Međunarodna suradnja

D) Međunarodna suradnja

Das neue Gottesvolk. Zur Struktur und Botschaft des Textes 1 Petr 2,1-10, Innsbruck 2004. http://amdg.ffdi.hr/dasneuegottesvolk.html

Die Berufung des Propheten Amos: In der Spannung zwischen Institution und Charisma – Bevollmächtigung eines “Nicht-Propheten” (Am 7,10-17), Innsbruck, 21. 11. 2006.
http://biblijski.blogspot.com/2012/02/die-berufung-des-propheten-amos.html

Die Auferstehung in der Hebräischen Bibel. Klostermansfeld, veljača 2010. CROSBI: 600523 http://amdg.ffrz.hr/auferstehungAT.html

Ezechiel, der priesterliche Prophet, suradnja: mr. sc. T. Pietsch, 09.04.2010.
http://amdg.ffrz.hr/deutsch/ez_priester.php

Esra, der Priester und Schriftgelehrte, suradnja: mr. sc. T. Pietsch, 10.04.2010. http://amdg.ffrz.hr/deutsch/esra_priester.php

Der Vater Zacharias, suradnja: mr. sc. T. Pietsch, 10.04.2010.
http://amdg.ffrz.hr/deutsch/zacharias_priester.php

„Jugend und das Wort Gottes. Die biblischen Perspektiven.“ suradnja mr. sc. T. Pietsch, srpanj 2010. http://amdg.ffrz.hr/jugend_HS.php

„Human mission in the world – The dignity and responsibility of human person (Gen 2 in its context)“, Bruxelles, 11.02.2011. http://amdg.ffrz.hr/english/human.php

The Prophets and their God, Bruxelles, ožujak 2011. http://amdg.ffrz.hr/english/prophets.pdf

Christen und Islam in Kroatien, Schola Europea, Bruxelles, 8. travnja 2011. http://amdg.ffrz.hr/islam.php

„From Croatia to Brussels“, JEOletter, Nr. 13 / April 2011. http://www.jesc.net/2011/04/from-croatia-to-brussels/

„From a theological perspective: Disaster and a universal new beginning“, Ecology and Jesuits in Communication, Bruxelles 2011, http://ecojesuit.com/from-a-theological-perspective-disaster-and-a-universal-new-beginning/1004/

„Where are the good fruits? The Vineyard-poem and its ecological implications“, Bruxelles 2011, http://amdg.ffrz.hr/english/vineyard.php

The great mission by the Prince of Peace – The Lord and Creator meeting his apostles (John 20:19–23), Innsbruck, 07.08.2011. http://amdg.ffrz.hr/english/greatmission.php

„Light of the world – Jesus bringing forgiveness and restoring the dignity (John 8)“, Innsbruck, Haus St. Christoph, 09.08.2011. http://amdg.ffrz.hr/english/john8.php

„Psalm 90 – Prayer of Moses, the man of God“, Innsbruck, 10.08.2011. http://amdg.ffrz.hr/english/ps90eng.php

Heart of a mother : Spirituality of Mother Mary for today, Innsbruck, 30. srpnja 2012.
http://amdg.eu/2012/07/heart-of-a-mother/

„The faith of Samson’s mother : Judges 13 and the context“, Innsbruck, 24.07.2012. http://amdg.eu/2012/07/the-faith-of-samsons-mother/

Znanstveni članci

b) Znanstveni članci (A1)

„Božji plamen. O 400. obljetnici smrti sv. Ivana od Križa, crkvenog naučitelja“ (Summary: God’s Flame. Union with God according to John of the Cross) u: Obnovljeni život 5 (1991), 491–501.

“Zvanje i zadaća proroka Ezekiela u Ez 2-3” u: Obnovljeni život. Časopis za filozofiju i religijske znanosti, ISSN 0351-3947, br. 1, vol. 68, FTI, Zagreb 2013, str. 65-80. Summary: The Vocation and Mission of the prophet Ezekiel in Ez 2;3

“Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012.; 38-55 suradnja s Tanjom Lakić. Summary : The First Covenant. Gen 9:8-17 in Theology of Covenant

b1) Sa znanstvenih simpozija:

“Gajšakova umjetnost u službi liturgije”, umjetnost Marijana Gajšaka (1944-1993). Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa “Teorija i praksa sakralne umjetnosti Marijana Gajšaka (1944-1993)” održanoga 14. lipnja 2007. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (uredio Ivan Šestak) ISBN: 978-953-231-082-7, str. 101-111.

“Velika ili pravedna plaća – Svetopisamski vidici” u I. Koprek (ur.) Zaslužuje li radnik pravednu plaću. Etička – religijska – politička promišljanja (biblioteka MUNUS 05), Zagreb 2012., str. 105-122. – Biblioteka Munus prati znanstveni projekt „Poslovna etika i religijska kultura“, prijavljen pri Ministarsu znanosti obrazovanja i sporta RH pod šifrom: 199-0000000-3338.

(koautorstvo: T. Lakić), „Rulje me zločinačke okružile – iskustvo krize u biblijskoj povijesti“ u I. Koprek (ur.): Kako preživjeti krizu? Uloga i mjesto poslovne etike u vrijeme krize (biblioteka MUNUS, knjiga 6.) FTI, Zagreb 2013., str. 165-186.

(koautorstvo: T. Lakić) “Cijena neprocjenjivoga (Mt 27,9) – Vrijednost i cijena u biblijskoj teologiji”, u: I. Koprek, A. Calvert (ur.), Vrijednost i cijene, Biblioteka Munus, sv. 07, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2014., str. 169-190.

(koautorstvo: T. Lakić) “Spasonosna Božja pobjeda” {The saving Victory of God}, in: M. Nikić – M. Marjanović (ur.): Religije i nasilje. Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnoga simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014., (Biblioteka: Religijski niz, knjiga 17), FTI, Zagreb, 2015., str. 185–203.

“Dokle seže biblijska pravednost. Pravednost kao poslovna vrlina u Svetom pismu” {How far does the biblical Righteousness reach? Righteousness as Business Virtue in the Holy Scriptures }, in: I. Koprek (editor), Vrline i poslovna etika {Virtues and the Business Ethics}, Biblioteka Munus Vol. 09, FTI, Zagreb 2015., 153-190.

Objavljeno

Kronološki popis stručnih publikacija:
doc. dr. sc. N. Bilić

 

3.9.16. “Biblijski temelji politike” (audio, objavljeno na:  http://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/zkz20160903.mp3)

8.9.16. Milosrđe – bitno obilježje Svetoga pisma (1. Stari zavjet) – TV-emisija (objavljeno: https://youtu.be/aV75jPo5s-Y)

15.9.16. Milosrđe – bitno obilježje Svetoga pisma (2. dio) – TV-emisija (objavljeno: https://youtu.be/maVz96M2RBU)

22.9.16. Milosrđe – bitno obilježje Svetoga pisma (3. dio: Novi zavjet) – TV-emisija

29.9.16. Milosrđe i obitelj u Novom zavjetu – TV emisija

6.10.16. Osnove biblijske antropologije – TV emisija

13.10.16. Čovjek – na sliku Božju – TV emisija

20.10.16. Kajinov sindrom – TV emisija

20.10.16. Žena u Bibliji i Crkvi (Tribina Hrvatskoga katoličkoga društva prosvjetnih djelatnika) Objavljeno: http://amdg.eu/2016/10/zena-u-bibliji-i-u-crkvi/

20.10.16. Blagoslov – dan i zadan – TV emisija

31.10.16. Dan Reformacije (Radio emisija Okrugli stol na HR 3. program)

3.11.16. “Job u razgovoru s Bogom” TV-emisija

5.11.16. Milosrđe u Bibliji (predavanje na nacionalnom susretu odbora HBK za pastoral Roma)

5.11.16. Milosrdni Isus – evanđeoski izvještaji o Kristovu milosrđu

10.11.16. Job u razgovoru s Bogom (2. dio) – TV-emisija

17.11.16. Psalmi Krista Raspetoga (1. dio)- TV-emisija

24.11.16. Psalmi Krista Raspetoga (2. dio) – TV-emisija

1.12.16. Biblijska nada u uskrsnuće (1. dio) – TV-emisija

3.12.16. Ivan Krstitelj i Došašće – Radio emisija

4.12.16. Ivan Krstitelj – TV-emisija

8.12.16. Biblijska nada u uskrsnuće (2.dio) – TV-emisija

15.12.16. Evanđeoski izvještaji o Kristovu dolasku (1. dio) – TV-emisija

22.12.16. Evanđeoski izvještaji o Kristovu dolasku (2. dio) – TV-emisija

29.12.16. Kriza u Svetom pismu (1. dio) – TV-emisija

31.12.16. Božićno evanđelje (stručni TV-komentar):

4.1.17. “Blagoslov obitelji” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/wnuxTsBfZEU

7.1.17. “Savez u Svetom pismu” (audio): http://amdg.eu/2017/01/teologija-saveza/

8.1.17. “Krštenje Gospodinovo” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/EGOEj95RHNw

28.1.17. “Blaženstva” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/XNDfGHg0p6Q

4.2.17. “Ozdravljenje kao Božji dar u Svetom pismu” (radio-emisija): http://amdg.eu/2017/02/ozdravljenje-kao-bozji-dar-2/

26.2.17. “Ne budite zabrinuti” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/uK9xSRZNefk

4.3.17. “Biblijski korijeni korizme” (audio, radio-emisija): http://amdg.eu/2017/03/biblijski-korijeni-korizme/

18.3.17. “Moja korizma u Bibliji” – jednodnevni tečaj biblijske duhovnosti, Petrijanec (suorganizator i voditelj)

26.3.17. “Slijepac od rođenja” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/o2xAAgzGriw

16.4.17. “Uskrs” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/q_htBELXF4Y

28.5.17. “Kristova molitva” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/Xz8CylKs574

4.6.17. “Duhovi – Pedesetnica” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/wwfBzYoX1Wc

3.6.17. Biblijski korijeni zdravstva (stručni skup za zdravstvene djelatnike) u okviru programa cjeloživotnoga obrazovanja na FFRZ

25.6.17. Sveta hrabrost (stručni komentar na TV): https://youtu.be/FnwbpOhhoJE

9.7.17. Evanđelje o odmoru (stručni komentar na TV): https://youtu.be/5Ey_9CnAE34

29.7.17. Gdje je nebesko kraljevstvo? (stručni komentar na TV): https://youtu.be/pEw7DkkJKpg

20.8.17. Majka Kanaanka (stručni komentar na TV): https://youtu.be/pksH7JWTTUY

24.8.17. “Obitelj u Svetom pismu” – radio-emisija: http://amdg.ffrz.hr/amdg_aiv/vrijemezaobitelj_RadioMarija2017_08_24.mp3

25.8.17. “Vrijeme za obitelj – u Bibliji” u suradnji s Obiteljskim centrom FFRZ (prezentacija, audio, tekst): http://amdg.eu/2017/08/vrijeme-za-obitelj/

30.8.17. Biblijska teologija na FER-u: http://amdg.eu/2017/08/biblijska-teologija-na-fer-u/

2.9.17. “Učenik u Bibliji” (audio):  http://amdg.eu/2017/09/ucenik-u-bibliji/

3.9.17. “Hoće li tko za mnom” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/o9vYNfAcGjU

16.9.17. “Moć opraštanja” (stručni komentar na TV): https://youtu.be/z5d6rB6K4m8

17.9.17. “Kako pristupiti Bogu ili pravo uzvišenje čovjeka” u suradnji s Obiteljskim centrom FFRZ: http://amdg.eu/2017/09/kako-pristupiti-bogu/

7.10.17. “Biblijski molitelji – Mojsije, David, Judita i jerihonski slijepci” (audio): http://amdg.eu/2017/10/biblijski-molitelji-2/

15.10.17. “Ozdravit će duša moja – Bolest i zdravlje u biblijskoj duhovnosti” u suradnji s Hrvatskim katoličkim liječničkim društvom: http://amdg.eu/hkld2017/

16.10.17. “Radikalnost Božja” u suradnji s Hrvatskim katoličkim radijem (audio):

7.11.17. “Umiranje i smrt u Svetom pismu” (audio): http://amdg.eu/2017/12/roditelji-i-djeca-u-bibliji/

2.12.17. “Roditelji i djeca u biblijskoj duhovnosti” u suradnji s Nadbiskupskom klasičnom  gimnazijom (audio): http://amdg.eu/2017/12/roditelji-i-djeca-u-bibliji/

14.12.17. “Biblija i duševno zdravlje” u suradnji s Klinikom za psihološku medicinu KBC-a Zagreb (audio): http://amdg.eu/2017/12/biblija-i-dusevno-zdravlje/

23.12.17. “Božić u Bibliji” u suradnji s Hrvatskim katoličkim društvom prosvjetnih djelatnika  (audio): http://amdg.eu/2017/12/bozic-u-bibliji/