Proroštvo i apokaliptika FTI 2016./17.

na studiju filozofije i teologije Filozofsko-teološkoga Instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana (www.ftidi.hr)

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
Teološka dvorana, ponedjeljkom i petkom u 8:15

Stanje: 13. 6. 2017.

⇒ Upute za ispit

1) 27.2.2017. PDF * Uvod: fenomen proroštva u Judaizmu (.ppt) * Abraham, prorok * Mojsije – uzor budućega proroka

2) 3.3.2017. PDF * Abraham, Mirjam, Mojsije; Prorok Izaija (.ppt) * “Koga da pošaljem?” * Svećenik Izaija

3) 6.3.2017. PDF * Proroštvo o Emanuelu (Iz 7,14) – u izvornom kontekstu. Apokaliptika (.ppt)

4) 10.3.2017. PDF * Hodočašće svjetskih naroda u Iz 60 (.ppt) * Je li Iz 60 politički program?

5) 13.3.17. PDF * Jeremijino zvanje (Jr 1), Novi Savez (Jr 31), Sudbina Knjige (Jr 36) .ppt * Savez srca u Jr 31 * Jeremija, svećenik * Prorok Jeremija * Baruh – blagoslovljeni tajnik prorokov * Jeremijino djelovanje (.ppt)

6) 17.3.17. PDF * Jr 33 – Nedokučive tajne proroka Jeremije (.ppt) * Nedokučive tajne proroka Jeremije

7) 20.3.17. PDF * Prorok Ezekiel (.ppt) * Ezekiel – prorok svećenik * Zvanje i zadaća proroka Ezekiela * Živo srce (Ez 36,22–28)

8) 24.3.17. PDF * Novi pastir u Ez 34. Dvostruki sud Božji nad Izraelom (.ppt) * PDF * Novo srce (Ez 36)

9) 27.3.17. PDF * Daniel – prorok mudrac; Azarjina molitva (Dn 3,25-45); * Azarjina molitva

10) 31.3.17. PDF * Mali proroci; Amos (.ppt) * Zvanje proroka Amosa * Imenom zazvan

11) 3.4.17. PDF * Hošea – prorok spoznaje (.ppt)

12) 7.4.17. PDF * Joel; Obadija (.ppt)

13) 24.4.17. PDF * Jonin proročki uspjeh; Mihej -teolog ostatka (.ppt) * Mihej – teolog Ostatka * Jonina druga molitva * Jedan dan u službi. Proročka depresija u Knjizi o Joni * Znak Jonin

14) 28.4.17. PDF * Nahum – prorok osvete Gospodnje; Habakuk – prorok molitelj (.ppt)

15) 5.5.17. PDF * Sefanija; Hagaj (.ppt)

16) 8.5.17. PDF * Zaharija; Malahija (.ppt)

17) 12.5.17. PDF * Tužaljke; Baruh (.ppt)

18) 15.5.17. PDF * Završetak Knjige proroka Izaije (Iz 61-66)

19) 19.5.17. Okrilje u imenu Jahvinu; Izrael i narodi kod Malih proroka (PDF) * (.PPT) * Siromaštvo kod Malih proroka

20) 26.5.17. PDF * Lik kralja Ezekije u Knjizi proroka Izaije (Iz 37-39); Jeremija pred pad Jeruzalema (Jr 37s) .ppt

9.6.17. PDF * Ponavljanje.ppt * Ponavljanje: izabrana pitanja i odgovori

***

LITERATURA:

***

Cijenjeni i dragi studenti na FTI, srdačno hvala na zanimanju i marljivosti! Predmet “Proroštvo i apokaliptika” od početka ima jasnu svrhu: Što bolje upoznati – odgovorno i pravedno prema pisanoj Božjoj Riječi – Proročke knjige Staroga zavjeta u Svetom pismu. U tome kao uvod i pratnja pomaže i stručna literatura. U ispitnom vremenu prilika je da pokažete koliko ste u tom poslu bili uspješni!

Za prolaznu ocjenu na ispitu, uz pregled gradiva s predavanja dostupan ovdje na https://amdg.ffrz.hr/?page_id=310, može se po vlastitom izboru uzeti jedan “veliki”, jedan “mali prorok” i jedna tema koju proroci obrađuju. Radi didaktike može se jednu točku pripraviti za rad s djecom, drugu za odrasle, a treću za znanstveni simpozij. Najviše uvijek vrijedi što preciznije poznavanje biblijskoga teksta. Ispitni rokovi su 14. i 28. lipnja te 6. i 13. rujna 2017., ispiti se redovito održavaju u uredu br. 118 na 1. katu Fakulteta. Po običaju u slučaju velikog broj pristupnika, vrijede i idući dani. Vrijeme konzultacija u semestru vrijedi kao izvanredni ispitni rok (obično srijedom u 11.00 h). Na vratima ureda obično je okvirni raspored u koji se možete upisati radi boljeg planiranja vremena.

Puno blagoslova i uspjeha! Dobro došli!

Pregled prijašnje nastave:

Proroštvo i apokaliptika (2014.)

Prophetae maiores et minores (2010.) * Proroci na amdg.ffrz.hr

Proroci na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik (2015./1.)

Proroci i psalmi pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica