Kategorije
Nekategorizirano

Proroštvo i apokaliptika – izabrana pitanja

 1. Što izvorno označava ime “Izaija”?
  Ješa-Jahu = Jahve (je) spasenje
 1. Koja poglavlja obuhvaća drugi dio Izaijine knjige, tj. Deuteroizaija?
  40-55
 1. Koliko ima čuvenih Pjesama o sluzi Jahvino u Iz?
  4
 1. Na koga se odnosi personifikacija žene u Iz 60?
  grad Jeruzalem
 1. Tko je osoba koja govori i poziva u Iz 60?
  Gospodin, Jahve
 1. Kakav je stav bivših tlačitelja prema Jeruzalemu u Iz 60?
  poštuju Grad Božji
 1. Kakva će biti struktura vlasti u budućem Jeruzalemu u Iz 60?
  vladat će mir i pravda
 1. Koliko put se u Jr 33 može naći tzv. proročka formula?
  3x (Jr 33,1.19.23)
 1. Što veže Jr 33 uz prethodno poglavlje?
  mjesto radnje: tamničko dvorište
 1. Koja tema povezuje sva tri dijela u Jr 33?
  David
 1. Koliko puta se u Jr 33 ponavlja tzv. glasnička formula?
  7x (Jr 33,2.4.10.12.17.20.25)
 1. Koja se osnovna Jeremijina proročka najava dvaput ponavlja u Jr 33?
  preokret sudbine (Jr 33,7.11)
 1. Koji Savez postoji prije Saveza s narodom u Jr 33?
  Božji savez s danom i noći
 1. Kome će Bog dati (iskazati) sve dobro u Jr 33,9?
  svi narodi svijeta
 1. Koja su tri osnova vidika propasti o kojima govori Jr 33?
  rat, opustošenje, grijeh
 1. Tko ima ulogu dobroga pastira u Ez 34,15.23?
  Bog, David
 1. Na koga se odnosi sud Božji u Ez 34?
  na pastire i na ovce
 1. Kome je se upravljena glasnička formula u Ez 34?
  pastirima i ovcama
 1. Za koga se brinu pastiri u Ez 34?
  sami za sebe
 1. Koji su razlozi da su ovce raspršene u Ez 34?
  loši pastiri, ovce izgurale jedna drugu
 1. Koji su spisi u Zbirci 12 “malih proroka” na početku označeni kao “Riječ Gospodnja (Jahvina)”?
  Hošea, Joel, Mihej, Sefanija
 1. Koji su tekstovi kod Malih proroka označeni kao משׂא maśśa’ – “proročki nalog” (proroštvo, osuda)?
  Nah, Hab, Zah 9-11.12-14, Mal
 1. Koji od Malih proroka ima titulu נביא – prorok?
  Habakuk, Hagaj, Zaharija
 1. Kako je definirana Hagajeva proročka uloga u Hag 1,13?
  glasnik Jahvin (anđeo Gospodnji)
 1. Kakva je uloga proroka Ilije na kraju Malih proroka?
  pomirenje naraštaja (najava Dan Gospodnjega)
 1. Tko optužuje proroka Amosa i gdje (Am 7)?
  svećenik Amasja u Betelu
 1. S čime Amos uspoređuje snažan Božji govor?
  s rikanjem lava
 1. Čija je riječ najava sigurnog progonstva Sjevernom kraljevstvu u Am 5,5; 7,11.17?
  Božja
 1. Kako je Bog postupio prema Amosu da ga učini prorokom?
  uzeo ga je (Am 7,15)
 1. Kako prorok Amos reagira na prvo i drugo viđenje u Am 7?
  moli
 1. Koga Amos vidi u 3. i 5. viđenju?
  Gospodina (Adonaj)
 1. Koliko puta Joel spominje “Dan Gospodnji (Jahvin)”?
  5x
 1. Kome su upućene Božje riječi koje Joel prenosi?
  svima (i zemlji i životinjama)
 1. Kome u zajednici Joel upućuje poseban poziv u 1,11.13?
  poljodjelcima, vinogradarima, svećenicima
 1. Čiji napad Joel najavljuje (Joel 2)?
  napad Sjevernjaka (Božja vojska, Asirci, pa Babilonci)
 1. Koji element s početka Biblije Joel spominje u Jl 2,2s?
  Tmina, edenski vrt
 1. Tko u Novom zavjetu izričito citira Joela na Duhove?
  Petar, apostol
 1. Koga obuhvaća veliko okupljanje u Jl 4?
  sve narode
 1. Što izvorno označava ime doline Jošafat u Jl 4,2.12 (usp. 4,14)?
  Gospodin (Jahve) sudi
 1. Na koji je način Obadija izravno povezan s Posljednjom večerom u NZ?
  sustolnik postavlja zamku (Ob 1,7)
 1. Kome je upućeno proroštvo koje Obadija zapisuje?
  Edomu
 1. Koliko put se ime Ezav spominje u kratkom Obadijinu spisu?
  7x
 1. Koji je glavni razlog prijetnje i kazne u Ob?
  oholost
 1. Koga zahvaća dan nevolje u Ob 11-14?
  narod Božji (Judeja)
 1. Kome je upravljeno 8 zabrana u Ob 12-14?
  Edomu (Ezavu)
 1. Kojoj je drevnoj velesili Niniva glavni grad prema spisu proroka Nahuma?
  Asiriji (Ašur)
 1. Koga predstavlja lav u Nah 2,12s?
  Ninivu
 1. Je li Niniva prvi grad kojemu prema Nah 3,8-10 prijeti propast?
  Prije je pala Teba
 1. Tko ustaje protiv Ninive prema najavi proroka Nahuma?
  Sam Gospodin
 1. Koje je osnovo obilježje apokaliptičkog teksta prema Hab 2,3?
  objava za određeno vrijeme (ostaje u tajnosti)
 1. Koliko put se u Hab 2 ponavlja prijeteći “Jao!”?
  5x
 1. Koja je neposredna priprava za psalam koji slijedi u Hab 3?
  sveopća šutnja
 1. Tko je udovica o kojoj govore Tužaljke?
  Jeruzalem
 1. Tko je glavni lik u trećoj tužaljki u Tužaljkama?
  Sam prorok (“ja”)
 1. Čija je molitva peta tužaljka u Tužaljkama?
  Molitva naroda Božjega
 1. Gdje djeluje prorok Baruh prema Bar 1,1-14?
  U Babilonu
 1. Kakve je naravi velika molitva u Bar 1,15-3,8?
  Pokornička molitva zajednice
 1. Kako glasi ponovljeni Božji zahtjev izgnanicima u Bar 2,21.24?
  Služite babilonskom kralju!
 1. Što je po ustroju i sadržaju Bar 6?
  Jeremijino pismo prognanicima
 1. Koji je glavni problem opisan u Bar 6?
  idoli (kumiri, lažni bogovi)
 1. Zašto siromasi imaju ključnu ulogu prema Sef 2,3?
  jedini primjenjuju Pravo, poštuju Božji zakon
 1. Na što se odnosi molitva kralja Ezekija u Iz 38?
  Na kraljevu bolest (i čudesno ozdravljenje)
 1. Koliko se puta kralj Sidkija i prorok Jeremija sastaju prije pada Jeruzalema (Jr 37s)?
  2x

 

Kategorije
Nekategorizirano

Nastava i stručni tečajevi

F) Nastava i tečajevi stručnog usavršavanja; stručni tečajevi za odrasle (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih)

“Dođite… otpočinite malo.” {Come… Repose for a while} 6-day Retreat for Dominican Sisters in the Monastery of the Guardian Angel, 31st August to 6th September 2014, https://amdg.eu/dominikanke2014/

Isus Krist – liječnik duše i tijela {Jesus Christ – Healer of Soul and Body} Weekend Retreat for members of Croatian Catholic Medical Association, Opatija, 24-26 October 2014; Texts and PowerPoint Presentations: https://amdg.eu/hkld2014/

Gospodin i Učitelj. Isus Krist i izazovi biblijske pedagogije {The Lord and Master. Jesus Christ and the Challenges of biblical Pedagogy} Weekend Retreat for Teachers of Catholic School Centers in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo, 28th – 30th November 2014; Texts and PowerPoint Presentation: https://amdg.eu/sarajevo2014/

Dolazi korizma 2015. {The Lent 2015 is coming}, One day Course for Christian  Life Community in Croatia, Zagreb, The Faculty of Philosophy of the Society of Jesus, 15th February 2015; Texts and Handout: https://amdg.eu/2015/02/dolazi-korizma-2015/

Obratite se! Metode obraćenja u korizmi 2015 {Repent! Methods of Conversion in the Lent 2015}, 6-day Retreat for Sisters of Charity, Spiritual-Educational Ceter Mary’s Court, Lužnica, 19th to 25th February 2015: https://amdg.eu/luznica2015/

Sedam biblijskih metoda za cjelovito obraćenja {The seven biblical Methods for holistic Conversion}, the Weekend-Course for Christian Life Community in Croatia, Opatija, 6th to 8th March 2015: https://amdg.eu/cvx2015/

Živjeti po Riječi. Kako ostvariti Riječ Božju u životu {Living the Word. How to realize the Word of God in our life}, 6-day Retreat for Franciscan Sisters in the Year of Consecrated Life, 6th do 12th April 2015; Text and PowerPoint presentation: https://amdg.eu/franjevke2015/

Biblija u obitelji {The Bible in the Family}; Weekend-Course for Families, Zaostrog, Croatia, 24th – 26th April 2015; Texts, PowerPoint, Audio: https://amdg.eu/2015/04/biblija-u-obitelji/

Drugi i drugačiji u svetom pismu – Vjeronauk i djeca s posebnim potrebama {The Others and the Different in the Holy Scripture : School-Catechism and pupils with special needs/gifts}, Professional Training organized by the Agency for Education in the Republic of Croatia, and Diocese of Sisak; Sisak, 16th May 2015; Audio and PowerPoint Presentation: https://amdg.eu/2015/05/drugi-i-drugaciji-u-svetom-pismu/

Biblijski izvor Bogu posvećenoga života {The biblical Sources of the Consecrated Life} 8-day Course for Sisters Regina Mundi, Split, 13th – 21st July 2015, Texts and Presentations: https://amdg.eu/reginamundi2015/

Svećenik i otajstvo Kristova milosrđa {The Priest and the Mercy of Christ}; 3-day Retreat for catholic Priests from Croatian and Slovenia, Opatija, 16th-19th November 2015; https://amdg.eu/opatija2015/

Očevo lice. Snaga Božjega milosrđa i redovnica danas {The Face of the Father – Power of God’s mercy and religious sisters today} 6-day Retreat in the Carmel, Kloštar Ivanić, 14 – 20 February 2016, Texts and PowerPoint: https://amdg.eu/klostar2016/

Religijski korijeni empatije i tolerancije {Religious roots of Empathy and Tolerance}, public lecture on 15th Brain Awareness Week in Croatia, March 14th 2016; Audio and PowerPoint: https://amdg.eu/2016/03/sveto-pismo-na-tjednu-mozga/

Milosrdno lice Očevo {The Merciful Face of the Father} 6-day Retreat for Franciscan Sisters, March 28th  to April 3rd 2016 Text and PowerPoint: https://amdg.eu/franjevke2016/

Božje milosrđe i liječnici danas. Stručni tečaj biblijske duhovnosti za liječnike prijatelje Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga društva, 28. do 20. listopada 2016. https://amdg.eu/2016/10/bozje-milosrde-i-lijecnici/

Milosrđe u Bibliji, na 8. nacionalnom susretu Ureda Hrvatske biskupske konferencije za pastoral Roma, subota, 5. studenoga 2016.

Sveučilišna nastava

Spolnost i ljubav u Hebrejskoj Bibliji {The Sexuality and Love in Hebrew Bible, Lectures for Students}, January 19th 2016, PowerPoint Presentations: https://amdg.eu/spolnost/

Biblija – Stari zavjet {The Old Testament of the Bible}, University-Course for students of Religions at FFRZ, date: 26 October 2016; Text, PowerPoint, Audio: https://amdg.ffdi.hr/?page_id=34

Osnove biblijske duhovnosti {The Basics of Biblical Spirituality}, University-Course for students of Religions at FFRZ, date: 24 October 2016; Text and PowerPoint: https://amdg.ffdi.hr/?page_id=16

Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige na Studiju filozofije i teologije pri FTI, afiliranom PUG https://amdg.eu/nastava/fti/tora_povijest/

Egzegeza SZ – Izbor iz Petoknjižja na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik: https://amdg.eu/tfmvi_tora/

Egzegeza SZ – Izbor iz Povijesnih spisa Staroga zavjeta na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik: https://amdg.eu/tfmvi_povijesne/

Biblijska teologija 1 – izborni predmet na diplomskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva – FER Sveučilišta u Zagrebu: https://amdg.eu/fer-bt1/

Kategorije
Nekategorizirano

Stručni radovi

c) Stručni radovi

“Sv. Pavao – učenik i učitelj Riječi. Duhovnost Apostola narodâ i redovnički odgoj” stručni rad u Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180), god. XIV., br. 25-26 (1-2), Zagreb 2009., str. 63-72.
e-izdanje

“Bit ćeš Bog moj (usp. Post 28,1). Zavjetovanje i posvećeni život u Svetom pismu” stručni rad u Posvećeni život (ISSN 1846-7180), br 1 i 2 (29 i 30), god. 15, Zagreb 2011., str. 7–20.

c1) Brak i obitelj u Svetom pismu (Teologija obitelji)

„Mladi u Objavi”, 31. Obiteljska ljetna škola FTI, Zagreb, Fratrovac, 2002.

“Brak i obitelj u Svetom pismu (SZ)”, 32. Obiteljska ljetna škola FTI, Fratrovac 2003.

„Solidarnost među obiteljima u iskustvu Prve Crkve”, 33. Obiteljska ljetna škola FTI, Fratrovac, 26. kolovoza 2004.

„Obiteljski dijalog u Svetom pismu. Slike iz života praoca Jakova”, 35. Obiteljska ljetna škola FTI, Jordanovac, 24. kolovoza 2006.

„Vrednote u objavi. Obitelj kao škola vrednota u Svetom pismu i u iskustvu Crkve”, 36. Obiteljska ljetna škola FTI, Jordanovac, 24. kolovoza 2007.

“Odgovornost u Objavi”, izlaganje na 37. Obiteljskoj ljetnoj školi FTI, Jordanovac, 28. kolovoza 2008.

“Temelji obiteljskoga identiteta u Bibliji”, 39. Obiteljska ljetna škola FTI, Zagreb, 27. kolovoza 2010.

“Obiteljski konflikti u biblijskoj povijesti. Svetopisamski pogled na upravljanje konfliktima u obitelji kao prevencija nasilju” 40. obiteljska ljetna škola FTI, Jordanovac – Zagreb, 26. kolovoza 2011.

“Užad Podzemlja sputiše mene” (Ps 18,6) – Biblija i problem ovisnosti, 24.08.2012. na 41. obiteljskoj ljetnoj školi Obiteljskoga centra Filozofsko-teološkoga instituta DI u Zagrebu: “Ovisnosti u obitelji – njihovo prepoznavanje i pristup”

“Cjeloviti odgoj u inspiraciji Svetoga pisma”, 42. obiteljska ljetna škola Obiteljskoga centra Filozofsko-teološkoga instituta Družbe Isusove: “Obitelj – mjesto cjelovitog odgoja”; 29.08. do 01.09. 2013. u dvorani Peter-Hans Kolvenbach na FFDI, Zagreb

“Obiteljsko zajedništvo u svjetlu i snazi Objave”, 43. obiteljska ljetna škola Obiteljskoga centra, petak 29. kolovoza 2014. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusve, Zagreb – audio

“Strah i povjerenje u biblijskim obiteljima”, 44. obiteljska ljetna škola Obiteljskoga centra, subota, 29. kolovoza 2015. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Zagreb.

“Vrijeme za obitelj u Bibliji”, 46. obiteljska ljetna škola, petak, 25. kolovoza 2018., FFRZ, Zagreb.

c2) Religija i šport

„Dobar boj” u: Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 22 (2007), 16–17. CROSBI 600524

„Borba za blagoslov”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 23 (2007), 16-17.

„Samo siloviti”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 24 (2007), 16-17.

„Neću zadrhtati“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 25 (2007), 18-19.

„Kamo to vodi?“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 26 (2008), 16-17.

„Idem s tobom“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 27 (2008), 16-17.

„Religija tijela“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 28 (2008), 16-17.

„U visinama“ Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 29 (2008), str 18-19.

„Pobijedi Golijata!“ Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 30 (2009), str. 16-17.

„Ratnik i molitelj“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 30 (lipanj 2009), str. 16-17.

„Ženska ruka“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 31 (rujan 2009), str. 16-17.

„Sudbonosno koplje“, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 32 (prosinac 2009), str. 16-17.

Kategorije
Nekategorizirano Objavljeni radovi

Znanstveni članci

b) Znanstveni članci (A1)

„Božji plamen. O 400. obljetnici smrti sv. Ivana od Križa, crkvenog naučitelja“ (Summary: God’s Flame. Union with God according to John of the Cross) u: Obnovljeni život 5 (1991), 491–501.

“Zvanje i zadaća proroka Ezekiela u Ez 2-3” u: Obnovljeni život. Časopis za filozofiju i religijske znanosti, ISSN 0351-3947, br. 1, vol. 68, FTI, Zagreb 2013, str. 65-80. Summary: The Vocation and Mission of the prophet Ezekiel in Ez 2;3

“Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012.; 38-55 suradnja s Tanjom Lakić. Summary : The First Covenant. Gen 9:8-17 in Theology of Covenant

b1) Sa znanstvenih simpozija:

“Gajšakova umjetnost u službi liturgije”, umjetnost Marijana Gajšaka (1944-1993). Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa “Teorija i praksa sakralne umjetnosti Marijana Gajšaka (1944-1993)” održanoga 14. lipnja 2007. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (uredio Ivan Šestak) ISBN: 978-953-231-082-7, str. 101-111.

“Velika ili pravedna plaća – Svetopisamski vidici” u I. Koprek (ur.) Zaslužuje li radnik pravednu plaću. Etička – religijska – politička promišljanja (biblioteka MUNUS 05), Zagreb 2012., str. 105-122. – Biblioteka Munus prati znanstveni projekt „Poslovna etika i religijska kultura“, prijavljen pri Ministarsu znanosti obrazovanja i sporta RH pod šifrom: 199-0000000-3338.

(koautorstvo: T. Lakić), „Rulje me zločinačke okružile – iskustvo krize u biblijskoj povijesti“ u I. Koprek (ur.): Kako preživjeti krizu? Uloga i mjesto poslovne etike u vrijeme krize (biblioteka MUNUS, knjiga 6.) FTI, Zagreb 2013., str. 165-186.

(koautorstvo: T. Lakić) “Cijena neprocjenjivoga (Mt 27,9) – Vrijednost i cijena u biblijskoj teologiji”, u: I. Koprek, A. Calvert (ur.), Vrijednost i cijene, Biblioteka Munus, sv. 07, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2014., str. 169-190.

(koautorstvo: T. Lakić) “Spasonosna Božja pobjeda” {The saving Victory of God}, in: M. Nikić – M. Marjanović (ur.): Religije i nasilje. Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnoga simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014., (Biblioteka: Religijski niz, knjiga 17), FTI, Zagreb, 2015., str. 185–203.

“Dokle seže biblijska pravednost. Pravednost kao poslovna vrlina u Svetom pismu” {How far does the biblical Righteousness reach? Righteousness as Business Virtue in the Holy Scriptures }, in: I. Koprek (editor), Vrline i poslovna etika {Virtues and the Business Ethics}, Biblioteka Munus Vol. 09, FTI, Zagreb 2015., 153-190.

Kategorije
Nekategorizirano

Knjige

Jerusalem an jenem Tag. Text und Botschaft von Sach 12-14 (Forschung zur Bibel, Band 117), Echter Verlag, ISBN: 978-3-429-02991-3, Würzburg 2008.– 360 stranica + Literatura i Biblijsko kazalo; izvorni znanstveni rad objavljen kod stranog izdavača

Jezik Crkve, Teovizija, Zagreb, 2012. . (Biblioteka: U službi Riječi; svezak 35)  ISBN: 978-953-209-244-8, 370 stranica, predgovor, bilješka o piscu, literatura, liturgijsko i biblijsko kazalo

e-knjiga: Biblijska antropologija,  https://amdg.ffdi.hr/antropologija/Biblijska_antropologija_android_NikoBilic.epub

zvučna knjiga (audio-book): Sveta knjiga – Biblijsko-teološki uvod u Stari zavjet https://amdg.ffdi.hr/?stranica=svetaknjiga

 

video knjiga: Što nam kaže Sveto pismo, 1. dio: Antropologija Staroga i Novoga zavjeta: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgrvM2s1LQ_cNxudMHmJI3BnrTK0DG9rQ

Kategorije
Nekategorizirano

Članci

B. Članci i ostali autorski tekstovi:

1) „Božji plamen. O 400. obljetnici smrti sv. Ivana od Križa, crkvenog naučitelja“ (Summary: God’s Flame. Union with God according to John of the Cross) u: Obnovljeni život 5 (1991), 491–501.

Sažetak: Autor donosi kratak pogled na nauk Ivana od Križa i istražuje sjedinjenje s Bogom kao intenzivan susret nadnaravi i naravi u duši mistične osobe. Sukladno studiji Terezije Benedikte od Križa – Edith Stein autor se zaustavlja na Ivanovu spisu „Živi plamen ljubavi” koji mu služi kao polazište i potkrepa za analizu sjedinjenja s Bogom. Ono je krajnji stupanj osobne izgradnje, zbiva se u radosnom ozračju, i predstavlja svojevrstan zagrljaj naravi i milosti u ljudskoj osobi. Božji je dar kojim se potpuno ostvaruje čovjekov iskonski potencijal i usmjerenost. Članak dostupan na https://hrcak.srce.hr/54525

2) „Polazišta za susret između tomizma i egzistencijalizma. Misaoni pristup Bogu u filozofiji Jacquesa Maritaina” (Summary: Starting Point for the Meeting between Thomism and Existentialism. Reflective Approaches to God in the Philosophy of Jacques Maritain) u: Ljubav prema istini. Zbornik u čast Tome Vereša O.P., (Priredio Anto Gavrić O.P.), Zagreb 2000, 403–412.

Sažetak: Pisac prikazuje Maritainove putove za spoznaju Boga. Tražeći teističko obilježje u njegovu naučavanju nailazi na svojevrstan susret između egzistencijalizma i filozofije Tome Akvinskoga. Autor najprije razmatra neke okolnosti iz života J. Maritaina, a potom, u središnjem dijelu, predstavlja sadržaj njegove knjige Approches de Dieu. Upozorava da Maritain preuzima klasične “putove” iz Tomine filozofije, a potom izdvaja tri pristupa do Božje Egzistencije koje Maritan posebice razlaže. Zaključno pruža viziju osobitog Maritainova egzistencijalizma koji počiva na dostignućima klasične metafizike.

3) suradnja: N. Bilić, F. Ereiz, „O. Ante Gabrić organizira suradnike i dobročinitelje“ u Gori i izgori. O. Ante Gabrić 1915.–1988., ur. J. Batinić, Zagreb, 2000., 81–102.

Sažetak: Ovaj zajednički referat na dvadesetak stranica daje pregled mreže suradnika koje je A. Gabrić oko sebe okupio. U četiri glavna dijela autori prikazuju najprije početke misijske suradnje, potom put do domaćih suradnika koje je p. Gabrić u Bengaliji okupio. Treći dio ističe osobit oblik duhovne suradnje koji je Misionar veoma cijenio kao molitvenu potporu. Četvrti dio napokon daje uvid u zajednicu dobrotvora širom svijeta. U prikazu je naglašena suradnja o. Ante s čuvenom Majkom Terezijom koja je u međuvremenu već uzdignuta na čast oltara. Zaključne točke predstavljaju Misionarovu neumornu potragu za suradnicima te rad male misijske centrale u isusovačkoj rezidenciji u Zagrebu.

“Navijestio Mariji”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) god. 93./ svibanj 2002. br. 5, str. 156-158.

“Kruh s neba”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) god. 93./ listopad 2002. br. 10, str. 300-301.

“Dijete Božje”, Ignacijev put (ISSN 1331-8500), god. XXI, br. 2 (37), str. 5-6.

„Dobar boj” u: Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 22 (2007), 16–17.

„VIS Oaza. Srednjoškolci glazbenici u župi Srca Isusova” u: Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću (Zagreb 2007.), 119–120.

„Mojsije u Starom Zavjetu”, u Biblija danas. Časopis Hrvatskog katoličkog biblijskog djela i Biblijskog instituta KBF, 2 (2007), 3–5.

„Borba za blagoslov”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 23 (2007), 16-17.

„Samo siloviti”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 24 (2007), 16-17.

“Nakon što je uskrsnuo”, Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXI., br. 1 (38) Uskrs 2007., str. 5-6.

“Neću zadrhtati”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 25 (2007), 18-19.

“Velika radost”, Ignacijev put, (ISSN 1331-8500), god. XXIII/ br. 2 (40), prosinac 2007., 5-6.

“Naći ćete dijete…”, Milosti puna. Pastoralno – duhovni vodič župe Marija Bistrica, 17. prosinca 2007., str. 2

“Kamo to vodi?”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 26 (2008), 16-17.

“Velika snaga Uskrsa”, Ignacijev put (ISSN 1331-8500), god. XXIII, br. 1 (40), str. 5-6.

“Vatren za Krista – sv. Pavao apostol”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202; god. 99., br 6., lipanj 2008.), str. 8-10.

“Pavlova teologija križa”, U znaku križa. List Milosrdnih sestara sv. Križa, god.. XXVIII., br. 115/2.. 2008., str. 4-5.

“Idem s tobom”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 27 (2008), 16-17.

“Religija tijela”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 28 (2008), 16-17.

“Kristov osjećaj” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 10 (god. 99./2008.), str. 8-9.

“Pavlove upute obitelji”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 11 (god. 99./2008.), str. 8-9.

“Duhovni boj sv. Pavla”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 12 (god. 99./2008.), str. 8-9.

“U visinama” Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 29 (2008), str 18-19.

“Ljudsko rođenje Božjega Sina. Božić kod sv. Pavla”, Ignacijev put (ISSN 1331-8500), god. XXIII, br. 2 (41), str. 4-5.

“Rođen od žene” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 1 (god. 100./2009.), str. 8-9.

“Pedagoški procesi u Svetom pismu. Psihološki vidici” Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180) br. 1 i 2 (23 i 24) god. 13./2008. str. 5-14.

“Rast u slobodi i odgovornosti” Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180) br. 1 i 2 (23 i 24) god. 13./2008. str. 44-55.

“Teologija tijela u Pavlovima poslanicama” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 2, (god. 100./2009.), str. 8-9.

“Pavlova teologija križa” Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 3, (god. 100./2009.), str. 8-9.

“Pobijedi Golijata!” Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 30 (2009), str. 16-17.

“Svjedok uskrsne snage”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 4, (god. 100./ travanj 2009.), str. 8-9.

“Sveti Pavao i prvopričesnici”, Glasnik Srca Isusova i Marijina (ISSN 1330-0202) br. 5, (god. 100./ svibanj 2009.), str. 8-9 i 21.

“Ratnik i molitelj”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 30 (lipanj 2009), str. 16-17.

“Gajšakova umjetnost u službi liturgije”, Umjetnost Marijana Gajšaka (1944-1993). Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa “Teorija i praksa sakralne umjetnosti Marijana Gajšaka (1944-1993)” održanoga 14. lipnja 2007. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (uredio Ivan Šestak), str. 101-111.

“Ženska ruka”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 31 (rujan 2009), str. 16-17.

“Danas te rodih”, Milosti puna. Pastoralno-duhovni vodič župe Marija Bistrica, 14. prosinca 2009., str. 2.

“Zaogrnut slabošću”, Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXIV., br. 43 (2) Božić 2009., str. 4-5.

“Posjetio nas je p. General”, Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXIV., br. 43 (2) Božić 2009., str. 22-25.

“Sudbonosno koplje”, Olimp. Magazin Hrvatskog olimpijskog odbora (ISSN 1331-9523), 32 (prosinac 2009), str. 16-17.

“Kristov Uskrs” Ignacijev put. Informativni list za prijatelje Družbe Isusove (ISSN 1331-8500), god. XXV., br. 44 (1) Uskrs 2010., str. 4-5.

“Tek u susretu s uskrslim Gospodinom dolaze radost i mir” – Intervju Katolički tjednik, Uskrs 2010.

“Sv. Pavao – učenik i učitelj Riječi. Duhovnost Apostola narodâ i redovnički odgoj”, Posvećeni život. Prinosi redovničkoj obnovi (ISSN 1846-7180), god. XIV., br. 25-26 (1-2), Zagreb 2009., str. 63-72.

Surađivao u časopisima: Glasnik Srca Isusova i Marijina, Kana, Pogled, Živjeti zajedno, te prigodnim razmišljanjima u Obnovljnom životu: 4 (1996), 458; 1 (1997), 99–100; 6 (1997), 547–548; 2 (1998) 230. U Glasu koncila objavljuje g. 2000. i 2004. niz meditacija. Pisao prikaze knjiga za Zeitschrift für katholische Theologie.

Kategorije
Nekategorizirano

Osnove biblijske duhovnosti

IP2014 Izborni predmet na FFDI / FFRZ (ISVU: 140523)
zimski semestar 2016./17., 3 ECTS
nastava: FFDI, seminar I. (prizemlje),
ponedjeljkom od 14:15

stanje: 21.11.2016.

1) 10.10.16. Isus i Biblija: PDF * Uskrsli Učitelj – kako sama sebe tumači; Kristova kušnja u pustinji (.ppt) * Put u Emaus * U pustinji * Krist i SotonaPogledajte: Isusova kušnja na HTV

2) 17.10.16. Plodna molitva u trpljenju: PDF * Uspjeh pravednikove molitve (Dn 3,25-45); Zagovornica Estera .pptAzarjina molitva * (Molitva s Azarjom) * Velika molitva kraljice Estere Est 4,17l–7

3) 24.10.16. Vjera i žrtva: PDF * Kako je Abraham došao do vjere (Post 15); Abraham u školi bogoslužja (Post 22) .ppt * Poslušajte: Abrahamova teška kušnja

4) 07.11.16. Biblijsko obraćenje: PDF * Veliki povratak praoca Jakova (Post 35,9-15); Mojsijevo obraćenje (Izl 34,5-9) .ppt * Praotac Jakov opet u domovini (Post 35,1-15) * Mojsijeva druga prilika (Izl 34,1-9)

5) 14.11.16. Tajanstveni i plodni susreti s uskrslim Isusom: PDF * Marija Magdalena i Isus na uskrsni dan (Iv 20,11-18); Put do dubinskoga pomirenja (Iv 21,15-19); Farizej postaje apostol (Dj 9,1-9) .ppt * Glasnica radosti. Lik Marije Magdalene u evanđeljima * Petrov put, Petrove suze * Vatren za Krista * Sv. Pavao – obraćenik i apostol

6) 21.11.16. Božji odgoj za velike stvari i za proročku autentičnost: PDF * Proročice Mirjam i Debora; prorok Ilija na Horebu (.ppt) * Proročica MirjamObiteljski sukob (Br 12) * Poslušajte: Mirjam * Debora – sutkinja vjernica * Poslušajte: Debora * Prorok pred svojim Gospodinom * Poslušajte: Sveti Iija

7) Uspješna roditeljska duhovnost:  Samsonovi roditelji (Suci 13-16); Roditelji proroka Samuela (1 Sam 1s); Molitva oca Tobita (Tob 13) .ppt * PDF * Nepoznata vjernica * Plodonosan zavjet majke AneKako je slijepi otac progledao * (Molitva majke Samsonove * Molitva sa Samuelovom majkom Anom * Molitva s ocem Tobitom) * Poslušajte: Samsonovi roditelji * Poslušajte: Roditelji proroka Samuela

8) Briga za zajednicu: Mihej ben Jimla (1 Kr 22,7-28), Hulda iz Jeruzalema (2 Kr 22,14-20), Juditina velika molitva (Jdt 9) * PDF * Mihej ben Jimla * Hulda iz Jeruzalema govori Božje riječi * Juditina velika molitva (Jdt 9) * Poslušajte! * (Molitva proročice Hulde * Molitva s Juditom – spasiteljicom) * pogledajte: Judita na HTV, 1.12.2013. * pogledajte: Judita, spasiteljica naroda na TV

9) Nova zajednica: Usahla ruka i okorjelo srce (Mk 3,1-6); Lidija – europska vjernica (Dj 16,11-15.40) .pptPočeci europske Crkve * Lidija – europska vjernica

10) Kristova obitelj: Josipova samoća; Majka Marija – učiteljica vjere; Isus i Duh Sveti u evanđeljima (.ppt)  * Josipova samoća (Mt 1,18-25) * Marija u Kani Galilejskoj (Iv 2,1-12)  * Poslušajte: Marija Učiteljica duhovnosti (Gospa od suza – Pleternica, 28.08.14.) * Marija – učiteljica vjere u Kani Galilejskoj

11) Snaga evanđeoskoga obraćenja: Paraliziran čovjek pred Kristom (Mk 2,1-12); Svjetlo svijeta pred mrakom grijeha (Iv 8,1-11); Zakej – nov čovjek (Lk 19,1-10) .pptParalizirani pred Kristom * Paraliziran čovjek * Isus – svjetlo svijeta (Iv 8,1-12) * Oproštenje u hramu * Novi čovjek

12) Molitva Kristu: Ustrajna molitva majke Kanaanke; Savršena molitva evanđeoskoga gubavca .ppt * Majka Kanaanka

Ciljevi predmeta:
Omogućiti odgovoran, argumentiran pristup biblijskim tekstovima.

Uvjeti za upis:
Uvod u Bibliju, osnove biblijskih jezika, jedan od velikih svjetskih jezika

Ishodi na razini studija religijskih znanosti:
Sposobnost za samostalno čitanje Svetoga pisma, uzimajući u obzir izvornik i znanstvene metode.

Očekivani ishodi predmeta:
Proučavanje i primjena načela biblijske duhovnosti u životu.
Osposobljenost za društveni angažman u skladu s duhovnim principima.
Snalaženje u stručnoj literaturi.
Osobna duhovnost, etičnost i sustavno poimanje vjere.

Sveučilišni nacrt predmeta (.doc)