Kategorije
Nastava

Knjiga Mudrosti (Mudr)

Pod naslovom „Mudrost Salomonova“ sačuvan je ovaj najmlađi spis na grčkom jeziku unutar Starog zavjeta. Pripisivanje Salomonu, nositelju mudrosne predaje u Biblji, povezano je s time da on u srednjem dijelu knjige uzima riječ.

Latinski prijevodi izostavljaju njegovo ime i daju jednostavan naslov: „Knjiga Mudrosti“. Grčki izvorni tekst do nas je došao na temelju rukopisa, na temelju citata u ranokršćanskih pisaca i na temelju prijevoda.

Knjiga Mudrosti pisana je pjesničkim jezikom. Ima mnoge umjetničke stilske figure koje tekstu daju literarnu snagu. Ne ravna se prema grčkim ritmičnim stihovima, nego je u duhu biblijskog pjesništva obilježava paralelizam, ponavljanje iste misli ili slike na drugi način u idućem retku. Knjiga Mudrosti odgovara helenističkom poticajnom spisu (protreptikos) koji poučavajući i opominjući poziva na određen nazor i konkretno življenje u skladu s tim.

Salomon, veliki mudrac nastupa i govori. Formom i sadržajem uspostavljena je veza s omiljenom biblijskom poukom za život koju mudrac prenosi idućem naraštaju. Knjiga Mudrosti čvrsto je usidrena u biblijskoj mudrosnoj tradiciji. Za razliku od starije predaje mudrac helenističkog i rimskog razdoblja ne otkriva Božju volju samo opažanjem svijeta oko sebe nego i preciznim tumačenjem Svetoga pisma. Mudrac je pismoznanac. Pohvala mudrosti, primjeri i usporedbe odgovaraju vrstama teksta koje se u Bibliji nalaze. Knjiga na raznolike načine prepričava i tumači biblijske tekstove.

Tri su glavna dijela u knjizi koji su u sebi umjetnički složeni. Posebno mjesto ima 10. poglavlje budući da je formom bliže trećem dijelu iako sadržajem pripada u pohvalu mudrosti u drugom dijelu.

Prvi dio knjige 1,1–6,21 u koncentričnim krugovima obrađuje važne teme. Vanjski krug je poziv na ljubav prema pravednosti i traženje Boga (1,1–15), te upozorenje moćnicima i sucima na Božji sud (6,1–21). Prvi unutarnji krug bavi se mislima i planovima zlotvora i bezbožnika (1,16–2,24; 5,1–23). U središtu je filozofija života koja razlaže da su pravednici u Božjoj ruci i da će primiti plaću (c3s). I formom je središnji dio istaknut kao glavna poruka.

Drugi dio knjige 6,22–11,11 jest Pohvala mudrosti. Velik hvalospjev mudrosti (6,22–8,21) zaključuje molitva za mudrost (9,1–18) nakon koje slijede primjeri o spasonosnim plodovima mudrosti (c10).

Treći dio knjige je najveći 11,2–19,22 i u obliku hvalospjeva prepričava Izlazak. Kazna nad neprijateljima odgovara dobročinstvima prema pravednicima. Egipatska zla odgovaraju spasonosnim čudesima u pustinji.

Iz S. Schroer, Das Buch Weisheit (1995.)

09.01.08.; 12.01.2012;
2. izd. 13. 12. 2019.

N. Bilić SJ