnuće u svetom tekstu.

Literatura uz predmet:

 1. Izvori: Biblia Hebraica Stuttgartensia i Septuaginta
 2. Prijevod: Jeruzalemska Biblija (tekst s podjelom i uputama)
 3. Nikola Hohnjec, Umijeće biblijske mudrosti: egzegetsko-teološki uvod u knjige i sadržaj, Kršćanska sadašnjost, Priručnici, sv. 50, Zagreb, 2001.
 4. Nikola Hohnjec, Tri biblijske filozofije života, Kršćanska sadašnjost, Biblioteka Riječ, sv. 42, Zagreb 2003.
 5. Nikola Hohnjec, Kasna i mudrosna Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007.
 6. Stipe Jurič, Biser biblijske mudrosti – Mudrost lijepa govora u Knjizi Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb 2009.
 7. Roland E. Murphy, The tree of life : an exploration of biblical wisdom literature, New York : Doubleday, 1990.
 8. cjeloviti stručni komentari pojedinih knjiga:
  Word Bible Commentary, svesci 18-23;
  The Anchor Yale Bible Commentaries

***
Pregled prijašnje nastave

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ