Kategorije
Duhovnost

Molitva za srce

Gospodine sveti i uzvišeni, Stvoritelju moj. Prikazujem ti danas svoje srce koje si mi dao. Ono kuca i sada.

Kad mirno živim i radim, ono kuca; kad se odmaram i spokojno spavam, ono kuca; kad me nemiri vuku i posao traži sve moje snage, ono kuca. Moje srce slika je tvoje ljubavi kojom mi i u ovaj čas daješ da živim, ti, izvore života moga, ti srce srca mojega!

Hvala ti za moje srce koje je istinito. Ako govorim: “Dobro mi je, lijepo mi je.”, a nije – srce mi kaže kako doista stvari stoje; ako govorim: “u miru sam”, a nisam – srce zna kako mi je; ako kažem: “stalo mi je”, a nije – srce dobro pozna istinu. Kada u panici svom snagom lupa i udara, upozorava me na promašaje i na rane koje nosim na duši. Hvala ti za srce koje je kompas mojega stanja.

Hvala ti, Gospodine, što si mi dao srce koje je “nemirno dok se ne smiri u tebi”. Hvala ti što mojemu “ljudskom srcu uvijek nešto treba i što zadovoljno nikad posve nije”. U srcu mi je znak sve dubine mojega bića i moje središte koje žeđa i žarko želi biti ljubljeno, ali i ljubiti, dati svu ljubav koju može.

Po mojem srcu upozoravaš me da vanjština nije dosta, da je važno što u sebi nosim i što me ispunja. Srce mi kaže da postoji govor koji nije u riječima i da je šutnja potrebna koliko i razgovor, da blizina jako puno govori…

Prikazujem ti, Gospodine, svoje srce koje postojano, neumorno kuca – kuca ne od moje volje i odluke, ne od mojega napora i mara, nego mi najbolje i posve jasno kaže da mi je život dar. I ne znam dokle će. Osjećam da nisam gospodar, da nemam sve u svojoj vlasti. Neka srce stane – i ja polazim s ovoga svijeta.

Blagoslovi danas moje srce koje mi izvrsno pokazuje kako je važno i korisno ono što je skrovito i u pozadini: Onda kad svoje srce ne osjećam osobito i kad ne mislim na njega, znači da je sve u redu. U tajnosti, bez reflektora i slave, bez drame – o njemu sve moje ovisi, svojim radom daje mi da živim.

Gospodine, prikazujem ti danas svoje srce koje ti u svojoj ljubavi za me stvaraš. Tebi ga predajem, tebi ga posvećujem, i molim te: Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svojemu!