Kategorije
Cjeloživotno učenje Nastava

Baruh

Blagoslovljeni tajnik prorokov

Hebrejsko ime ברוך (barúh) znači „blagoslovljen“. Baruh je sin Nerijin iz visokog roda; prema Jr 51,59 brat mu je u kraljevskoj službi.
Od g. 605. Baruh je stalan pratilac Jeremijin. Dvaput zapisuje po Jeremijinu diktatu „riječi koje mu Jahve bijaše objavio“ (Jr 36,4, usp. v18) i čita ih u hramu (v10) i pred dostojanstvenicima (v15). Još se nekoliko puta pojavljuje s bitnom ulogom u Knjizi proroka Jeremije.

Baruh je povjerenik komu Jeremija povjerava kupovni ugovor u prisutnosti svjedoka (Jr 32,12). Baruh prima zapovijed da pohrani ugovor prema Božjem nalogu, a značenje tog ugovora je budućnost zemlje koju Bog obećava: „Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Još će se u ovoj zemlji kupovati i kuće, i njive, i vinogradi!“ (v15).

Protivnici Jeremijini pripisuju Baruhu velik utjecaj te proroku predbacuju da ga je Baruh nagovorio na njegov probabilonski stav i prihvaćanje podložnosti: „Baruh, sin Nerijin, podgovori te da nas predaš u ruke Kaldejcima koji će nas pogubiti ili odvesti u sužanjstvo babilonsko!“ (Jr 43,3).

Cijelo kratko poglavlje Jr 45 jest božanska utjeha Baruhu koju izriče Jeremija. Iz citata poznajemo i Baruhove riječi, njegov uzdah: “Jao meni jer mi Jahve dodaje nevolju na nevolju. Sustadoh uzdišući i ne mogu naći mira!” (45,3). Bog mu kao odgovor obećava život (45,5), dok će sve živo biti pogođeno zlom. „Život kao plijen“ (Jr 21,9; 38,2; 39,18; 45,5) formula je Knjige Jeremijine koja potkrepljuje njegovu osnovnu „politiku“ podvrgavanja pod Babilonsku vlast.

Baruh je prepoznatljiv kao pisar izvješćuje o Jeremijinu životu. Svojevrsna biografija i prikaz Jeremijinih patnji i progonstava puno više ima zadatak pokazati da su se Jeremijini nagovještaji ostvarili. Prijetnje iz prvog svitka (Jr 36) u vrijeme protubabilonskih inicijativa g 594. (Jr 27) još se nisu obistinile zahvaljujući Jeremijinoj intervenciji i potezima kralja Sidkije. Ali nekoliko godina kasnije ostvarit će se u propasti Jeruzalema i bijegu u Egipat svih onih koji nisu odvedeni u Babilonsko sužanjstvo. Budućnost je doista među sužnjima koji prihvaćaju Jeremijino pismo (Jr 29).

11.1.08.
2. izd. 13. 12. 2019.
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108122

dr. sc. N. Bilić SJ