Kategorije
Nastava

IZ2019 – upute

Kolegij HEBREJSKA TORA – OSNOVICA BIBLIJE (IZ2019) želi istražiti kako je prvi i osnovni dio judeo-kršćanskog Svetoga pisma poznat kao “Mojsijev Zakon” prisutan kao izvorno nadahnuće i smjerokaz u biblijskim tekstovima Staroga i Novoga zavjeta. Prigodni e-udžbenik nalazi se na web-adresi: http://amdg.ffrz.hr/?page_id=1244

Kolegij je ustrojen kao izborni predmet unutar sveučilišnoga studija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, a namijenjen je polaznicima preddiplomskih i diplomskih studija i filozofije i religijskih znanosti.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma.

Kolegij se sastoji od predavanja (2 sata tjedno) sa zajedničkim čitanjem i analizom tekstova koja pazi na formu, kontekst i sadržaj te njihovu teološku poruku. Prema akademskom običaju nastava predviđa razvoj kritičkoga mišljenja i argumentiranu raspravu.

CILJEVI su ovoga kolegija: zajedničko istraživanje kako je hebrejska Tora osnovica na kojoj su nastali i na koju se vraćaju biblijski spisi Staroga i Novoga zavjeta. Pravedan i argumentiran, empirijski utvrdiv, pristup biblijskom tekstu, slobodan od fundamentalizma i ekstremizma, koji omogućuje primjenu u osobnom životu i u studiju religijskih znanosti.

Ciljevi ovoga kolegija postižu se nastavom prema ovom predviđenom rasporedu (vidi http://amdg.ffrz.hr/?page_id=1244):
1) Uvod. Preobraženje u Evanđeljima. Petoknjižje – temelj Biblije
2) Savez kako polazište. Teologija Saveza
3) Abrahamova kušnja i značenje žrtve u Bibliji
4) Obraćenje u Svetom pismu: Praotac Jakov opet u domovini (Post 35,1-15), Mojsijeva druga prilika, Prorok pred svojim Gospodinom, Jobova utjeha, Druga molitva proroka Jone, Vatren za Krista
5) Ustanovljenje Pashe. Noć Izlaska u Izl 11-13
6) Obitelj u Petoknjižju: Bračne krize Abrahama i Sare; Temelji obiteljskoga identiteta u Dekalogu
7) Biblijski odgoj za 21. stoljeće: Pedagoški procesi u Svetom pismu, Poučavanje i odgoj kao vrhunska antropološka zadaća, Cjeloviti odgoj u inspiraciji Svetoga pisma
8) a) Blagoslov dan i zadan; b) Robovanje i robovlasništvo
9) Izvori biblijskoga proroštva
10) a) Vjera u Petoknjižju, vjera u Bibliji
11) Božji Zakon u Petoknjižju i u Povijesnim knjigama
12) Božji Zakon u Evanđeljima

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij te podrobno poznavanje biblijskoga teksta uz poštovanje izvornika, popraćeno uvidom u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja. Za završni ispit svaki će student osim općega pregleda, osobito pripraviti tri odabrane teme (s početka, iz sredine i s kraja popisa nastavnih jedinica).

OCJENA uspjeha zasniva se na dva osnovna elementa:
(1) redovito sudjelovanje u nastavi: vlastiti primjerak Biblije, čitanje i analiza tekstova, argumentirana rasprava (50%)
(2) završni ispit (50%)